UNDP Moldova: Driver/Administrative Clerk (NPSA-3) - EU4Moldova: focal regions Programme (EU - funded)Ro

Traducere Automata

PNUD Moldova: Șofer/Funcționar Administrativ (NPSA-3) - EU4Moldova: Programul regiunilor focale (finanțat de UE)

UNDP Moldova: Driver/Administrative Clerk (NPSA-3) - EU4Moldova: focal regions Programme (EU - funded)

Descrierea postului

Fond

PNUD se angajează să realizeze diversitatea forței de muncă în ceea ce privește genul, naționalitatea și cultura. Persoanele din grupurile minoritare, grupurile indigene și persoanele cu dizabilități sunt, de asemenea, încurajate să aplice. Toate cererile vor fi tratate cu cea mai mare încredere.

PNUD nu tolerează exploatarea și abuzul sexual, niciun fel de hărțuire, inclusiv hărțuirea sexuală și discriminarea. Prin urmare, toți candidații selectați vor fi supuși unor verificări riguroase ale referințelor și antecedentelor.

Contextul organizațional

Programul EU4Moldova: regiuni focale se bazează pe Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene privind Programul anual de acțiune 2018 în favoarea Republicii Moldova și este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Obiectivul general al Programului pe cinci ani este de a consolida coeziunea economică, teritorială și socială în Republica Moldova printr-o creștere socio-economică locală inteligentă, ecologică, favorabilă incluziunii, durabilă și integrată, precum și prin îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor din regiunile focale Cahul și Ungheni.

În acest scop, prezentul program va aborda, de asemenea, decalajul dintre mediul urban și cel rural, precum și disparitățile regionale, va stimula creșterea economică și crearea de locuri de muncă, va retehnologiza și moderniza o parte din infrastructura socială și tehnică din anumite zone (orașe și sate mai mici), ținând seama, în același timp, de schimbările climatice și de perspectiva de gen în activitățile programului.

Obiective specifice:
1. Consolidarea transparenței, a responsabilității autorităților publice locale și a participării cetățenilor la procesele de guvernanță locală din regiunile-cheie,
2. Îmbunătățirea accesului cetățenilor la servicii și utilități publice de calitate în regiunile-cheie,
3. crearea de oportunități de ocupare a forței de muncă pentru bărbați și femei în regiunile-cheie și îmbunătățirea atractivității regiunilor-cheie pentru investitori și antreprenori;
4. Promovarea specializării inteligente a economiei regiunilor focale prin dezvoltarea abordării clustering-ului și a lanțului valoric în sectoarele economice cheie.

Obiectivele programului vor fi atinse prin măsuri care vizează: (i) consolidarea capacităților pentru a sprijini punerea în aplicare și monitorizarea planurilor de dezvoltare economică locală; (ii) implicarea societății civile în planificarea locală, în procesele de guvernanță și în furnizarea de servicii sociale de bază; (iii) furnizarea de finanțare pentru investiții în sprijinul creării și/sau dezvoltării infrastructurii sociale și tehnice care, combinate cu rezultatele intervențiilor (i) și (ii) de mai sus, vor avea un impact imediat, vizibil și tangibil asupra creării de locuri de muncă, a nivelului de trai al populației din regiunile-cheie.

Domeniul de activitate

Se așteaptă ca operatorul tradițional să respecte pe deplin normele, reglementările, politicile și strategiile de programare, financiare, de achiziții și administrative ale PNUD, precum și punerea în aplicare a sistemelor eficiente de control intern.

Rezumatul atribuțiilor:
• Furnizarea de servicii de conducere fiabile și sigure.
• Utilizarea corectă a vehiculului
• Întreținerea zilnică a vehiculului atribuit
• Suport administrativ/clerical

Conducerea și întreținerea mașinii:
• Asigurarea întreținerii zilnice corespunzătoare a vehiculului atribuit prin reparații minore în timp util, aranjamente pentru alte reparații conexe, schimbări în timp util ale uleiului, verificarea anvelopelor, frânelor, spălarea mașinilor etc.;
• Asigura economii de costuri prin utilizarea corespunzatoare a vehiculului prin intretinerea corecta a jurnalelor zilnice ale vehiculelor, intocmirea rezumatului lunar al consumului de combustibil si raportarea catre Managerul de Program;
• Furnizarea de servicii de conducere fiabile și sigure prin:
a) conducerea vehiculelor programului pentru transportul PNUD și al personalului și vizitatorilor Programului;
b) livrarea/încasarea poștei, documentelor, încărcăturii, husei și a altor obiecte;
c) întâlnirea cu personalul oficial și vizitatorii aeroportului, inclusiv regimul de vize și formalități vamale, atunci când este necesar;
• Asigurarea conducerii în condiții de siguranță și în timp util pentru călătoriile pe teren în sau în afara țării;
• Asigura disponibilitatea tuturor documentelor/consumabilelor necesare, inclusiv asigurarea vehiculului, jurnalele de vehicule, anuarul biroului, harta orasului/tarii, trusa de prim ajutor, piesele de schimb necesare in autovehiculul alocat;
• Asigurați-vă că toate normele și reglementările PNUD relevante sunt îndeplinite dacă sunt implicate într-un accident.

Îndatoriri clericale:
• Acordarea de sprijin asistentului de program în îndeplinirea atribuțiilor legate de registratură, cum ar fi fotocopierea și arhivarea corespondenței/dosarelor de program;
• Distribuiți corespondența/materialul programului, e-mailurile și documentele programului;
• Acordarea de sprijin logistic asistentului de program pentru organizarea și pregătirea atelierelor, întâlnirilor și evenimentelor, aranjamentelor de călătorie și cazare pentru personalul/consultanții programului;
• Asista asistentul de program in obtinerea cotatiilor pentru reparatii/service-uri auto;
• Raspunde de securitatea biroului;
Păstrarea dosarelor și a înregistrărilor relevante pentru program;
• Efectueaza lucrari minore de renovare in biroul de program;
• Alte atribuții atribuite.

Aranjament instituțional

Supervizor direct: Coordonator financiar

Sub îndrumarea și supravegherea directă a coordonatorului financiar și a managerului de program și sub supravegherea generală a personalului relevant al Programului PNUD CO, operatorul tradițional asistă la gestionarea eficace și eficientă a proiectului printr-o serie de acțiuni, inclusiv gestionarea conducerii și a sprijinului administrativ. Angajatul aplică și promovează o abordare orientată spre client, în concordanță cu regulile și reglementările PNUD.

CompetențeCore
Obține rezultate: NIVELUL 1: Planifică și monitorizează munca proprie, acordă atenție detaliilor, livrează lucrări de calitate până la termenul limită

Gândește inovator: NIVELUL 1: Deschis la idei creative/riscuri cunoscute, este pragmatic de rezolvare a problemelor, aduce îmbunătățiri

Învață continuu: NIVELUL 1: Deschis la minte și curios, împărtășește cunoștințe, învață din greșeli, cere feedback

Adaptați-vă cu Agilitate: NIVELUL 1: Se adaptează la schimbare, gestionează constructiv ambiguitatea / incertitudinea, este flexibil

Acționează cu determinare: NIVELUL 1: Arată unitate și motivație, capabil să livreze calm în fața adversității, încrezător

Implicare si Partener: NIVELUL 1: Demonstreaza compasiune/intelegere fata de ceilalti, formeaza relatii pozitive

Activați diversitatea și incluziunea: NIVELUL 1: Apreciați / respectați diferențele, conștienți de prejudecățile inconștiente, confruntați cu discriminarea

Competențe inter-funcționale și tehnice
Definiția numelui zonei tematice
Business Management Satisfacția clienților / Managementul clienților Capacitatea de a răspunde în timp util și în mod corespunzător, cu un sentiment de urgență, de a oferi soluții consecvente și de a oferi rezultate și / sau soluții în timp util și de calitate pentru a îndeplini și înțelege nevoile reale ale clienților
Furnizați contribuții la dezvoltarea strategiei de servicii pentru clienți
Căutați modalități de a adăuga valoare dincolo de solicitările imediate ale clienților
Abilitatea de a participa la nevoile și preocupările viitoare ale clientului
Administrarea și gestionarea registrului de operațiuni și gestionarea corespondenței Capacitatea de a colecta, înregistra, întreține și livra corespondență și husă PNUD; capacitatea de a gestiona arhivele
Administrare și operațiuni Managementul vehiculelor Cunoștințe de politică și proceduri privind gestionarea flotei
Managementul evenimentelor de administrare și operațiuni (inclusiv retrageri, instruiri și întâlniri) Capacitatea de a gestiona evenimentele, inclusiv identificarea locației, cazarea, logistica, cateringul, transportul și plățile în numerar etc.
Administrare si gestiune documente de operatiuni si evidenta Gestiunea generala a documentelor (hard sau electronice); politica de înregistrare și păstrare, inclusiv stocarea și arhivarea
Servicii de securitate Managementul siguranței (inclusiv aer, rutier, incendiu) Cunoașterea programelor/sistemelor de siguranță aeriană, rutieră, la incendiu și capacitatea de a evalua și identifica măsuri de atenuare

Calificările minime ale NPSA de succes

Min. Cerințe educaționale

• Învățământul secundar.
• Permis de conducere valabil.

Min. ani de experiență profesională relevantă

• Cel puțin trei (3) ani de experiență profesională în conducerea pe șosea scurtă și lungă, cu înregistrări de conducere în condiții de siguranță
• Se doreste experienta in activitatea administrativa, de preferat intr-o organizatie internationala
• Experiență în utilizarea calculatoarelor și a pachetelor software de birou (MS Word, Excel etc.) și cunoștințe avansate despre pachetele de foi de calcul și baze de date, experiență în gestionarea sistemelor de management bazate pe web.

Abilități necesare

• Demonstrează cunoștințe excelente despre regulile de conducere și reglementările și abilitățile în repararea vehiculelor minore.
• Demonstrează cunoștințe excelente de protocol.
• Demonstrează cunoștințe excelente despre problemele de securitate.
• Demonstrează angajamentul față de misiunea, viziunea și valorile PNUD.
• Afișează sensibilitatea și adaptabilitatea culturală, de gen, de religie, de rasă, naționalitate și vârstă.
Abilitățile dorite în plus față de competențele acoperite în secțiunea Competențe • Abilitățile interpersonale excelente sunt o parte esențială a locului de muncă. Abilitatea de a comunica eficient și de a fi eficient.
• Se concentrează pe rezultat pentru client.
• Abordările consecvente lucrează cu energie și o atitudine pozitivă, constructivă.
• Rămâne calm, în control și cu umor bun chiar și sub presiune.
• Răspunde pozitiv la feedback-ul critic și la punctele de vedere diferite.

Limba (limbile) necesară (necesare)

• Fluenta in orala si scrisa romana si rusa.
• Este necesară cunoașterea cunoștințelor de lucru în limba engleză.
• Cunoașterea uneia sau mai multor limbi minoritare relevante pentru Moldova, inclusiv limba romă, găgăuză, bulgară, ucraineană și limbajul semnelor, este un avantaj.

Solicitanților li se solicită următoarele documente:

a) CV-ul personal sau P11, indicând toate pozițiile anterioare deținute și principalele lor funcții subiacente, duratele acestora (lună/an), calificările, precum și datele de contact (adresa de e-mail și numărul de telefon) ale Candidatului și cel puțin trei (3) cele mai recente referințe profesionale ale supraveghetorilor anteriori. Referințele pot include, de asemenea, colegi.
b) O scrisoare de intentie (lungime maxima: 1 pagina) in care se indicarea motivului pentru care candidatul se considera potrivit pentru post.
c) Managerii pot solicita (ad-hoc) orice alte materiale relevante pentru evaluarea prealabilă a relevanței experienței lor, cum ar fi rapoarte, prezentări, publicații, campanii sau alte materiale.

Disclaimer

Informații despre listele PNUD

Notă: PNUD își rezervă dreptul de a selecta unul sau mai mulți candidați din acest anunț de post vacant. De asemenea, putem să păstrăm candidaturile și să luăm în considerare candidații care aplică la acest post pentru alte posturi similare cu PNUD la același nivel de grad și cu fișa postului, experiența și cerințele educaționale similare.

Avertizare înșelătorie

Organizația Națiunilor Unite nu percepe nicio taxă de aplicare, prelucrare, formare, intervievare, testare sau altă taxă în legătură cu procesul de depunere a candidaturii sau de recrutare. În cazul în care primiți o solicitare pentru plata unei taxe, vă rugăm să o ignorați. În plus, vă rugăm să rețineți că emblemele, logo-urile, numele și adresele sunt ușor de copiat și reprodus. Prin urmare, vă recomandăm să aplicați o atenție deosebită atunci când trimiteți informații personale pe web.

 

Data de încheiere a postului vacant: 6 februarie 2023

Pentru a aplica, vă rugăm să adresați link-ul: https://bit.ly/3YeVWyp

 

En

Articol Original

UNDP Moldova: Driver/Administrative Clerk (NPSA-3) - EU4Moldova: focal regions Programme (EU - funded)

UNDP Moldova: Driver/Administrative Clerk (NPSA-3) - EU4Moldova: focal regions Programme (EU - funded)

Job Description

Background

UNDP is committed to achieving workforce diversity in terms of gender, nationality and culture. Individuals from minority groups, indigenous groups and persons with disabilities are equally encouraged to apply. All applications will be treated with the strictest confidence.

UNDP does not tolerate sexual exploitation and abuse, any kind of harassment, including sexual harassment, and discrimination. All selected candidates will, therefore, undergo rigorous reference and background checks.

Organizational Context

The EU4Moldova: focal regions Programme is based on the European Commission Implementing Decision on the Annual Action Programme 2018 in favour of the Republic of Moldova and is funded by the European Union and implemented by the United Nations Development Programme.

The overall objective of the five-year Programme is to strengthen the economic, territorial and social cohesion in the Republic of Moldova through smart, green, inclusive, sustainable and integrated local socio-economic growth as well as by improving the standards of living of the citizens in the focal regions of Cahul and Ungheni.

To this end, this Programme will address also the urban-rural divide as well as regional disparities, stimulate economic growth and job creation, refurbish and upgrade some social and technical infrastructure in selected areas (smaller towns and villages) while taking into account climate change and a gender perspective in the activities of the Programme.

Specific objectives:
1. To strengthen transparency, accountability of local public authorities and citizen participation in local governance processes in the focal regions,
2. To improve citizens' access to quality public services and utilities in the focal regions,
3. To create employment opportunities for men and women in the focal regions and improve the attractiveness of the focal regions for investors and entrepreneurs,
4. To promote the smart specialization of the economy of the focal regions through the development of the clustering and value chain approach in key economic sectors.

The programme objectives will be achieved through measures targeted at: (i) capacity building to support the implementation and monitoring of local economic development plans; (ii) civil society engagement in local planning, governance processes and basic social service delivery; (iii) provision of investment funding in support of the creation and/or development of social and technical infrastructure which, combined with the outcomes from interventions (i) and (ii) above, will have an immediate, visible and tangible impact on employment creation, the standard of living of the population in the focal regions.

Scope of Work

The incumbent is expected to exercise full compliance with UNDP programming, financial, procurement and administrative rules, regulations, policies and strategies, as well as implementation of the effective internal control systems.

Summary of duties:
• Provision of reliable and secure driving services.
• Proper use of vehicle
• Day to day maintenance of the assigned vehicle
• Admin/clerical support

Car driving and maintenance:
• Ensure proper day-to-day maintenance of the assigned vehicle through timely minor repairs, arrangements for other related repairs, timely changes of oil, check of tires, brakes, car washing, etc.;
• Ensures cost-savings through proper use of vehicle through accurate maintenance of daily vehicle logs, preparation of monthly summary of fuel consumption and report to Programme Manager;
• Provide reliable and safe driving services by:
a) driving Programme vehicles for the transport of UNDP and Programme staff and visitors;
b) delivery / collection of mail, documents, cargo, pouch and other items;
c) meeting official personnel and visitors at the airport including visa and customs formalities arrangement when required;
• Ensure safe and timely driving for field trips in- or out-side the country;
• Ensures availability of all the required documents/supplies including vehicle insurance, vehicle logs, office directory, map of the city/country, first aid kit, necessary spare parts in the assigned vehicle;
• Ensure that all relevant UNDP rules and regulations are met if involved in an accident.

Clerical duties:
• Provide support to the Programme Assistant in performing registry-related duties, such as photocopying and archiving correspondence/programme files;
• Distribute the programme correspondence/material, mails and programme documents;
• Provide logistical support to Programme Assistant to the organization and preparation of workshops, meetings and events, travel and accommodation arrangements for programme personnel/consultants;
• Assist Programme Assistant in obtaining quotations for vehicle repairs/servicing;
• Be responsible for the office security;
Maintenance of files and records relevant to the programme;
• Perform minor renovation works in the programme office;
• Other duties as assigned.

Institutional Arrangement

Direct supervisor: Finance Coordinator

Under the guidance and direct supervision of the Finance Coordinator and Programme Manager and under overall supervision of the relevant UNDP CO Programme staff, the incumbent assists in the effective and efficient management of the project through a range of actions, including driving and administrative support management. The employee applies and promotes a client-oriented approach consistent with UNDP rules and regulations.

CompetenciesCore
Achieve Results: LEVEL 1: Plans and monitors own work, pays attention to details, delivers quality work by deadline

Think Innovatively: LEVEL 1: Open to creative ideas/known risks, is pragmatic problem solver, makes improvements

Learn Continuously: LEVEL 1: Open minded and curious, shares knowledge, learns from mistakes, asks for feedback

Adapt with Agility: LEVEL 1: Adapts to change, constructively handles ambiguity/uncertainty, is flexible

Act with Determination: LEVEL 1: Shows drive and motivation, able to deliver calmly in face of adversity, confident

Engage and Partner: LEVEL 1: Demonstrates compassion/understanding towards others, forms positive relationships

Enable Diversity and Inclusion: LEVEL 1: Appreciate/respect differences, aware of unconscious bias, confront discrimination

Cross-Functional & Technical competencies
Thematic Area Name Definition
Business Management Customer Satisfaction/Client Management Ability to respond timely and appropriately with a sense of urgency, provide consistent solutions, and deliver timely and quality results and/or solutions to fulfill and understand the real customers’ needs
Provide inputs to the development of customer service strategy
Look for ways to add value beyond clients’ immediate requests
Ability to participate client’s upcoming needs and concerns
Administration and Operations Registry and correspondence management Ability to collect, register, maintain and deliver mail and UNDP pouch; ability to manage archives
Administration and Operations Vehicle management Knowledge of policy and procedures on fleet management
Administration and Operations Events Management (including retreats, trainings and meetings) Ability to manage events, including venue identification, accommodation, logistics, catering, transportation, and cash disbursements, etc.
Administration & Operations Documents and records management Overall document (hard or electronic) management; registry and retention policy including storing and archiving
Security Services Safety management (including Air, Road, Fire) Knowledge of air, road, fire safety programmes/systems and ability to assess and identify mitigation measures

Minimum Qualifications of the Successful NPSA

Min. Education requirements

• Secondary Education.
• Valid driver’s license.

Min. years of relevant work experience

• At least three (3) years of professional driving experience in short and long road driving with safe driving records
• Experience in administrative work, preferably in an international organization is desired
• Experience in the usage of computers and office software packages (MS Word, Excel, etc.) and advance knowledge of spreadsheet and database packages, experience in handling web-based management systems.

Required skills

• Demonstrates excellent knowledge of driving rules and regulations and skills in minor vehicle repair.
• Demonstrates excellent knowledge of protocol.
• Demonstrates excellent knowledge of security issues.
• Demonstrates commitment to UNDP’s mission, vision and values.
• Displays cultural, gender, religion, race, nationality and age sensitivity and adaptability.
Desired skills in addition to the competencies covered in the Competencies section • Excellent interpersonal skills are essential part of the job. Ability to communicate effectively and be efficient.
• Focuses on result for the client.
• Consistently approaches work with energy and a positive, constructive attitude.
• Remains calm, in control and good humored even under pressure.
• Responds positively to critical feedback and differing points of views.

Required Language(s)

• Fluency in oral and written Romanian and Russian.
• Working knowledge of English is required.
• Knowledge of one or more minority languages relevant for Moldova, including Romani, Gagauzian, Bulgarian, Ukrainian and sign language, is an asset.

The following documents shall be required from the applicants:

a) Personal CV or P11, indicating all past positions held and their main underlying functions, their durations (month/year), the qualifications, as well as the contact details (email and telephone number) of the Candidate, and at least three (3) the most recent professional references of previous supervisors. References may also include peers.
b) A cover letter (maximum length: 1 page) indicating why the candidate considers him-/herself to be suitable for the position.
c) Managers may ask (ad hoc) for any other materials relevant to pre-assessing the relevance of their experience, such as reports, presentations, publications, campaigns or other materials.

Disclaimer

Applicant information about UNDP rosters

Note: UNDP reserves the right to select one or more candidates from this vacancy announcement. We may also retain applications and consider candidates applying to this post for other similar positions with UNDP at the same grade level and with similar job description, experience and educational requirements.

Scam warning

The United Nations does not charge any application, processing, training, interviewing, testing or other fee in connection with the application or recruitment process. Should you receive a solicitation for the payment of a fee, please disregard it. Furthermore, please note that emblems, logos, names and addresses are easily copied and reproduced. Therefore, you are advised to apply particular care when submitting personal information on the web.

 

Data de încheiere a postului vacant: 6 February 2023

Pentru a aplica, vă rugăm să adresați link-ul: https://bit.ly/3YeVWyp

 

It

Traducere Automata

UNDP Moldova: Autista/impiegato amministrativo (NPSA-3) - EU4Moldova: programma per le regioni focali (finanziato dall'UE)

UNDP Moldova: Driver/Administrative Clerk (NPSA-3) - EU4Moldova: focal regions Programme (EU - funded)

Descrizione del lavoro

Sfondo

L'UNDP si impegna a raggiungere la diversità della forza lavoro in termini di genere, nazionalità e cultura. Gli individui appartenenti a gruppi minoritari, i gruppi indigeni e le persone con disabilità sono ugualmente incoraggiati a presentare domanda. Tutte le domande saranno trattate con la massima riservatezza.

L'UNDP non tollera lo sfruttamento e l'abuso sessuale, qualsiasi tipo di molestia, comprese le molestie sessuali, e la discriminazione. Tutti i candidati selezionati saranno quindi sottoposti a rigorosi controlli di referenze e background.

Contesto organizzativo

Il programma EU4Moldova: regioni focali si basa sulla decisione di esecuzione della Commissione europea sul programma d'azione annuale 2018 a favore della Repubblica moldova ed è finanziato dall'Unione europea e attuato dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo.

L'obiettivo generale del programma quinquennale è rafforzare la coesione economica, territoriale e sociale nella Repubblica moldova attraverso una crescita socioeconomica locale intelligente, verde, inclusiva, sostenibile e integrata, nonché migliorando il tenore di vita dei cittadini nelle regioni focali di Cahul e Ungheni.

A tal fine, il presente programma affronterà anche il divario urbano-rurale e le disparità regionali, stimolerà la crescita economica e la creazione di posti di lavoro, rinnoverà e ammodernerà alcune infrastrutture sociali e tecniche in aree selezionate (città e villaggi più piccoli), tenendo conto nel contempo dei cambiamenti climatici e di una prospettiva di genere nelle attività del programma.

Obiettivi specifici:
1. rafforzare la trasparenza, la responsabilità delle autorità pubbliche locali e la partecipazione dei cittadini ai processi di governance locale nelle regioni focali;
2. migliorare l'accesso dei cittadini a servizi pubblici e servizi pubblici di qualità nelle regioni focali,
3. creare opportunità di occupazione per uomini e donne nelle regioni focali e migliorare l'attrattiva delle regioni prioritarie per gli investitori e gli imprenditori,
4. Promuovere la specializzazione intelligente dell'economia delle regioni focali attraverso lo sviluppo dell'approccio del raggruppamento e della catena del valore nei settori economici chiave.

Gli obiettivi del programma saranno raggiunti attraverso misure volte a: i) sviluppo delle capacità a sostegno dell'attuazione e del monitoraggio dei piani di sviluppo economico locale; ii) l'impegno della società civile nella pianificazione locale, nei processi di governance e nell'erogazione dei servizi sociali di base; — fornitura di finanziamenti per investimenti a sostegno della creazione e/o dello sviluppo di infrastrutture sociali e tecniche che, combinate con i risultati degli interventi di cui ai punti i) e ii), avranno un impatto immediato, visibile e tangibile sulla creazione di posti di lavoro e sul tenore di vita della popolazione nelle regioni focali.

Scopo del lavoro

L'operatore storico dovrebbe rispettare pienamente le norme, i regolamenti, le politiche e le strategie dell'UNDP in materia di programmazione, finanza, appalti e amministrative, nonché l'attuazione di efficaci sistemi di controllo interno.

Riepilogo dei compiti:
• Fornitura di servizi di guida affidabili e sicuri.
• Uso corretto del veicolo
• Manutenzione giornaliera del veicolo assegnato
• Supporto amministrativo/clericale

Guida e manutenzione dell'auto:
• Garantire una corretta manutenzione quotidiana del veicolo assegnato attraverso piccole riparazioni tempestive, accordi per altre riparazioni correlate, cambi tempestivi dell'olio, controllo di pneumatici, freni, lavaggio auto, ecc .;
• Garantisce risparmi sui costi attraverso un uso corretto del veicolo attraverso un'accurata manutenzione dei registri giornalieri dei veicoli, la preparazione di un riepilogo mensile del consumo di carburante e un rapporto al responsabile del programma;
• Fornire servizi di guida affidabili e sicuri:
a) veicoli alla guida del Programma per il trasporto del personale e dei visitatori dell'UNDP e del Programma;
b) consegna / ritiro di posta, documenti, merci, buste e altri articoli;
c) incontrare il personale ufficiale e i visitatori in aeroporto, compreso l'accordo sui visti e sulle formalità doganali quando richiesto;
• Garantire una guida sicura e tempestiva per le escursioni sul campo all'interno o all'esterno del paese;
• Garantisce la disponibilità di tutti i documenti / forniture richiesti, tra cui assicurazione del veicolo, registri del veicolo, elenco degli uffici, mappa della città / paese, kit di pronto soccorso, pezzi di ricambio necessari nel veicolo assegnato;
• Garantire che tutte le norme e i regolamenti UNDP pertinenti siano soddisfatti se coinvolti in un incidente.

Mansioni d'ufficio:
• Fornire supporto all'assistente di programma nello svolgimento di compiti relativi al registro, come la fotocopia e l'archiviazione di corrispondenza / file di programma;
• Distribuire la corrispondenza/materiale del programma, le mail e i documenti del programma;
• Fornire supporto logistico al Programme Assistant per l'organizzazione e la preparazione di workshop, riunioni ed eventi, organizzazione di viaggi e alloggio per il personale / consulenti del programma;
• Assistere l'assistente di programma nell'ottenimento di preventivi per riparazioni / assistenza veicoli;
• Essere responsabile della sicurezza dell'ufficio;
Mantenimento di file e registrazioni rilevanti per il programma;
• Eseguire piccoli lavori di ristrutturazione nell'ufficio del programma;
• Altri compiti assegnati.

Accordo istituzionale

Supervisore diretto: Coordinatore finanziario

Sotto la guida e la supervisione diretta del coordinatore finanziario e del responsabile del programma e sotto la supervisione generale del personale competente del programma CO dell'UNDP, l'operatore in carica assiste nella gestione efficace ed efficiente del progetto attraverso una serie di azioni, tra cui la gestione della guida e del supporto amministrativo. Il dipendente applica e promuove un approccio orientato al cliente coerente con le norme e i regolamenti UNDP.

CompetenzeCore
Ottenere risultati: LIVELLO 1: pianifica e monitora il proprio lavoro, presta attenzione ai dettagli, consegna un lavoro di qualità entro la scadenza

Pensare in modo innovativo: LIVELLO 1: Aperto a idee creative / rischi noti, è un risolutore di problemi pragmatico, apporta miglioramenti

Impara continuamente: LIVELLO 1: Mentalità aperta e curioso, condivide conoscenze, impara dagli errori, chiede feedback

Adattarsi con agilità: LIVELLO 1: Si adatta al cambiamento, gestisce in modo costruttivo ambiguità/incertezza, è flessibile

Agire con determinazione: LIVELLO 1: Mostra spinta e motivazione, in grado di consegnare con calma di fronte alle avversità, fiducioso

Impegnarsi e collaborare: LIVELLO 1: Dimostra compassione / comprensione verso gli altri, forma relazioni positive

Abilitare la diversità e l'inclusione: LIVELLO 1: Apprezzare/rispettare le differenze, consapevoli dei pregiudizi inconsci, affrontare la discriminazione

Competenze tecniche e interfunzionali
Definizione del nome dell'area tematica
Gestione aziendale Soddisfazione del cliente / Gestione del cliente Capacità di rispondere tempestivamente e in modo appropriato con un senso di urgenza, fornire soluzioni coerenti e fornire risultati e / o soluzioni tempestivi e di qualità per soddisfare e comprendere le reali esigenze dei clienti
Fornire input per lo sviluppo della strategia del servizio clienti
Cerca modi per aggiungere valore oltre le richieste immediate dei clienti
Capacità di partecipare alle esigenze e alle preoccupazioni imminenti del cliente
Gestione del registro amministrativo e delle operazioni e della corrispondenza Capacità di raccogliere, registrare, mantenere e consegnare posta e busta UNDP; capacità di gestire gli archivi
Amministrazione e operazioni Gestione dei veicoli Conoscenza delle politiche e delle procedure sulla gestione della flotta
Amministrazione e operazioni Gestione degli eventi (inclusi ritiri, corsi di formazione e riunioni) Capacità di gestire eventi, tra cui identificazione della sede, alloggio, logistica, catering, trasporti ed esborsi in contanti, ecc.
Administration & Operations Gestione di documenti e record Gestione complessiva dei documenti (cartacei o elettronici); Criteri di registro e conservazione, inclusi archiviazione e archiviazione
Servizi di sicurezza Gestione della sicurezza (compresi aria, strada, antincendio) Conoscenza dei programmi/sistemi di sicurezza aerea, stradale, antincendio e capacità di valutare e identificare le misure di mitigazione

Qualifiche minime dell'NPSA di successo

Requisiti minimi di formazione

•Istruzione secondaria.
• Patente di guida valida.

Anni di esperienza lavorativa rilevante

• Almeno tre (3) anni di esperienza di guida professionale nella guida su strada breve e lunga con record di guida sicura
• È desiderata esperienza nel lavoro amministrativo, preferibilmente in un'organizzazione internazionale
• Esperienza nell'utilizzo di computer e pacchetti software per ufficio (MS Word, Excel, ecc.) e conoscenza avanzata di pacchetti di fogli di calcolo e database, esperienza nella gestione di sistemi gestionali basati sul web.

Competenze richieste

• Dimostra un'eccellente conoscenza delle regole e dei regolamenti di guida e abilità nella riparazione di veicoli minori.
• Dimostra un'ottima conoscenza del protocollo.
• Dimostra un'eccellente conoscenza dei problemi di sicurezza.
• Dimostra impegno nei confronti della missione, della visione e dei valori dell'UNDP.
• Mostra sensibilità e adattabilità culturale, di genere, religione, razza, nazionalità ed età.
Abilità desiderate oltre alle competenze trattate nella sezione Competenze • Le eccellenti capacità interpersonali sono parte essenziale del lavoro. Capacità di comunicare in modo efficace ed essere efficiente.
• Si concentra sul risultato per il cliente.
• Affronta costantemente il lavoro con energia e un atteggiamento positivo e costruttivo.
• Rimane calmo, in controllo e di buon umore anche sotto pressione.
• Risponde positivamente ai feedback critici e ai diversi punti di vista.

Lingua(e) richiesta(e)

• Ottima conoscenza orale e scritta del rumeno e del russo.
• È richiesta una conoscenza pratica della lingua inglese.
• La conoscenza di una o più lingue minoritarie rilevanti per la Moldavia, tra cui il romanì, il gagauziano, il bulgaro, l'ucraino e la lingua dei segni, è una risorsa.

I richiedenti devono richiedere i seguenti documenti:

a) CV personale o P11, indicante tutte le posizioni passate ricoperte e le loro principali funzioni sottostanti, la loro durata (mese/anno), i titoli di studio, nonché i dati di contatto (email e numero di telefono) del Candidato, e almeno tre (3) le referenze professionali più recenti dei precedenti supervisori. I riferimenti possono includere anche peer.
b) Una lettera di accompagnamento (lunghezza massima: 1 pagina) che indichi perché il candidato si ritiene idoneo alla posizione.
c) I manager possono richiedere (ad hoc) qualsiasi altro materiale rilevante per valutare preventivamente la rilevanza della loro esperienza, come relazioni, presentazioni, pubblicazioni, campagne o altri materiali.

Disconoscimento

Informazioni sui candidati sui turni dell'UNDP

Nota: UNDP si riserva il diritto di selezionare uno o più candidati da questo annuncio di posto vacante. Potremmo anche conservare le domande e prendere in considerazione candidati che si candidano a questo posto per altre posizioni simili con UNDP allo stesso livello di grado e con descrizione del lavoro, esperienza e requisiti educativi simili.

Avviso di truffa

Le Nazioni Unite non addebitano alcuna tassa di candidatura, elaborazione, formazione, intervista, test o altro costo in relazione al processo di candidatura o reclutamento. Se ricevi una richiesta per il pagamento di una tassa, ti preghiamo di ignorarla. Inoltre, si prega di notare che emblemi, loghi, nomi e indirizzi sono facilmente copiabili e riproducibili. Pertanto, si consiglia di prestare particolare attenzione quando si inviano informazioni personali sul web.

