Redactor/redactoare-coordonatoare pentru seria de carte: manuale și auxiliare didacticeSalariu de bază - 10 000 lei

Premii pentru rezultatele activității anuale; 
adaosuri, sporuri, premii lunare pentru contribuții personale la atingerea indicilor performanți în activitatea întreprinderii.

Indemnizatii: pentru masa de prânz - 35 lei/zi; pentru transport - 6 lei/zi; pentru servicii comunale - 250 lei/lună; pentru lucru la calculator - 150 lei/lună.

 CERINȚE: 

Cunoașterea limbii române (limba engleză, franceză sau rusa – va fi un avantaj);

- Abilităţi de redactare literară, stilizare şi corectură a textelor în limba română;

- Experienţă de lucru cu textele didactice, abilităţi de structurare, redactare, eficientizare a demersului didactic în funcţie de obiective, vârstă, formare de competenţe necesare ;

- Abilități de scriere corectă și creativă; 

- Capacitatea de a comunica cu autorii şi de a remedia lacunele observate;

- Cunoștințe de operare a calculatorului: Word, Excel, PowerPoint, Internet etc. - va fi un avantaj

- Capacitatea de a lucra în echipă;

- Disponibilitate de a cunoaște și asimila informații noi;

- Atitudine pozitivă și orientare către rezultate. 

 

ATRIBUȚII:

- Redactarea literară, inclusiv stilizarea textelor în limba română;

- Redactarea pe machetă, cu ajustările structurale şi spaţiale, a manualelor, auxiliarelor didactrice şi a ediţiilor enciclopedice.

- Corectura textelor în Word sau pe macheta cărţii;

- Confruntarea paginilor culese/ tehnoredactate cu originalul;

- Recenzarea manuscriselor sub aspect redacţional;

- Evaluarea manuscriselor şi propuneri privind ameliorarea lor sub aspect sstructural şi redacţional;

- Colaborarea cu autorii manuscriselor, în vederea precizării unor inconsecvenţe, remedierii lacunelor şi ameliorării manuscrisului.

- Colaborarea cu echipa redacţională şi de design, formularea unor propuneri de prezentare grafică a manuscrisului redacvtat;

- Redactarea adnotărilor manuscriselor Bune de tipar;

- Participarea, la solicitare, la unele lansări de carte ale întreprinderii şi promovarea ediţiilor apărute;

- Respectarea confidenţialităţii, politicilor și procedurilor întreprinderii.

Persoanele interesate care corespund cerinţelor menţionate pot expedia CV-ul prin e-mail (prini_stiinta@yahoo.com) sau fax: 73 96 27. Vor fi contactate doar persoanele selectate.

Relaţii la telefonul: 73 96 16

Articol adaugat de: Marina Vutcariov