Din data de 1 ianuarie 2017, Fundația Est-Europeană din Republica Moldova a început implementarea proiectului "Construim punți, depășim bariere – construind poduri între societatea civilă și comunitățile de pe două maluri ale Nistrului", din resursele acordate de Uniunea Europeană și co-finanțat de Suedia. Obiectivul general al proiectului este de a promova parteneriatele și capacitățile durabile ale actorilor societății civile. Proiectul reunește părțile interesate din Republica Moldova (inclusiv din regiunea transnistreană) și utilizează abordarea apolitică în vederea cooperării dintre acestea.
Activitatea finală în cadrul proiectului include organizarea unui Târg Național de Inițiative Locale pentru a face o totalizare a rezultatelor proiectului cu participarea a circa 110 persoane: reprezentanți ai societății civile de pe ambele maluri ale Nistrului, instituții de stat, instituții finanțatoare internaționale, mas-media și alte părți interesate.  Evenimentul va include ateliere, expoziții, forum de discuții și prezentări foto/video și este preconizat pentru prima săptămână a lunii noiembrie.
 Sarcina tehnică poate fi accesată mai jos. 

Scopul
Fundația Est-Europeană va contracta o companie/mai multe companii care va/vor presta servicii de găzduire a evenimentului, alimentare și cazare a participanților. Târgul Național de Inițiative Locale se va desfășura în prima săptămână a lunii noiembrie: 6-7 noiembrie sau 7-8 noiembrie, 2019 în dependență de disponibilitatea locației propuse din partea prestatorului de servicii.
Solicitarea de oferte include posibilitatea companiilor de a aplica pentru ambele loturi sau pentru un singur lot. Fundația Est-Europeană va contracta o companie pentru Lot 1 și una sau mai multe companii pentru Lot 2.  Se va acorda prioritate acelor companii aplicante pentru Lot 2 care sunt în imediata apropiere de locația selectată pentru organizarea Târgului Național de Inițiative Locale (Lot 1).

Termenii de Referință îi puteți accesa aici:

http://eef.md/index.php?pag=news&id=1026&rid=1432&l=ro 

Criterii de selectare:
Pentru selectarea companiei/companiilor specializate în prestarea serviciilor de găzduire evenimente și servicii cazare se vor folosi următoarele criterii:
- experiența organizației/companiei de a presta serviciile solicitate;
- disponibilitatea prestării serviciilor solicitate în sarcina tehnică;
- oferta de preț pentru serviciile prestate;
- posibilitatea de a oferi serviciile solicitate conform principiilor verzi cu specificarea care din acestea sunt posibile;

Companiile interesate vor prezenta următoarele documente:
- descrierea serviciilor conform sarcinii tehnice;
- oferta de preț pentru serviciile solicitate;
- o notă informativă cu privire la posibilitatea/disponibilitatea de a deservi evenimentul conform principiilor verzi.

Vă rugăm să indicați prețul fără TVA.

Notă: Proiectul "Construim punți, depășim bariere – construind poduri între societatea civilă și comunitățile de pe două maluri ale Nistrului" este înregistrat în HG nr. 246 din aprilie 2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistenta tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte. Achizițiile efectuate, de către Fundație, în cadrul acestui proiect sunt scutite de TVA cu drept de deducere. Pachetul de documente justificative va fi prezentat la cerere.

Termenul limită de depunere a ofertelor este: 26 septembrie 2019.

Oferta comercială cu menţiunea – Concurs servicii găzduire eveniment, Lot 1 și/sau Lot 2 în linia de subiect - se va expedia prin poşta electronică concurs@eef.md  sau se va depune personal la sediul Fundaţiei: str. 31 august 1989, nr. 98, etaj 3, Chişinău


Ajută-ne să distribuim acest articol: