hackathon

Concurs pentru selectarea companiilor media pentru mediatizarea activităţilor în cadrul campaniei „Alege preşedintele tău!

În perioada august-noiembrie, curent Centrul CONTACT realizează proiectul de educaţie şi mobilizare electorală cu genericul „Alege preşedintele tău!”,  în cadrul căruia în 10 localităţi din nordul şi sudul republicii vor fi desfăşurate  dezbateri publice, campanii de conştientizare,  media campanii de informare a alegătorilor despre importanţa alegerilor, particularităţile alegerii preşedintelui de întreg poporul,  dreptul de vot, etc.

Scopul concursului este identificarea şi contractarea companii media ce va realiza şi mediatiza proiectul la nivel regional şi naţional conform solicitărilor.

Arealul geografic: 10 localităţi din Republica Moldova:

LOT 1: Zona de NORD (Briceni, Edineţ, Ocniţa, Rîşcani şi Drochia) şi

LOT 2: Zona de SUD (Cahul, Cantemir, Leova, Cimişlia şi Hînceşti).

Candidaţi eligibili. În cadrul concursului pot să participe companii media regionale si naţionale.

Notă! Companiile media au dreptul sa depună oferta pentru ambele Loturi în caz că vor demonstra că au experienţă şi echipă profesionistă de a face faţă volumului de lucru propus.

Termenii de executare a contractului. 01.10.2016 – 20.11.2016.

Sarcinile ce urmează a fi realizate:

  1. Difuzarea în cel puţin 2 buletine de ştiri la post/posturi TV regionale sau naţionale, a unei informaţii iniţiale despre demararea proiectului (scopuri, obiective, implementatori, donatori, etc.) – durata – până la 1 minut fiecare.
  2. Difuzarea anunţurilor  la post/posturi TV regionale sau naţionale despre  expoziţiile itinerare şi dezbaterile publice-- cel puţin 5 anunţuri pentru fiecare Lot – până la 1 minut  fiecare.
  3. Difuzarea a cel puţin 3 reportaje de la expoziţiile itinerare şi dezbaterile publice din Lot – până la 3 minute fiecare.
  4. Publicarea unui reportaj/interviu  de la  conferinţa de totalizare a proiectului pentru fiecare lot– până la 3 minute.

Important! Post/posturi TV regionale/naţionale trebuie să acopere localităţile din Loturi menţionate.

Cerinţe faţă de candidaţi:

  • experienţă în domeniul de cel puţin 3 ani;
  • să dispună de o echipă de profesionişti cu experienţă în realizarea şi mediatizarea evenimentelor;
  • abilitatea de a lucra în termeni de timp restrânşi;
  • respectarea termenului executării şi livrării produselor solicitate.

Înaintea executării comenzii toate materialele vor fi coordonate cu Centrul CONTACT. Detaliile privind executarea comenzii vor fi stipulate în contractul de prestări servicii.

Termenul limită de prezentare a dosarului de aplicare:
Termenul limită de prezentare a dosarelor de aplicare este 26 septembrie  2016, ora 18.00 (ora locală). Dosarele depuse după termen nu vor fi examinate.

Dosarele de aplicare urmează a fi  prezentate în format electronic şi expediate prin e-mail la adresa  lilia.porumb@gmail.com  cu menţiunea  „Servicii de mediatizare pentru Campania „Alege preşedintele tău!”sau prin poştă la adresa str. Bucureşti 83, mun. Chişinău, MD-2012.

Centrul CONTACT va confirma recepţionarea dosarelor prin e-mail. Vor fi evaluate doar dosarele complete.


Pentru informaţii suplimentare: 
Lilia Porumb,asistent de proiect,
Centrul CONTACT
Tel: 068386664, E-mail: lilia.porumb@gmail.com
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.