A fost lansat un nou serviciu de suport în diagnosticarea copiilor cu dizabilităţi intelectuale

Astăzi, în incinta Institutului de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului (ICSOSM şi C), a avut loc lansarea primului Serviciu de ludoterapie (terapia prin joc) pentru copiii internaţi în Secţia neuropsihiatrie pediatrică a Instituţiei Medico-Sanitare Publice (IMSP). Acest serviciu a fost constituit de către IMSP ICSOSM şi C cu suportul Programului “Comunitate Incluzivă – Moldova”, implementat de Keystone Human Services International Moldova Association (KHSIMA) în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei (MMPSF) cu susținerea financiară a Open Society Institute/Mental Health Initiatives (OSI/MHI) și Fundației Soros- Moldova.

Serviciul de ludoterapie asigură condiţiile necesare de observare şi evaluare într-un mediu cît mai prietenos a copiilor cu dizabilităţi intelectuale. Un cabinet special în cadrul Secţiei neuropsihiatrie pediatrică a fost amenajat cu mobilier şi dotat cu literatură de specialitate pentru psiholog, jucării, echipament şi materiale didactice pentru lucrul cu copiii. Psihologul angajat în cadrul acestui serviciu efectuează diagnosticarea, reabilitarea şi consilierea psihologică a copiilor, organizează odihna activă şi ocuparea permanentă a timpului liber cu acţiuni de grup sau individuale pentru copiii internaţi aici.

Părinţii au posibilitatea să însoţească copilul pe perioada internării în secţie, fapt care diminuează trăirile traumatizante ale copilului şi contribuie la sporirea gradului de informare a părinţilor despre diagnosticul copilului. De menţionat că părinţii copiilor externaţi beneficiază gratuit de consilierea psihologului, care le explică situaţia copilului, cum trebuie să comunice cu el, cum să răspundă necesităţilor lui şi cum să-i dezvolte abilităţile.

Pînă în prezent (aprilie-iunie 2011) 84 de copii au beneficiat de asistenţă în cadrul serviciului: consiliere psihologică, evaluare complexă, activităţi de recuperare şi psiho-corecţie.

La evenimentul de lansare au participat reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, MMPSF, IMSP ICSOSM şi C, KHSIMA, Fundației Soros-Moldova, ONG-urilor naţionale şi locale, şi copiii beneficiari de serviciu.

Programul „Comunitate Incluzivă – Moldova” are drept scop de a contribui la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi mintale prin asigurarea accesului lor la servicii de asistenţă socială comunitare de calitate şi prin acordarea asistenţei tehnice MMPSF în dezvoltarea cadrului legislativ normativ pentru reglementarea acestor servicii.