Distribuie prietenilor:


Anuntul este incomplet: lipseste tag-ul organizatiei.

Adaugati tag-ul si contactati-ne pentru a publica anuntul. 

 

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) anunță concurs de selectare a unui consultant în domeniul dreptului omului


1. Context
Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) este o organizație neguvernamentală din Republica Moldova, care a fost fondată în 2007 de un grup de experți în drepturile omului. Scopul principal al IDOM este contribuirea la sensibilizarea, promovarea și protecția drepturilor și libertăților garantate de cadrul juridic național și cel internațional.
Misiunea organizației este promovarea schimbărilor democratice și contribuirea la atingerea standardelor internaționale privind drepturile omului, oferind spațiu și instrumente pentru reforme legale și instituționale pentru bunăstarea fiecărui individ și a societății în ansamblu.
În acest sens, organizația capacitează grupuri specifice – prestatori și beneficiari de servicii publice – cu privire la aplicarea standardelor privind drepturile omului în domenii specifice, participă la elaborarea și evaluarea politicilor și a cadrului legal cu privire la drepturile omului, realizează activități de instruire, desfășoară campanii de advocacy și informare, înaintează acțiuni împotriva încălcărilor drepturilor omului în instanțele de judecată naționale și internaționale.
În prezent, IDOM beneficiază de suportul oferit prin intermediul Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida) pentru dezvoltarea organizațională a instituției. Prin urmare, în februarie 2016, IDOM a aprobat Planul strategic pentru perioada de implementare 2016–2019, în care au fost identificate următoarele domenii prioritare ca continuare:
• Apărarea și promovarea drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA;
• Monitorizarea, apărarea și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile psihiatrice și psihoneurologice;
• Lobby și monitorizare pentru a preveni tratamentul inuman în instituțiile de detenție preventivă;
• Litigarea strategică a cazurilor de malpraxis medical (evaluarea legislației naționale și internaționale privind malpraxisul și apărarea drepturilor pacienților și drepturilor reproductive)

2. Responsabilități generale
În cadrul Programul de Monitoriza și Raportare va contribui la realizarea obiectivelor strategice: 1) Monitorizarea, apărarea și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile psihiatrice și psihoneurologice; și 2) Lobby și monitorizare pentru a preveni tratamentul inuman în instituțiile de detenție preventivă.
Activitatea implică activități de monitorizare și evaluare, advocacy și lobby în vederea prevenirii torturii și relelor tratamente în cadrul izolatoarelor de detenție preventivă, spitalelor de psihiatrie și instituțiilor rezidențiale. Consultantul va contribui în special la:
1. Îmbunătățirea cadrului juridic legat de drepturile persoanelor cu dizabilități mentale;
2. Consolidarea capacității personalului instituției de a reduce încălcările Drepturilor Omului;
3. Capacitarea persoanelor cu dizabilități mentale în domeniul respectării drepturilor sale;
4. Creșterea gradului de respectare a dreptului de acces la justiție pentru persoanelor cu dizabilitate mentală, a victimelor discriminării și a încălcărilor drepturilor omului;
5. Colaborarea cu OSC și organizațiile naționale de protecție a drepturilor omului pentru promovarea reformelor în domeniul sănătății mintale;
6. Informarea mai bună a publicului larg despre situația persoanelor cu probleme de sănătate mintală.
7. Îmbunătățirea politicilor și cadrului legal național cu privire la detenția în custodia poliției;
8. Îmbunătățirea situației privind respectarea drepturilor omului în izolatoarele de detenție preventivă;
9. Îmbunătățirea accesului la justiție a victimelor maltratării în izolatoarele de detenție preventivă.


3. Calificare și experiența necesară
Candidații selectați trebuie să posede:
- Studii universitare pe domeniile vizate: drept, psihiatrie și drepturile omului cu accent pe drepturile persoanelor cu dizabilități mentale/tortură și relele tratamente. Studiile de masterat sau careva perfecționări vor constitui un avantaj;
- Experiență profesională în domeniul drepturilor omului;
- Cunoștințe temeinice și practice pe domeniile respective precum și practică în elaborarea Rapoartelor sau a altor materiale analitice;
- Abilități și experiență în prezentarea materialelor elaborate în cadrul unor întruniri, în fața publicului precum și a reprezentaților massmedia.
Candidații selectați trebuie să demonstreze:
- Abilități avansate de comunicare în limba română și capacitate de expunere, scriere coerentă, structurată și accesibilă a informațiilor colectate și constatate;
- Abilități analitice dezvoltate;
- Flexibilitate în relațiile cu reprezentanții IDOM și echipa proiectului și lucru în echipă.


4. Modalitatea de participare la concurs
Persoanele interesate sunt invitate să trimită dosarele complete care vor conține:
- Scrisoare de intenție în care să fie descrisă experiența anterioară pe domeniile vizate și motivația;
- CV-ul actualizat. Acesta va include 2ă persoane de referințe cu date de contact;
- Oferta financiară


5. Măsuri pozitive în cadrul concursului
Femeile și bărbații, persoanele cu dizabilități, reprezentanții minorităților etnice, religioase, persoanele care trăiesc cu HIV, persoanele LGBT sunt încurajate să aplice la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante.
În formă de măsură pozitivă, în caz că doi candidații vor prezenta abilități și cunoștințe profesionale similare, prioritate se va acorda candidatului din grupul defavorizat în societate.


Dosarele complete vor fi expediate prin email la adresa info@idom.md sau depuse la sediul IDOM, situat în mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei 95A, până în data de 12 iulie 2018 curent, ora 17.00, cu mențiunea „Consultant monitorizare și raportare IDOM”.

Vor fi evaluate doar dosarele complete. Despre rezultatele concursului vor fi anunțați doar candidații selectați.
Persoana de contact: Dumitru Russu, tel.: +373 79532329 sau +373 22 838408, email: info@idom.md.logoStarNet

Serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet


Ajută-ne să distribuim acest articol: