Seminar activEco - Dezvoltare rurală // Семинар activEco - Сельское развитие

rural activeco

 --- На русском ниже ---

Seminarul le este dedicat tinerilor (18-30 ani) care locuiesc în zone rurale și cărora le pasă de mediu și de oameni. Pe parcursul weekend-ului de 24-26 mai, participanții se vor aduna la Eco-Village Moldova (sat Rîșcova, raion Criuleni) și vor dezvolta idei de proiect care să ajute la rezolvarea următoarelor 3 provocări:

1. Diversificarea vieții la sat (cultură, timp liber)
2. Construirea comunității în zonele rurale - cum putem conecta oamenii în jurul intereselor și acțiunilor comune?
3. Creșterea atractivității economice a traiului la sat - cum să facem viața la sat economic-viabilă? Ce acțiuni pot fi întreprinse pentru a avea un trai demn în sânul naturii?

Condițiile de participare sunt entuziasm și motivație pentru a aduce schimbare în comunitatea voastră. Toate costurile privind participarea la seminar sunt acoperite.

Dacă vă regăsiți în descriere, vă invităm să aplicați nu mai târziu de 13 MAI, 23:59: bit.ly/Rural-activEco

Nu uitați să puneți Interested sau Going la evenimentul de pe Facebook, ca să puteți urmări mai ușor noutățile! Dacă aveți întrebări care nu-și găsesc răspunsul acolo, o puteți contacta direct pe Elena, coordonatoarea programului activEco - elena@ecovisio.org, +37361145814

---

Семинар посвящен молодым людям (18-30 лет), которые живут в сельской местности и которым не безразличны экология и люди. Во время выходных 24-26 мая участники встретятся в Eco-Village Moldova (село Рышкова, Криулянский район) и разработают проектные идеи, которые помогут решить следующие 3 задачи:

1. Разнообразить деревенскую жизнь
(культура, досуг)
2. Построить сообщества в сельской местности
- как люди могут объединиться вокруг общих интересов и действий
3. Повысить экономическую привлекательность жизни в деревне.
Какие действия можно предпринять, чтобы жить достойно в ладу с природой?

Условиями для участия являются энтузиазм и мотивация для внесения изменений в ваше сообщество. Все расходы по участию в семинаре покрываются.

Если вы нашли себя в описании, мы приглашаем вас подать заявку не позднее 13 мая, 23:59: bit.ly/Rural-activEco

Не забудьте отметить Интересует или Пойду в мероприятии на Фейсбуке, для того чтобы следить за новостями! Если у вас остаются вопросы, на которые вы не находите ответа, свяжитесь напрямую с Еленой, координатором программы activEco - elena@ecovisio.org, +37361145814

 Organizații vizate: EcoVisio | Fundatia Robert Bosch |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.