 

Data de încheiere a postului vacante: 6 febbraio 2023

Pentru a aplica, vă rugăm să adresați link-ul: https://bit.ly/3YeVWyp

 

Ua

Traducere Automata

ПРООН в Молдові: Водій/Адміністративний клерк (NPSA-3) - EU4Moldova: Програма фокусних регіонів (ЄС - фінансується)

UNDP Moldova: Driver/Administrative Clerk (NPSA-3) - EU4Moldova: focal regions Programme (EU - funded)

Посадова інструкція

Тло

ПРООН прагне досягти різноманітності робочої сили з точки зору статі, національності та культури. Особи з груп меншин, груп корінних народів та осіб з обмеженими можливостями однаково заохочуються до подання заявки. Всі заявки будуть розглядатися з найсуворішою впевненістю.

ПРООН не допускає сексуальної експлуатації та насильства, будь-яких видів домагань, включаючи сексуальні домагання та дискримінацію. Таким чином, усі відібрані кандидати пройдуть ретельну перевірку рекомендацій та біографічних даних.

Організаційний контекст

Програма EU4Moldova: focal regions базується на Імплементаційному рішенні Європейської Комісії щодо Річної програми дій 2018 року на користь Республіки Молдова та фінансується Європейським Союзом та впроваджується Програмою розвитку ООН.

Загальною метою п'ятирічної Програми є зміцнення економічної, територіальної та соціальної згуртованості в Республіці Молдова шляхом розумного, зеленого, інклюзивного, сталого та інтегрованого місцевого соціально-економічного зростання, а також шляхом підвищення рівня життя громадян у фокусних регіонах Кагул та Унгені.

З цією метою ця Програма вирішуватиме також розрив між містами та селами, а також регіональні диспропорції, стимулюватиме економічне зростання та створення робочих місць, відновлюватиме та оновлюватиме деяку соціальну та технічну інфраструктуру в окремих районах (менших містах та селах) з урахуванням зміни клімату та гендерної перспективи в діяльності Програми.

Конкретні цілі:
1. Посилити прозорість, підзвітність місцевих органів державної влади та участь громадян у процесах місцевого самоврядування у фокусних регіонах,
2. Покращити доступ громадян до якісних публічних послуг та комунальних послуг у фокусних регіонах,
3. Створити можливості для працевлаштування чоловіків та жінок у фокусних регіонах та покращити привабливість координаційних регіонів для інвесторів та підприємців,
4. Сприяти смарт-спеціалізації економіки координаційних регіонів шляхом розвитку кластеризації та підходу ланцюга створення вартості в ключових секторах економіки.

Цілі програми будуть досягатися шляхом заходів, спрямованих на: (i) розбудову потенціалу для підтримки виконання та моніторингу місцевих планів економічного розвитку; (ii) залучення громадянського суспільства до місцевого планування, процесів управління та базового надання соціальних послуг; (iii) надання інвестиційного фінансування на підтримку створення та/або розвитку соціальної та технічної інфраструктури, яке в поєднанні з результатами втручань (i) та (ii) вище матиме негайний, видимий та відчутний вплив на створення робочих місць, рівень життя населення у фокусних регіонах.

Обсяг робіт

Очікується, що чинний президент здійснюватиме повну відповідність програмам, фінансовим, закупівельним та адміністративним правилам, нормам, політикам та стратегіям ПРООН, а також впроваджуватиме ефективні системи внутрішнього контролю.

Короткий зміст обов'язків:
• Надання надійних і безпечних послуг водіння.
• Правильне використання транспортного засобу
• Щоденне технічне обслуговування призначеного транспортного засобу
• Адміністративна/канцелярська підтримка

Водіння та обслуговування автомобіля:
• Забезпечувати належне повсякденне технічне обслуговування призначеного транспортного засобу шляхом своєчасного дрібного ремонту, організації інших супутніх ремонтів, своєчасної заміни масла, перевірки шин, гальм, мийки автомобіля тощо;
• Забезпечує економію витрат за рахунок належного використання транспортного засобу за рахунок точного ведення щоденних журналів обліку транспортних засобів, підготовки щомісячного резюме витрат палива та звіту менеджеру Програми;
• Надавати надійні та безпечні послуги водіння шляхом:
а) керування транспортними засобами Програми для перевезення працівників ПРООН та Програми та відвідувачів;
б) доставка / вивезення пошти, документів, вантажу, мішечка та інших предметів;
c) зустріч офіційного персоналу та відвідувачів в аеропорту, включаючи оформлення візових та митних формальностей, коли це необхідно;
• Забезпечити безпечне та своєчасне водіння для виїзних поїздок по країні або за її межами;
• Забезпечує наявність усіх необхідних документів/витратних матеріалів, включаючи страхування транспортного засобу, журнали обліку транспортних засобів, офісний довідник, карту міста/країни, аптечку, необхідні запасні частини у призначеному транспортному засобі;
• Забезпечити виконання всіх відповідних правил та норм ПРООН у разі нещасного випадку.

Канцелярські обов'язки:
• Надавати підтримку Асистенту Програми у виконанні обов'язків, пов'язаних з реєстром, таких як ксерокопіювання та архівування кореспонденції/файлів програми;
• Розповсюдження програмної кореспонденції/матеріалів, поштових відправлень та програмних документів;
• Надавати матеріально-технічну підтримку асистенту програми в організації та підготовці семінарів, зустрічей та заходів, організації подорожей та розміщення персоналу / консультантів програми;
• Допомога асистенту програми в отриманні цінових пропозицій на ремонт/обслуговування транспортних засобів;
• Нести відповідальність за безпеку офісу;
Ведення файлів і записів, що мають відношення до програми;
• Виконати незначні ремонтні роботи в офісі програми;
• Інші обов'язки за призначенням.

