Acţiunile ce se impun în vederea executării Hotărârii CEDO din 19 octombrie 2012

După trei luni de la emiterea hotărârii CtEDO din 19.10.2012 prin care a fost recunoscută violarea dreptului la educaţie în regiunea transnistreană a R.Moldova (cauza Catan şi alţii c. Moldova şi Rusia), autorităţile Federaţiei Ruse nu au executat obligația de plată a despăgubirilor și nici nu au întreprins nimic pentru executarea prevederilor generale și individuale impuse.

În vederea executării hotărârii în partea ce ține de achitarea sumelor către reclamanți în adresa reprezentantului Guvernului rus la CtEDO, Ministrului Finanțelor al Federației Ruse și Trezoreriei de Stat a Federației Ruse, reprezentanţii reclamanţilor au depus demersurile respective. Nici unul din destinatarii menţionaţi nu au oferit vreun răspuns în acest sens.

De asemenea, în opinia noastră, autorităţile statelor vizate (Moldova şi Rusia) au ignorat inclusiv obligațiile impuse prin Convenție și Hotărîrea CtEDO din 19.10.2012 şi nu au înregistrat eforturi vizibile privind rezolvarea problemelor ce ţin de:

  1. Excluderea prevederilor ilegale şi abuzive a normelor locale ce restrâng folosirea alfabetului latin pentru funcţionarea limbii române (moldoveneşti) în teritoriul de est al RM (art.6 a „Legii cu privire la funcţionarea limbilor” al regiunii, art. 12 a „Constituţiei” regiunii, art. 200/3 „Codul contravenţiilor administrative” din regiune, decizia din 18.08.1994 privind interzicerea folosirii grafiei latine în instituţiile şcolare).
  2. Anularea dispoziţiilor aşa numitelor autorităţi locale din or. Rîbniţa, or. Bender şi or. Grigoriopol cu privire la evacuarea Liceelor menţionate din edificiile deţinute anterior.
  3. Restituirea edificiilor, folosite până la evacuarea forţată, din str.Gagarin, or. Rîbniţa către Liceul Teoretic „Evrica”, din str. Kosmodemianskaia, or. Bender către Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun” şi restituirea edificiului folosit de către Liceul „Ştefan cel Mare şi Sfânt” din or. Grigoriopol până în anul 2002
  4. Anularea obligaţiei de înregistrare la structurile locale din Tiraspol a instituţiilor de învăţămînt ce activează în baza curriculei autorităţilor constituţionale.
  5. Anularea oricăror interdicţii privind asigurarea cu cărţi, manuale sau alte bunuri şi materiale, necesare procesului educaţional în instituţiile de învăţămînt cu predare în grafie latină.
  6. Interzicerea aplicării discriminării şi a campaniilor de intimidare care au fost tolerate, pe alocuri instrumentate de către administraţiile separatiste din acest localităţi în mod special actele de vandalism şi huliganism asupra celor ce doresc să înveţe în aceste instituţii de învăţământ.

Contrar declarațiilor populiste ale reprezentanților regimului separatist din ultima perioadă, situația școlilor cu predare în limba română rămâne și în continuare precară. Potrivit directorilor școlilor sunt create toate condițiile pentru a perturba activitatea didactică. Reținerea autobuselor școlare ale Liceului Teoretic ”Ștefan cel Mare” din or. Grigoriopol, ce merg spre s.Doroțcaia sau persecutarea elevului Liceului ”Lucian Blaga” din or. Tiraspol, demonstrează că regimul de la Tiraspol intenționează să încalce și în continuare dreptul la educație în regiune.

Prin urmare, cerem autorităţilor constituţionale ale Republicii Moldova, precum şi Statului mediator al conflictului transnistrean – Ucraina, care deține președinția OSCE, inclusiv structurilor observatoare SUA, UE şi OSCE, şi în mod special Federaţiei Ruse, să depună eforturi constante şi eficiente în vederea asigurării unor condiţii nediscriminatorii tuturor elevilor şi părinţilor din regiunea transnistreană, respectiv executării Hotărârii CtEDO din 19.10.2012.

Asociaţia „Promo-LEX” va comunica Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei despre ignorarea obligațiunilor asumate prin ratificarea Convenției Europene de către Federația Rusă.

Pentru mai multe detalii, contactaţi: Iulia Munteanu, Ofiţer de presă

Tel: (22) 450024, GSM: 069072579, e-mail: pr@promolex.md