10 tineri vor face stagiere în Parlamentul Republici Moldova

Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM) lansează proiectul „Stagiar în parlament”. În cadrul acestui program vor fi selectaţi 10 tineri pentru un stagiu de trei luni în comisiile parlamentare. Pe parcursul acestei perioade tinerii vor putea să-şi demonstreze abilităţile intelectuale dar şi să intercepteze mecanismul de funcţionare a comisiilor parlamentare cît și al întregului aparat al Parlamentului din Republica Moldova.

Timp de trei luni de stagiere, tinerii vor activa în şapte comisii parlamentare şi vor primi bursă lunară. La fel, participanţii vor efectua o vizită de studiu în Ucraina unde vor face schimb de experienţă cu stagiarii Radei Ucrainene.

Potrivit coordonatorului de proiect, Alexandru Petrov, acest proiect va permite dezvoltarea colaborării dintre structurile de tineret din Moldova şi Ucraina, întrucît este o acţiune bilaterală şi urmează să se desfăşoare în ambele state. La fel, unul dintre obiectivele propuse este de a crea o platformă eficientă de schimb de experienţă privind participarea tinerilor în procesul de elaborare a politicilor publice. Acest proiect va consolida relaţiile de încredere între societatea civilă şi tineret faţă de Parlamentul Republicii Moldova asigurindu-se astfel transparența decizională.

Un proiect similar este desfășurat și-n Ucraina prin care organizația Youth Alternative, partener de proiect a CNTM,  urmărește stimularea activității Radei dar și sporirea capacității instituționale a legislativului ucrainean.

Acest proiect este implimentat de către CNTM în parteneriat cu Parlamentul Republicii Moldova cu suportul financiar al Black Sea Trust for Regional Cooperation, a project of the German Marshall Fund of the United States.

Detalii pe: www.stagiuparlamentar.cntm.md