A N U N Ț

cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea

funcției vacantă în cadrul autorității administrative

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură

 1. Denumirea funcției: specialist superior Serviciul metodologie și raportare                  
 2. Scopul și sarcinile de bază: Scopul general al funcției: Contribuie la realizarea misiunii Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, asigurând transparența decizională, prin acordarea asistenței metodologice la elaborarea, modificarea, actualizarea și difuzarea manualelor de proceduri, diferitor proceduri interne ale Agenției, regulamentelor interne ale acesteia.

Sarcinile de bază: 
1) Oferirea indicațiilor metodologice de rigoare la elaborarea, modificarea și actualizarea diferitor proceduri, instrucțiuni, ghiduri și regulamente interne ale Agenției.
2) Difuzarea manualelor de proceduri și păstrează evidenţa diferitelor versiuni ale acestora.
3) Participarea la implementarea managementului cazurilor de risc.

4) Participarea la elaborarea documentelor de planificare strategică.

 1. Condițiile de participare la concurs: conform art.27 din Legea 158/2008.
 2. Cerințe specifice pentru participare la concurs: Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul domeniul drept, economico, sau alte domenii conexe.
  Cunoștințe:
  - Cunoaşterea legislaţiei în domeniul administrării Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural;
  - Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;
  - Abilități avansate de utilizare a computerului.
  Abilități:de lucru cu informaţia, planificare, organizare, control, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, instruire, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.
  Experiență profesională: Minim 06 luni experiență profesională în domeniu, preferinţă în serviciul public.
 3. Documente ce urmează a fi prezentate:
 • copia buletinului de identitate;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar (inițial e posibil de prezentat declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale nestinse);
 • copiile diplomelor și a certificatelor ce confirmă studiile/calificarea;
 • formularul de participare la concurs;
 • copia documentelor ce atestă acordarea anumitor garanții sociale;
 • documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.
 1. Bibliografia concursului:

- Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

- Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale;

- Legea integrității nr. 82/2017;

- HG nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor FNDAMR;

- HG nr. 507/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din FNDAMR;

- HG nr. 20/2019 cu privire la reorganizarea IP AIPA;

- prevederi ala Standardului Internațional ISO 9001:2015 ”Managementul Calității”

https://ro.wikipedia.org/wiki/Sistem_de_management_al_calit%C4%83%C8%9Bii

 1. Termen prelungit de depunere a dosarului: 28 OCTOMBRIE 2019 inclusiv.
 2. Modalitatea de depunere: prin poșta, e-mail sau personal (la sediul central al Agenției).
 3. Date de contact: Secretar al Comisiei

Tel: (022) 292-612

E-mail: hr@aipa.gov.md

Pentru detalii accesați site-ul: cariere.gov.md


Ajută-ne să distribuim acest articol: