Viceprim-ministrul Mihai MOLDOVANU s-a întîlnit astăzi cu studenţii absolvenţi ai programelor de schimb cu SUA, lideri ai organizaţiilor de tineret şi studenţi

Întîlnirea s-a desfăşurat  în cadrul Mesei rotunde "Educaţie pentru Mileniul III", şi avut ca scop împărtăşirea experienţelor, ideilor, soluţiilor în vederea depăşirii provocărilor contemporane în domeniu.

În cadrul evenimentului, studenţii au prezentat cele mai inedite proiecte implementate în Republica Moldova, după reîntoarcerea lor acasă, inspirate din experienţa din SUA, avînd ca generic liderismul, voluntariatul, crearea emisiunilor radio, ziare universitare, cursuri de instruire online, artă şi salubrizarea comunităţii.

Deasemenea s-au abordat subiecte cu privire la sistemul de învăţămînt autohton, educaţia pentru societatea globală, rolul educaţiei non-formale în formarea tinerilor competitivi şi activi şi despre paşii care trebuie să-i întreprindă Guvernul şi societatea civilă în evoluţia educaţiei formale şi non-formale.

Svetlana SUVEICĂ, preşedinte Asociaţia pentru Dezvoltare Creativă, care întruneşte membrii comunităţii absolvenţilor programelor de schimb cu SUA, a subliniat că toţi absolvenţii sunt diferiţi dar au acelaşi scop comun de a servi societăţii, de a transmite şi replica în Moldova competenţele şi aptitudinile dobîndite în SUA.

Membrii ADC s-au expus unanim cu privire la necesitatea sporirii accesului la informaţie privind oportunităţile de implicare extracurriculară pentru elevi şi studenţi, crearea platformelor naţionale online a consiliilor de elevi şi studenţi şi recunoaşterea adecvată a competenţelor dobîndite în cadrul activităţilor educative non-formale la angajarea în cîmpul muncii..

Mihai MOLDOVANU a remarcat iniţiativele studenţilor, şi a subliniat că acestea contribuie la dezvoltarea potenţialului intelectual şi profesional al ţării. Deasemenea, trasferul reciproc de know-how dintre Guvern şi societatea civilă şi interacţiunea tinerilor prin intermediul proiectelor educaţionale, sociale, culturale aduce doar valoare adaugată promovării educaţiei pentru mileniul III în Republica Moldova.

Vicepremierul şi-a exprimat gratitudinea pentru aportul şi eforturile depuse de către tineri şi mediul studenţesc şi i-a îndemnat în comun cu Guvernul, cu suportul acestuia, să valorifice pe deplin oportunităţile şi să depăşească etapele problematice.

alt

Sursa: Gov.md