Un plus în valoare - încă o publicaţie studenţească - Monitorul de facultate

Tineri entuziaşti din cadrul Facultăţii Relaţii internaţionale, Ştiinţe politice şi Administrative din cadrul Universităţii de Stat din Moldova au reînviat revistă periodică a facultăţii care oferă ample detalii despre viaţa studenţească şi activitatea facultăţii, precum şi promovează diseminarea informaţiilor între studenţi prin promovarea programelor de schimb intercultural, oferă spaţiu pentru dialog public: studenţi-părinţi-profesori-alţi actori sociali în abordarea chestiunilor ce ţin nemijlocit de procesul academic dar şi mediatizează oportunităţile pentru tineri.

Publicul ţintă îl constituie studenţii şi profesorii facultăţii relaţii internaţionale, ştiinţe politice şi administrative din cadrul USM dar şi oricare alţi tienri care se regăsesc în conţinutul acestei publicaţii pentru tineri.

Echipa colegiului de redacţie este constituită în totalitate din studenţii anului I, II şi III al facultăţii.

Studiaţi mai jos revista:

Monitorul de facultate