Promo-LEX și AGER constată: procesul de Reformă în Justiție se desfășoară foarte lent

IMG 3939pLa 11 septembrie 2013, Asociaţia Promo-LEX şi Asociaţia pentru Guvernare Eficientă şi Responsabilă (AGER) au lansat în cadrul conferinţei de presă Raportul trimestrial Nr. 2 de monitorizare a implementării Strategiei de Reformă în Sectorul Justiţiei (perioada de monitorizare 1 aprilie - 30 iunie 2013).

Monitorizarea se axează pe observarea a 2 componente de bază: evaluarea realizării activităților cuprinse în Planul de Acțiuni pentru implementarea Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției și monitorizarea ședințelor de judecată. În cadrul Raportului au fost analizate 2 categorii de acțiuni, după cum urmează: acțiuni scadente cu termen de ralizare în tremestrul II al anului 2013 și acțiuni restante din anul 2012 și primul trimestru al anului 2013.

Potrivit concluziilor Raportului restanțe au fost înregistrate în ceea ce privește realizarea acţiunilor conform Planului de Acţiuni pentru implementarea Strategiei de Reformă în Sectorul Justiţiei. „Astfel, din totalul de 101 acţiuni care rămâneau restante pentru perioada anului 2012 şi trimestrul I, 2013, doar 44 au fost realizate, sau 43 %. Astfel, putem afirma că, realizarea Planului de Acțiuni privind implementarea Strategiei de Reformă în Sectorul Justiţiei se desfasoara foarte lent. Cu referire la acţiunile care urmau a fi implementate în trimestrul II, 2013, situaţia este și mai gravă. Din 31 de acţiuni, au fost realizate doar şase, sau 19%.” a explicat Olesea Stamate, director Asociaţia pentru Guvernare Eficientă şi Responsabilă.

Potrivit lui Pavel Postica, Director de program, Asociația Promo-LEX, o dinamică pozitivă s-a înreagistrat pe componenta de monitorizare a ședințelor de judecată și a calității actului judectăroresc. „Dacă este să vorbim despre anumite tendințe, al doilea raport comparativ cu primul cu titlul pozitiv putem spune că, dacă în primul trimestru din totalul ședințelor monitorizate doar 77 au fost desfășurate în cadrul sălilor de ședință, atunci în trimestrul II această cifră a rescut de aproape trei ori. La fel am înregistrat o creștere cu aproximativ 12% în ceea ce privește înregistrarea audeo a ședințelor de judecată. Dacă în primul trimestru au fost înregistrate doar 145 adică un pic sub 50%, la moment aceasta a crescut la 179 de cauzuri din 300 monitorizate.”a mai menționat Pavel Postica.

Principalele recomandări incluse în Raport se referă la necesitatea consolidării instituției Grupului de lucru; completarea Regulamentul cu privire la funcţionarea Grupurilor de lucru cu prevederi care să oblige secretariatul Grupurilor de lucru să publice procesele-verbale ale şedinţelor, agendele, dar și alte produse incluziv corespondența pe pagina web a Ministerului Justiției, în decursul unui termen rezonabil de la desfăşurarea acestora, și nu în ultimul rând, operarea unor modificări în Planul de acţiuni prin care să fie actualizate şi precizate termenele de implementare a acţiunilor, relevanţa şi necesitatea realizării anumitor acţiuni precum şi, după caz, responsabilitatea instituţiilor.

Varianta electronică a Raportului este disponibilă pe www.promolex.md și www.monitor.md.

Raportul a fost elaborat în cadrul proiectului "Monitorizarea reformei sectorului justiției pentru sporirea responsabilității Guvernului", implementat de către Asociația Promo-LEX și Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă, realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.

Pentru mai multe detalii, contactaţi: Carolina Bondarciuc, Ofițer de presă: GSM 069637849,
Tel/Fax (+373 22) 450024, e-mail pr@promolex.md