Distribuie prietenilor:


Institutul de Reforme Penale (în continuare IRP) este o organizație nonguvernamentală, fondată în anul 2001 a cărei misiune este de a contribui la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova prin reformarea sistemului de justiție penală și susținerea inițiativelor comunitare.

În luna decembrie 2016 IRP a demarat un nou proiect în parteneriat cu Fundația Soros Moldova, care vine să ofere un suport pentru reconceptualizarea resurselor informaţionale utilizate de para-jurişti.

În acest sens, ne propunem să eficientizăm activitatea parajuriştilor prin revizuirea principalelor instrumente de lucru, şi anume: Îndrumarul juridic elementar pentru cetățeni, Ghidul metodologic pentru parajurişti şi Ghidul drepturilor omului pentru parajurişti, precum şi crearea versiunii electronice PDF.

În acest sens, este anunțat concurs de selectare a unei companii care va presta următoarele servicii:

1. Redactarea stilistică şi machetarea a următoarelor manuale:

2. Crearea versiunii electronice a celor 3 manuale în format PDF care să conțină următoarele opțiuni: căutare după cuvânt, marcare, semn de carte, comentarii, precum şi capitole interactive ce va permite deplasarea la pagina cu textul capitolului accesat.

 

Termenul pentru prestarea spectrului de servicii descris mai sus este de 2 luni din momentul transmiterii lucrărilor către agentul economic.

Agentul economic care dorește să participe la concurs, urmează să prezinte următoarele acte în limba română:

  1. 1.      Oferta financiară (în lei MDL) pentru întreg spectru de servicii descris mai sus. Vor fi considerate nevalabile ofertele ce nu vor cuprinde setul întreg de servicii.
  2. Certificatul de înregistrare a companiei emis de către Camera Înregistrării de Stat (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
  3. Licenţa de activitate și anexa (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
  4. Informaţii generale despre ofertant (sediul ofertantului şi al filialelor acestuia, experiența deținută de către companie privind prestarea serviciilor similare), confirmate prin semnătură și ștampila ofertantului.

 

Oferta prezentată va fi valabilă 30 de zile de la data  limită de depunere a ofertei.

 

Oferta se prezintă până la data de 5 aprilie 2017, orele 12:00,  la adresa: MD-2009, str. Lomonosov, 33, mun. Chişinău ori la adresa electronică tender@irp.md

 

Persoana de contact: Olga RABEI, coordonator, IRP, tel. 079005253

 logoStarNet

Serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet


Ajută-ne să distribuim acest articol: