A N U N Ț

cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea

funcției vacante în cadrul autorității administrative

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură

 1. Denumirea funcției: administrator rețea de calculatoare principal Secția securitate și tehnologii informaționale
 2. Condiții obligatorii de participare:
 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • studii superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul tehnologiilor informaționale;
 • cunoștințe avansate de utilizare a computerului;
 • preferențiabil min 06 luni de experiență profesională în domeniu TI;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniul TI;
 • cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice.
 1. Atribuțiile de serviciu conform fișei de post:
 • menţinerea infrastructurii informaționale a Agenţiei;
 • administrarea site-lor Agenţiei, serviciului corporativ de poştă electronică (e-mail), baza de date, reţeaua intranet;
 • acordarea asistenţei metodico-organizatorice subdiviziunilor Agenţiei privind ţinerea sistemelor informaționale în vederea realizării optime a obiectivelor Agenţiei;
 • menține funcționalitatea serverelor, sistemelor de operare corespunzătoare și a aplicațiilor;
 • administrează, tehnic, site-le Agenţiei;
 1. Documentele obligatorii ce urmează a fi prezentate (se depun personal la sediul central AIPA, et. 15, sau pe poșta electronică indicată la datele de contact):
 • curriculum vitae;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia carnetului de muncă;
 • copiile diplomelor și a certificatelor ce confirmă studiile/calificarea;
 • copia livretului militar (după caz);
 • cazier judiciar (inițial este posibil de prezentat declarația pe propria răspundere);
 1. Termenul limită de depunere a dosarului la angajare: 17 octombrie 2019, inclusiv
 2. Date de contact: Secretar al Comisiei

Tel: (022) 292-612

E-mail: hr@aipa.gov.md

 


Ajută-ne să distribuim acest articol: