Promo

Tender no 83341610 Evacuarea, sortarea și reciclarea deșeurilor colectate de la instituțiile de învățământ profesional tehnic

Distribuie prietenilor:


Cooperarea germană pentru dezvoltare prin GIZ, în cadrul proiectului ”Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde”, este în căutarea unei companii cu experiență care să organizeze evacuarea, sortarea și reciclarea deșeurilor colectate de la instituțiile de învățământ profesional tehnic din municipiul Chișinău.

Furnizorul selectat va desfășura activitățile conform Termenilor de Referință (TR).

Pentru TR, vă rugăm să adresați un mesaj la e-mail: tenders-giz-moldova@giz.de, cu indicarea numărului tenderului în titlul mesajului.

Oferta va include:

 • Ofertă financiară care va conține suma brută totală pentru realizarea fiecărei activități / livrabile conform TR, precum și un buget total exprimat în lei, TVA 0%; datele bancare ale companiei, inclusiv numele băncii și IBAN pentru MDL (toate într-un plic sigilat separat);

Oferta tehnică care va conține (într-un plic sigilat separat):

 • Profilul organizației, inclusiv activități și experiențe similare,
 • Copia certificatului de înregistrare a companiei în Republica Moldova, orice licență, permis, certificat de calificare disponibil;
 • Certificat despre lipsa datoriilor eliberat de Inspectorat Fiscal al Republicii Moldova sau copia ultimului raport financiar;

 Toate datele cu caracter personal sunt destinate utilizării interne a GIZ, confidențialitatea este garantată.

 Evaluarea ofertelor se va face pe baza raportului de 70% pentru oferta tehnică și 30% pentru oferta financiară.

Ofertele primite după termenul limită, precum și ofertele incomplete nu vor fi luate în considerare. Ofertele financiare care conțin altă monedă decât MDL (lei moldovenești) nu vor fi luate în considerare. GIZ păstrează discreția de a republica sau anula acest tender.

 Ofertele urmează a fi depuse în plicuri sigilate, cu numărul licitației (83341610) și denumirea acesteia, la adresa Oficiului GIZ Chișinău (str. Bernardazzi 66, etajul 5, aripa stângă; Chișinău, MD-2009) până la 22 noiembrie, 2019, ora 17:00.

 Întrebările ulterioare vor fi trimise prin e-mail către tenders-giz-moldova@giz.de, cu indicarea numărului tenderului în titlul mesajului.

 Acest proiect este implementat cu sprijinul financiar al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC)

__________________________________________________________________________________________

 

The German Development Cooperation through GIZ, within its project “Support to VET in the field of Green Economy”, is looking for an experienced provider to organize evacuation, sorting and recycling of waste collected from Vocational Education and Training institutions from the municipality of Chisinau.

The selected provider will conduct activities according to the Terms of Reference (ToR).


For the ToR, please address a message to the e-mail: 
tenders-giz-moldova@giz.de and showing the tender number in the message title.

Within the proposal, the bidder will present:

 • Financial offer containing the overall gross amount for the realization of each activity / deliverable according to the ToR, as well as a total budget expressed in MDL, VAT 0%; company bank data, including bank name and IBAN for MDL (all in a separate sealed envelope);

 • Technical offer containing (in a separate sealed envelope):
  • Organization CV, including similar assignments and experience,
  • Copy of the company registration certificate in the Republic of Moldova, any available license, permit, professional qualification certificate available;
  • No-debt certificate issued by the Moldovan Tax Inspection or copy of the latest financial report;

 All personal data are for the internal use of GIZ, confidentiality is guaranteed.

 Bids evaluation will be performed based on the ratio 70% for the technical offer and 30% for the financial offer.

 Please note that applications received after the deadline, as well as incomplete applications will not be considered. Financial offers containing other currency than MDL (Moldovan Lei) will not be considered. GIZ retains the discretion to re-advertise or cancel this tender.

Applications shall be delivered in sealed envelopes, showing the tender number (83341610) and subject on it, to the address of GIZ Office Chisinau (66 Bernardazzi St., 5th floor, left wing; Chisinau, MD-2009) not later than November 22, 2019, time 17:00.

 Eventual questions shall be e-mailed to tenders-giz-moldova@giz.de, by showing tender number in the message title.

 This project is implemented with the financial support of the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)
Ajută-ne să distribuim acest articol:

Promo