Distribuie prietenilor:


1 CEH

Asociaţia Obştească SOS Autism solicită ofertă pentru a procura imobil-

CENTRU VOCAŢIONAL

În perioada iulie 2018 - decembrie 2021, ADRA Moldova cu Asociația Obştească "SOS Autism" (A.O. „SOS Autism”) implementează proiectul "Ajutor pentru copiii cu tulburări ale spectrului autist și alte tulburări genetice în Moldova", finanţat de către Programul de Cooperare pentru Dezvoltare din Cehia și implementat de ADRA Cehia și ADRA Moldova în parteneriat cu A.O. „SOS Autism”.

Relevanța proiectului este ridicată datorită numărului tot mai mare de copii cu autism și a altor tulburări genetice diagnosticate în întreaga lume. În Moldova încă există posibilități insuficiente de diagnostic, mai ales într-o fază incipientă, iar situația cu tulburări genetice este în general slab dezvoltată, ceea ce duce la un anumit număr de copii care nu sunt tratați la timp și situația lor se înrăutățește. Organizațiile de sprijin existente formate în principal de părinți care au copii cu autism sau tulburări genetice au făcut anumite măsuri pentru a îmbunătăți situația în cooperare cu instituțiile statului. Cu toate acestea, există multe provocări înainte ca serviciile furnizate să respecte standardele europene. Scopul proiectului menționat mai sus este creșterea calității și disponibilității serviciilor oferite copiilor cu autism și altor tulburări genetice și părinților/îngrijitorilor acestora în Republica Moldova.

Beneficiarii finali ai proiectului

Copiii cu autism/tulburări genetice din Moldova sunt principalii beneficiari ai proiectului. Acțiunile proiectului au ca scop creșterea și îmbunătățirea serviciilor sociale și de sănătate pentru acestea, pentru a asigura incluziunea socială și egalitatea de șanse între aceștia și colegii lor.

Cel puțin 100 de părinți cu copii cu TSA/tulburări genetice vor beneficia de consiliere, sprijin psihologic și informațional, precum și oportunități de împuternicire cu scopul de a asigura respectarea drepturilor copiilor lor, o mai bună integrare socială și abilități de viață independentă.

Comunitățile în care vor fi implicați profesioniștii capabili din sectorul ABA medical, educațional și profesional pentru a oferi servicii sociale specializate adresate copiilor și familiilor vor deveni mai incluzive, iar membrii vor înțelege importanța sprijinului social pentru perioada potrivită.

Obiectivul anunţului

Creșterea accesului persoanelor cu autism și boli genetice rare din Moldova la dezvoltarea ocupaţională şi formare vocaţională

Scopul anunţului

A.O. SOS Autism organizează concurs pentru selectarea şi procurarea unui imobil pentru crearea și dezvoltă un centru de dezvoltare ocupaţională şi formare vocaţională pentru persoanele cu autism şi boli genetice rare. Spațiul trebuie să corespundă următoarelor criterii:

Caracteristici:

 1. Imobilul trebuie să fie amplasat la parter și poate fi un spațiu parte: a unei clădiri mai mare, parterul unui bloc de locuit, încăpere separată;
 2. Suprafaţa imobilului sa fie între 100 m² și 200 m².
 3. Înălţimea încăperilor: cel puțin 2,5 m de la nivelul pardoselilor până la tavan.
 4. Toate sălile să fie asigurate cu iluminare naturală (geamuri).
 5. Imobilul sa fie conectat la rețelele inginerești de apă, canalizare, electricitate.
 6. Posibilitatea de acces a unităților de transport în nemijlocita apropiere.
 7. Imobilul pentru procurare va fi selectat în conformitate cu specificațiile termenilor de referință raportat la preț. Selectarea va fi efectuată de către o comisie formată din reprezentanții ADRA Cehia, ADRA Moldova şi A.O. SOS Autism.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor Servicii:

Condiţiile Ofertei Financiare:

 • Oferta trebuie să conţină următoarele:
 1. Adresa spaţiului
 2. Descrierea
 3. Proprietar (Persoană fizică/Persoană juridică)
 4. Cartier (etaj)
 5. Preţ şi valuta
 6. Stare (nou, renovat, necesită reparaţie)
 7. Încapere separată/parte a unei clădiri
 8. Accesibilitate (există, necesită construită)
 9. Suprafaţa totala
 10. Posibilitate de replanificare
 11. Iluminare naturală geamuri
 12. Înălţimea tavanelor
 13. Conectare la rețele inginerești electricitate
 14. Conectare la rețele inginerești incalzire
 15. Conectare la rețele inginerești apeduct
 16. Conectare la rețele inginerești canalizare
 17. Distanţa de la staţie (metri)
 18. Cale de acces asfalt/pavaj/pietris
 19. Loc parcare, numărul de locuri, public/privat
 20. Comentarii menţiuni/note
 • Oferta financiară trebuie să fie semnată și să includă data depunerii;
 • Copia planului, proiectului, pozele imobilului;
 • Detaliile locului de amplasare, adresa clădirii;
 • Datele de contact a proprietarului/agentului imobiliar.

Ofertanţii pot depune o singură ofertă financiară la adresa de e-mail: sosautism.rm@gmail.com, irinastoian.egor@gmail.com

Termenul limită de depunere a ofertelor financiare este de 26.12.2019 ora 14:59. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

Persoanele de contact:

Aliona Dumitraş, 068878788

Irina Stoian, 079970202.

Vor fi evaluate doar ofertele complete și vor fi contactate doar companiile selectaţi care au depus oferta financiară în termenul stabilit şi biletele avia la cel mai mic preţ.logoStarNet

Serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet


Ajută-ne să distribuim acest articol: