Editura Știința angajează Șef depozitSalariu de la 6000 lei.

Premii pentru rezultatele activității anuale; 
adaosuri, sporuri, premii lunare pentru contribuții personale la atingerea indicilor performanți în activitatea companiei.

Indemnizatii: pentru masa de prânz - 35 lei/zi; pentru transport - 6 lei/zi; pentru servicii comunale - 250 lei/lună; pentru lucru la calculator - 120 lei/lună.

 CERINȚE:

Cunoașterea limbii române (limba rusă ar constitui un avantaj);

- Cunoștințe de operare a calculatorului: Word, Excel, 1C etc.;

- Experiență în domeniu;

- Capacitatea de a lucra în echipă;

- Disponibilitate de a cunoaște și asimila informații noi;

- Atitudine pozitivă și orientare către rezultate;

 

ATRIBUȚII:

- Gestionarea mărfii din depozit, a mijloacelor fixe din dotare, a actelor de recepție și eliberare a mărfii. Recepționarea mărfurilor (producție editorială și alte bunuri) în conformitate cu actele de însoțire (facturi, certificate, bonuri de consum,...). Verificarea cantitativă și calitativă a produselor recepționate. Întocmirea proceselor verbale de constatare de diferențe în cazul sesizării de lipsuri cantitative în momentul recepției mărfii și a viciilor calitative;

- Stocarea mărfii, păstrarea ordinei și a curățeniei în spațiile de depozitare. Organizarea și utilizarea eficientă a spațiului de depozitare a mărfurilor;

- Primirea, pregătirea, verificarea și eliberarea comenzilor. Eliberarea documentelor de expediere a mărfurilor. Organizarea corectă și la timp a activității de livrare;

- Înregistrarea computerizată a tuturor mișcărilor de stoc;

- Organizarea măsurilor pentru aprovizionarea completă și la timp a depozitului cu titlurile necesare;

- Prezentarea rapoartelor lunare a stocurilor.

- Gestionarea arhivei și a fondului intact.

- Organizarea regulată a inventarul fizic al mărfii din gestiune;

Persoanele interesate care corespund cerinţelor menţionate pot expedia CV-ul prin e-mail (prini_stiinta@yahoo.com) sau fax: 73 96 27. Vor fi contactate doar persoanele selectate.

Relaţii la telefonul: 73 96 16