ADR Orhei lanseaza portalul www.parteneri.mdEşti gata să implementezi şi să gestionezi proiecte de dezvoltare regională în parteneriat cu Societatea Civilă, Administraţia Publică Locală şi Mediul de Afaceri? Agenţia de Dezvoltare Rurală – Centru lansează portalul de comunicare www.parteneri.md în vederea dezvoltării capacităţilor constituenţilor parteneriatului public – privat – asociativ şi implementarea politicilor publice în Regiunea de Dezvoltare CENTRU.

Portalul www.parteneri.md Vă oferă o platformă virtuală pentru comunicare, precum şi schimb de informaţie între toţi actorii implicaţi în procesul de dezvoltare comunitară/regională.

Devenind membru a Reţelei PARTENERI.MD veţi beneficia de:

1. Instruiri – training-uri, workshop-uri şi sesiuni de informare cu privire la iniţierea, dezvoltarea şi fortificarea parteneriatelor.

2.  Promovare – aveţi oportunitatea de a Vă promova activităţile şi iniţiativele desfăşurate sau preconizate în vederea implicării mai active a partenerilor din reţea.

3. Comunicare – portalul Vă oferă posibilitatea de a crea grupuri de discuţii pe subiecte ce Vă interesează şi care ţin de dezvoltarea regională. Aceste forumuri sunt nişte instrumente de comunicare, schimb de experienţă, identificare de parteneri şi de idei de proiecte, precum şi, de dezbateri asupra politicilor publice. În final, aceste dezbateri vor servi drept baza la elaborarea, definitivarea şi aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Regiunii.

Portalul www.parteneri.md este deschis pentru toţi cei interesaţi de dezvoltarea comunitară, inclusiv administraţia publică locală şi regională, asociaţiile non-profit (ONG), universităţi şi alte instituţii educaţionale, culturale şi ştiinţifice, sectorul de afaceri, grupuri de iniţiativă, etc.

Acest web site este realizat în cadrul proiectului „Consolidarea capacităţilor constituenţilor parteneriatului public-privat-asociativ şi implementarea politicilor publice în Regiunea de Dezvoltare CENTRU” şi reprezintă începutul dezvoltării şi fortificării capacităţilor partenerilor din regiune. După cum, forumurile de comunicare vor facilita crearea parteneriatelor, drept rezultat vor apărea idei inovative de dezvoltare a regiunii, care vor aduce totodată şi beneficii investiţionale. 
 
La finele acestui proiect, mai 2012, ADR-Centru îşi propune să finalizeze o serie de documente strategice: Planuri de Dezvoltare Regională; Documente de Programare Sectoriale şi Portofolii de proiecte prioritare pe fiecare sector de dezvoltare.
 
Devino PARTENER azi şi vei beneficia mâine!
 
Această pagina web este posibilă graţie ajutorului generos al poporului american
oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID),
în cadrul Programului AED Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP).
Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă în mod necesar poziţia USAID, Guvernului SUA sau AED.