24 milioane de lei din 38, investiți în Complexul Sportiv din CăușeniSocietatea civila in ImaginiInvestiția de 24 milioane de lei, din cele 38 planificate pentru ridicarea celui mai mare Complex Sportiv Universal din țară capătă forma unui edificiu modern, dinamic și unic în întreaga țară. Întru asigurarea unui management calitativ în implementarea proiectului, actorii implicați în proces s-au întrunit la Căușeni, marți, 02 aprilie într-o ședință de lucru.

La ședință au participat directorul Agenției de Dezvoltare Regională Sud (ADR Sud), Maria CULEȘOV, șeful secției Management proiecte din cadrul ADR Sud, Eugen LUPAȘCU, președintele Raionului Căușeni, Ion CIONTOLOI, antreprenorul general, proiectantul, managerul de proiect, Vera CIUCHITU.

După vizita de monitorizare la locul implementării proiectului, grupul de lucru a participat la o ședință ordinară în cadrul căreia au fost discutate subiecte legate de progresul înregistrat, problemele apărute în procesul de implementare și anumite aspectele financiare.

Complexul sportiv va căpăta statutul de instituție publică și își va deschide ușile pentru toate categoriile de vârstă, din vara acestui an.

Edificiul se înalță din banii Fondului Național de Dezvoltare Regională, 27 146 457 lei și din contribuția Consiliului Raional Căușeni, 11 660 018 lei. Proiectul ,,Turism sportiv prin promovarea imaginii regiunii” este implementat de Agenția de Dezvoltare Regională Sud din primăvara anului 2011 și se planifică a se finaliza în vara acestui an. Cum invstiția de 38 de milioane prevede doar construcția obiectului, Consiliul Raional Căușeni este în căutarea surselor financiare  pentru dotarea Complexului cu echipament necesar și mobilier. Construcția prevede o sală competițională cu o capacitate de 300 de locuri, bazin, săli de antrenamente și grupuri sanitare.

Potențialii beneficiari ai proiectului sunt circa 50 mii locuitori din oraşul Căuşeni şi localităţile învecinate din raioanele Căuşeni, Ştefan Vodă şi Cimişlia, inclusiv tineri membri ai loturilor naţionale a Republicii Moldova și 21 campioni ai Republicii Moldova la 7 probe sportive.

Menționăm, proiectul nominalizat a fost aprobat spre finanțare în urma primului Apel de propuneri de proiecte lansat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor în iunie 2010, iar durata de implementare a acestuia este de 2 ani.