Elevii din mediul rural vor participa la mai multe activităţi extraşcolare în 2012

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA anunţă efectuarea bilanţului activităţilor din primul an al proiectului „Comunităţi şcolare în acţiune: crearea condiţiilor de persistare în şcoală a copiilor din familiile social-vulnerabile”, precum şi continuarea implementării acestuia în 2012. Scopul proiectului constă în sprijinirea instituţiilor educaţionale din mediul rural prin crearea unor condiţii de persistare în şcoală a copiilor din familii social-vulnerabile şi menţinerea motivaţiei acestora pentru învăţare şi dezvoltare, avînd în vedere faptul că familiile din care fac  parte sînt profund afectate de criză. Valoarea totală a proiectului este de 959 000 dolari SUA, sumă acordată de către Fondul de Urgenţă/Fundaţiile pentru o Societate Deschisă prin intermediul Fundaţiei Soros-Moldova.

În anul 2011, 50 de şcoli din mediul rural, care au un număr mare de copii din familii social-vulnerabile şi care au fost selectate prin concurs, au beneficiat de granturi pentru ameliorarea situaţiei materiale a copiilor în vederea  menţinerii acestora în şcoală – donaţie de îmbrăcăminte, încălţăminte şi rechizite şcolare, pe de o parte, iar pe de alta – granturi pentru sprijinirea activităţilor extraşcolare, reieşind din interesele şi necesităţile personale ale copiilor pentru integrarea socială de succes. Cadrele didactice antrenate în facilitarea activităţilor extracurriculare au participat la programe de dezvoltare profesională.

Astfel, în primul an de proiect, 2200 de copii au primit încălţăminte, îmbrăcăminte şi rechizite şcolare , iar în şcoli au fost iniţiate şi sînt sprijinite în continuare peste 130 de activităţi extracurriculare (activităţi de educaţie tehnologică, activităţi sportive, teatru social şi de păpuşi, ansambluri muzicale şi de dans, ateliere de lectură şi comunicare, etc.), în care sînt implicaţi peste 2800 de copii. De asemenea, 300 de cadre didactice, asistenţi sociali şi reprezentanţi ai APL au participat la programe de formare cu tematici importante: scrierea şi elaborarea proiectelor educaţionale, parteneriatul comunitar, managementul proiectului, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice în scopul organizării eficiente a activităţilor extraşcolare centrate pe copil, etc.

Şcolile care au implementat cu succes proiectul vor beneficia de sprijin financiar şi în anul 2012 – în valoare totală de 276 450 USD – pentru menţinerea activităţilor extracurriculare şi  implicarea unui număr cît mai mare de copii aflaţi în dificultate în demersuri de dezvoltare personală şi orientare vocaţională.

În perioadele 24-25 noiembrie şi 1-2 decembrie curent, coordonatorii locali din cele 50 de şcoli se vor întruni la Centrul Educaţional PRO DIDACTICA unde va avea loc activitatea de bilanţ a proiectului pentru anul 2011. În cadrul acesteia, se vor evidenţia practicile pozitive, succesele înregistrate, inclusiv indicatorii cantitativi şi calitativi ai progresului. În acelaşi timp, cei care au reuşit să implementeze cu succes proiectul în teritoriu au şansa de a continua şi a definitiva proiectele locale pentru 2012. Proiectul urmează să sprijine financiar toate activităţile extracurriculare iniţiate în 2011 şi noile iniţiative care vor fi implementate în anul 2012.

________________________________________________________________________________________

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA este o organizaţie neguvernamentală, fondată în 1998, care are drept scop promovarea principiilor unei societăţi deschise, prin sprijinirea persoanelor şi organizaţiilor interesate de învăţare şi dezvoltare continuă, pentru a le facilita afirmarea personală şi profesională şi pentru o mai bună integrare în societate. Centrul oferă programe şi servicii de informare, instruire şi consultanţă, axate pe formarea unei culturi şi a unor abilităţi de învăţare continuă de-a lungul întregii vieţi, pe promovarea valorilor unei societăţi a cunoaşterii, pe asigurarea incluziunii şi a şanselor egale pentru toţi, inclusiv pe sprijinirea eforturilor de integrare europeană prin educaţie.

Persoane de contact: Director de proiect: Rima BEZEDE

Coordonator de proiect: Lilia NAHABA

Contacte: tel. 54 25 56; str. Armenească 13, Chişinău

Fundaţia Soros-Moldova este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit şi apolitică, înfiinţată în anul 1992 de către filantropul George Soros în scopul promovării valorilor societăţii deschise în Moldova. Fundaţia contribuie la democratizarea societăţii prin elaborarea şi implementarea unor programe în diverse domenii, precum: mass-media, politici culturale, reforma judiciară, buna guvernare, egalitate şi participare civică, şi sănătate publică. Persoana de contact: Silvia Ursu, Manager de Comunicare, e-mail: sursu@soros.md. Telefon de contact: 27-00-31

„Fondul de Urgenţă” este un program internaţional creat de George Soros pentru atenuarea efectelor negative ale crizei economice mondiale în Europa Centrală, de Est şi Sud-Est şi Asia Centrală. “Fondul de Urgenţă” se adresează în special grupurilor vulnerabile afectate de criză. Pentru mai multe informaţii vizitaţi www.soros.md.