Numărarea Paralelă şi Numărarea Rapidă a voturilor / Promo-LEX

Promo-LEX, asociaţie apolitică şi neguvernamentală, care are misiunea de a promova democraţia şi drepturile omului în Republica Moldova, a constatat, după efectuarea unei Numărări în Paralel a Voturilor de la toate cele 1962 de secţii de votare din ţară, că rezultatele Numărării Rapide efectuate de Promo-LEX imediat după alegeri s-au încadrat în marja de eroare şi au confirmat rezultatele preliminare oficiale anunţate de Comisia Electorală Centrală. Rezultatele pot fi văzute în anexă. Analiza Promo-LEX a vizat atât calitatea proceselor electorale, cât şi totalizarea propriu-zisă a voturilor.

„Sunt convins că datorită colaborării şi parteneriatelor dintre actorii electorali alegerile s-au desfăşurat cu succes şi au fost recunoscute mai democratice de mai multe categorii de observatori”, a declarat şeful adjunct al efortului de monitorizare, Pavel Postică.. “Din numele echipei centrale Promo-LEX, le mulţumesc observatorilor care au demonstrat devotament şi profesionalism pe parcursul întregii misiuni de monitorizare.”

Promo-LEX a constatat că în pofida duratei lungi a zilei alegerilor şi condiţiilor de muncă foarte dificile în multe secţii de votare, unde deseori lipsea agentul termic şi iluminarea adecvată, numărarea şi totalizarea rezultatelor s-au desfăşurat de o manieră ordonată şi cu bună credinţă. Marea majoritate a proceselor-verbale au fost completate fără abateri majore. Din cele 1965 de procese-verbale, doar 4 prezentau contradicţii suficient de serioase pentru a fi necesară renumărarea voturilor la secţiile respective. Aceste incidente au fost, în cele din urmă, soluţionate. Promo-LEX apreciază faptul că funcţionarii din cadrul secţiilor de votare şi consiliilor electorale de circumscripţie au fost, în mare, cooperanţi şi au demonstrat bună credinţă în exercitarea funcţiilor lor.

De asemenea, potrivit observaţiilor statistice ale Promo-LEX, 99 la sută din secţiile de votare au fost deschise la timp, interiorul urnelor a fost demonstrat înainte ca acestea să fie sigilate, iar cabinele de vot au fost amenajate astfel încât să fie asigurat secretul votului. În 94 la sută din secţiile de votare nu au fost înregistrate plângeri din partea concurenţilor sau alegerilor, iar în 92 la sută, observatorilor Promo-LEX li s-au demonstrat buletinele de vot în timpul numărării, ceea ce le-a permis să confirme cifrele finale.

Nefiind înregistrate fraude şi încălcări majore intenţionate, Promo-LEX va folosi această ocazie pentru a oferi sugestii în perfecţionarea procesului. În timpul examinării proceselor-verbale, Promo-LEX a depistat totuşi contradicţii în 362 din totalul proceselor-verbale din ţară după cum urmează: Chişinău 76, Bălţi 13, Basarabeasca 4, Briceni 8, Cantemir 11, Călăraşi 10, Cimişlia 7, Criuleni 9, Donduşeni 7, Drochia 1, Dubăsari 3, Edineţ 15, Făleşti 19, Floreşti 14, Hînceşti 11, Ialoveni 15, Leova 10, Nisporeni 6, Ocniţa 4, Orhei 1, Rezina 15, Rîşcani 11, Sîngerei 11, Soroca 21, Străşeni 1, Şoldăneşti 7, Ştefan Vodă 9, Taraclia 6, Teleneşti 8, Ungheni 21, UTA Găgăuzia 8. Totuşi, aceste contradicții nu sunt suficient de majore pentru a deplasa rezultatele pe țară. Mai mult, unele discrepanţe pot fi atribuite erorilor în timpul procesului de copiere şi introducere în baza de date a proceselor-verbale, Promo-LEX a constatat că majoritatea deficienţelor s-au încadrat în patru categorii:

1) Erori minore de aritmetică simplă, inclusiv erori de copiere a proceselor verbale şi introducere în baza de date Promo-LEX. Calculele au fost efectuate manual, făcându-le susceptibile la eroare umană. Sumele obţinute din numărarea voturilor concurenţilor uneori se deosebeau cu unu sau două voturi. Dat fiind faptul că pe listă erau incluşi 39 de concurenţi şi fiecare necesita o completare separată a datelor, riscul erorilor matematice era, în mod firesc, mare.

