Centrul de Consultanţă în Afaceri (CCA) angajeaza Manager proiecte/fundraiserCentrul de Consultanţă în Afaceri (CCA), Asociaţie Obştească (www.cca-ngo.org ) angajează prin concurs o persoană pentru postul de manager proiecte/fundraiser. CCA ONG activează de peste 22 ani și este o organizație specializată în implementare proiecte  privind dezvoltarea antreprenoriatului și dezvoltarea economică locală, cu sediul în municipiul Chişinău.  

Cerinţe generale:

 • Studii superioare universitare economice;
 • Experienţă de muncă cu comunitatea donatoare şi ONG;
 • Experienţă în managementul proiectelor minim 1 an;
 • Experiență în scriere propuneri de proiecte;
 • Cunoaşterea bună a comunităţii donatoare şi APL;
 • Posedarea obligatorie a limbilor: română, rusă,engleză – nivel avansat.

Sarcini de bază:

 • elaborarea împreună cu Directorul Executiv a procedurilor interne privind atragerea şi gestionarea proiectelor,
 • analiza permanentă a diferitor surse de informaţii, cu prezentarea săptamînală superiorilor, a noi tendere anunţate pentru atragerea şi implementarea proiectelor, tangente activităţii organizaţiei,
 • reprezentarea organizaţiei în colaborarea cu comunitatea donatoare,
 • scrierea cererilor de proiect şi coordonarea procesului de atragere a noi fonduri-proiecte în organizaţie,
 • planificarea, coordonarea şi controlul activităţilor specifice privind implementarea proiectelor implementate de organizaţie,
 • managementul timpului (respectarea termenelor, alocarea la timp a resurselor, replanificarea activităţilor dacă este nevoie, prevederea problemelor),
 • managementul resurselor umane (asigurarea prezenţei resurselor umane, asigurarea distribuţiei rolurilor şi a cunoaşterii rolurilor de fiecare persoană implicată în proiect),
 • managementul financiar a proiectelor (configurarea corectă şi respectarea bugetului prevăzut),
 • verificarea şi realizarea de sinteze, rapoarte (rapoarte narativ-financiare trimestriale, raport anual de activitate, alte rapoarte, dacă este necesar),
 • contactarea instituţiilor şi organizaţiilor pentru promovarea proiectelor companiei,
 • menţinerea colaborării cu instituţii şi organizaţii,
 • dezvoltarea metodologiei specifice de lucru pentru impelemntarea proiectelor,
 • Respectarea îndeplinirii Indicatorilor  planificaţi pe proiecte specifice sau stabiliţi în caietul de sarcini aprobat pe perioade.

Abilităţi personale:

 • Excelente abilităţi de comunicare scrisă şi verbală, capacitate de sinteză;
 • Abilităţi de negociere cu donatorii;
 • Responsabilitate, profesionalism, punctualitate, corectitudine.

Doritorii ne pot contacta la numărul de telefon +37379922585 sau pot trimite CV la adresa cca.ngo.md@gmail.com până în data de 15.03.23. Persoană de contact – Anatolie Palade

Articol adaugat de: Centrul de Consultanta in Afaceri