CURS DE INSTRUIRE IN MANAGEMENTUL PROIECTELOR

In perioada 12-13 aprilie in cadrul proiectului “Consolidarea Societatii Civile in regiunea transnistreana” implementat de catre Asociatia PromoLEX, Departamentul ONG a organizat in incinta Institutului Muncii din Chisinau cursul de instruire “Managementul proiectelor”.

Acest curs a fost al doilea din cele trei cursuri preconizate in cadrul programului de instruire realizate de catre Departamentului ONG al Centrului de Resurse si Dezvoltare pentru Transnistria, orientat spre sustinerea initiativelor civice din regiunea de est a tarii.

Toate trei cursuri vin sa dezvolte abilitatile si cunostintele teoretice si practice ale participantilor in urmatoarele domenii: “Scrierea cererilor de finantare”, “Managementul proiectelor” si “Managementul ONG”.
La acest curs au participat 20 de reprezentanti ai ONG-lor si grupurilor de initiativa din raioanele Slobozia, Ribnita, Dubasari, Grigoriopol si din orasele Tiraspol si Bender.

Timp de doua zile participantii au fost implicati in discutii si diverse activitati practice ce s-au axat asupra componentelor cheie precum: deosebirile dintre proiecte si programe, structura si tipurile de proiecte, cadrul logic al proiectului, specificul managementului pentru fiecare etapa de implementare a proiectului, riscurile managementului si elaborarea raportului de evaluare a proiectului. Un accent sporit sa pus pe aspectul practic al instruiri, participantii fiind antrenati in cadrul unui exercitiu practic care viza elaborarea in grup a unei cereri de finantare. Ulterior, participantii au prezentat modalitatea de coordonare a fiecarei etape din cadrul propunerii de proiect.

Pentru a facilita comunicarea dintre reprezentantii Organizatiilor donatoare si reprezentantii sectorului nonguvernamental din regiune, in calitate de invitat la curs a fost prezenta si Dorina Baltag, asistent de proiect in cadrul programului Societate Civila/Fundatia Soros Moldova, care succint a prezentat oportunitatile de finantare a proiectelor in cadrul programului “Consolidarea sectorului neguvernamental in Moldova”. De asemenea, redactorul paginii web si in acelasi timp reporterul revistei “Forum Civic”, Diana Moraru, a venit cu o propunere de colaborare pentru organizatiile din regiunea transnistreana pentru a realiza materiale ce ar reflecta situatia si evenimentele ce au loc in domeniul social, civic si politic, care, ulterior, vor fi publicate in revista.

Catre finele cursului participantii au inteles conceptul managementului de proiect, au deprins capacitatea practica de a elabora un proiect, de a aplica principiile managementului de proiect, de a planifica si controla resursele proiectelor, de a identifica si minimaliza riscurile si de a evalua rezultatele proiectului.

Analizind formularele de evaluare a cursului “Managementul proiectelor”, ne-am convins ca obiectivul acestuia a fost atins. Participantii au apreciat prestatia formatorului Emil Darii, si dupa parerea lor este nevoie de a continua organizarea unor astfel de cursuri pentru organizatiile neguvernamentale proaspat institutionalizate.

Inca odata ne-am convins de faptul ca tematica abordata in cadrul cursului este actuala intrucit exista multe organizatii in regiune, carora le lipsesc cunostintele necesare pentru a scrie si implementa in mod eficient un proiect.

Intr-un final, aplicind in practica cunostintele dobandite in urma acestei instruiri participantii for avea posibilitatea reala de a se implica in solutionarea problemelor stringent la nivel de comunitate.
Activitatile din cadrul acestui proiect sunt implementate cu sprijinul financiar al National Endowment for Democracy.


Natalia Gligor, Coordonator
Buletinul Electronic CRDT