2) Confuzii în rândul funcţionarilor electorali din cauza formulărilor neclare din procesele-verbale. Procesele-verbale conţineau o listă de întrebări care urmăreau facilitarea procesării voturilor, însă felul în care erau formulate acestea era greu de înţeles pentru nespecialişti şi explicaţiile nu erau indicate, nemijlocit, pe formulare. Promo-LEX a depistat asemenea erori în câmpurile rezervate pentru numărul total de buletine emise şi numărul total de voturi exprimate, precum şi în cele rezervate pentru numărul total de buletine primite de către secţia de votare şi numărul celor care nu au fost utilizate.

3) Lipsa practicilor în domeniul verificării. Cu toate că reprezentanţilor concurenţilor electorali li se oferă oportunitatea de a studia procesele-verbale, aceştia dau dovadă de lipsă de instruire, sau dorinţă, în a se folosi eficient de acest drept. În acelaşi timp, nu există proceduri oficiale standardizate pentru a corecta erorile depistate. Acest lucru este lăsat la discreţia funcţionarilor din cadrul secţiilor de votare sau consiliilor electorale raionale.

4) Accesul observatorilor la listele electorale a fost limitat în ziua scrutinului. Cu toate că observatorii aveau posibilitatea să verifice listele periodic în timp ce alegătorii îşi puneau semnăturile pentru a primi buletinul de vot, observatorii Promo-LEX care au solicitat examinarea mai aprofundată a listelor nu au obţinut acces deplin.

 

RECOMANDĂRI

Luînd în considerare cele expuse mai sus, Promo-LEX recomandă autorităţilor publice şi electorale:

  1. Simplificarea şi clarificarea întrebărilor conţinute în procesele-verbale, precum şi includerea instrucţiunilor, în acest sens, nemijlocit în formularul proceselor-verbale;

  2. Elaborarea şi implementarea procedurilor standardizate pentru funcţionarii din cadrul BESV şi CER de corectare a erorilor depistate prin metode logice de verificare în procesele-verbale;

  3. Echiparea tehnică a secţiilor de votare pentru a reduce riscul erorii umane. Astfel, secţiile de votare ar putea fi dotate cu calculatoare şi programe de calcul pentru efectuarea operaţiilor matematice şi de verificare logică. În acelaşi timp, condiţiile ambientale trebuie îmbunătăţite astfel încât funcţionarii să beneficieze de iluminare şi căldură suficientă pe parcursul întregii zile de scrutin.

  4. Toţi funcţionarii de profil trebuie să fie conştienţi de responsabilitatea lor de a oferi acces observatorilor la listele electorale şi să fie traşi la răspundere, de către autorităţile electorale, atunci când nu o fac.

În ziua alegerilor, Promo-LEX a efectuat observarea cuprinzătoare a scrutinului şi numărarea în paralel a voturilor (PVT), delegând observatori în toate secţiile de votare din ţară. Suplimentar PVT-ului cuprinzător, Numărarea Rapidă efectuată de Promo-LEX s-a bazat pe un eşantion statistic reprezentativ de 299 de secţii de votare. Constatările şi recomandările misiunii sunt formulate cu bună credinţă şi au scopul de a contribui la sporirea calităţii procesului electoral. Proiectul beneficiază de asistenţă tehnică şi financiară din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Fondului Naţional pentru Democraţie (NED), National Democratic Institute for International Affairs (NDI). Opiniile exprimate în raport aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al finanţatorilor.

Asociaţia Promo-LEX este o organizaţie non-guvernamentală, apolitică şi non-profit, axată pe promovarea valorilor democratice şi a standardelor internaţional recunoscute în domeniul drepturilor omului în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană. Echipa Promo-LEX este formată din tineri activişti pentru drepturile omului care luptă pentru o schimbare în cadrul societăţii moldoveneşti, pentru promovarea democraţiei şi împotriva încălcărilor drepturilor omului în Republica Moldova.

 Date cu privire la Numărarea Paralelă şi Numărarea Rapidă - aici

 Pentru mai multe detalii, contactaţi: Cristina Nicolenco, Ofiţer de Presă, Asociaţia Promo-LEX: Tel: (22) 211622, GSM: 069882392, e-mail:  pr@promolex.md