Інституційне облаштування

Безпосередній керівник: Фінансовий координатор

Під керівництвом та безпосереднім наглядом фінансового координатора та менеджера програми, а також під загальним наглядом відповідних співробітників Програми ПРООН, чинний керівник допомагає в ефективному та результативному управлінні проектом за допомогою низки заходів, включаючи управління транспортуванням та адміністративною підтримкою. Співробітник застосовує та просуває клієнтоорієнтований підхід, що відповідає правилам та нормам ПРООН.

КомпетенціїCore
Досягнення результатів: РІВЕНЬ 1: Планує та контролює власну роботу, приділяє увагу деталям, виконує якісну роботу до дедлайну

Мислити інноваційно: РІВЕНЬ 1: Відкритий для творчих ідей/відомих ризиків, прагматичний вирішувач проблем, робить покращення

Навчайтеся безперервно: РІВЕНЬ 1: Відкритий і допитливий, ділиться знаннями, вчиться на помилках, просить зворотного зв'язку

Адаптуйтеся за допомогою спритності: РІВЕНЬ 1: Адаптується до змін, конструктивно справляється з двозначністю/невизначеністю, є гнучким

Дійте з рішучістю: РІВЕНЬ 1: Показує драйв і мотивацію, здатний спокійно доставити перед лицем негараздів, впевнений у собі

Залучайте та співпрацюйте: РІВЕНЬ 1: Демонструє співчуття/розуміння до інших, формує позитивні стосунки

Уможливити різноманітність та інклюзію: РІВЕНЬ 1: Цінувати/поважати відмінності, усвідомлювати несвідомі упередження, протистояти дискримінації

Крос-функціональні & технічні компетенції
Визначення назви тематичної області
Управління бізнесом Задоволеність клієнтів / Управління клієнтами Здатність своєчасно та належним чином реагувати з почуттям терміновості, надавати послідовні рішення та надавати своєчасні та якісні результати та / або рішення для задоволення та розуміння реальних потреб клієнтів
Забезпечте внесок у розробку стратегії обслуговування клієнтів
Шукайте способи додати цінності за межі негайних запитів клієнтів
Можливість брати участь у майбутніх потребах та проблемах клієнта
Адміністрування та управління реєстром операцій та кореспонденцією Здатність збирати, реєструвати, підтримувати та доставляти пошту та підсумки ПРООН; можливість управління архівами
Адміністрування та експлуатація Управління транспортними засобами Знання політики та процедур з управління автопарком
Управління адміністративними та операційними заходами (включаючи реколекції, тренінги та зустрічі) Здатність керувати подіями, включаючи ідентифікацію місця проведення, розміщення, логістику, харчування, транспорт та виплату готівки тощо.
Адміністрування та операції Управління документами та діловодством Загальне управління документами (жорсткими або електронними); Політика реєстру та збереження, зокрема зберігання та архівування
Управління безпекою служб безпеки (включаючи повітряні, дорожні, пожежні) Знання повітряних, дорожніх, пожежних програм та систем безпеки та здатність оцінювати та визначати заходи щодо пом'якшення наслідків

Мінімальна кваліфікація успішної NPSA

Min. Вимоги до освіти

• Середня освіта.
• Дійсне водійське посвідчення.

Мінімальний досвід відповідної роботи

• Щонайменше три (3) роки професійного досвіду водіння на короткій та довгій дорозі з безпечними записами водіння
• Бажаний досвід адміністративної роботи, бажано в міжнародній організації
• Досвід використання комп'ютерів і пакетів офісного програмного забезпечення (MS Word, Excel і т.д.) і поглиблення знань про пакети електронних таблиць і баз даних, досвід роботи з веб-системами управління.

Необхідні навички

• Демонструє відмінні знання правил і норм дорожнього руху та навички з дрібного ремонту транспортних засобів.
• Демонструє відмінне знання протоколу.
• Демонструє відмінне знання питань безпеки.
• Демонструє відданість місії, баченню та цінностям ПРООН.
• Відображає культурну, гендерну, релігійну, расову, національну та вікову чутливість та адаптивність.
Бажані навички на додаток до компетенцій, висвітлених у розділі «Компетенції» • Відмінні навички міжособистісного спілкування є важливою частиною роботи. Здатність ефективно спілкуватися та бути ефективними.
• Орієнтується на результат для клієнта.
• Послідовно підходить до роботи з енергією і позитивним, конструктивним настроєм.
• Залишається спокійним, контрольованим і з добрим гумором навіть під тиском.
• Позитивно реагує на критичні відгуки та різні точки зору.

Обов'язкова мова (мови)

• Вільне володіння усною та письмовою румунською та російською мовами.
• Робоче знання англійської мови обов'язково.
• Знання однієї або декількох мов меншин, актуальних для Молдови, включаючи ромську, гагаузьку, болгарську, українську та жестову мови, є перевагою.

Від заявників вимагаються такі документи:

а) Особисте резюме або P11 із зазначенням усіх минулих займаних посад та їх основних основних функцій, їх тривалості (місяць/рік), кваліфікації, а також контактних даних (електронної пошти та номера телефону) Кандидата та принаймні трьох (3) останніх професійних довідок попередніх керівників. Список літератури також може включати однолітків.
б) Супровідний лист (максимальна довжина: 1 сторінка) із зазначенням того, чому кандидат вважає себе придатним для посади.
в) Менеджери можуть запитувати (ad hoc) будь-які інші матеріали, що мають відношення до попередньої оцінки актуальності їх досвіду, такі як звіти, презентації, публікації, кампанії або інші матеріали.

Застереження

Інформація про заявників у списках ПРООН

Примітка: ПРООН залишає за собою право відібрати одного або декількох кандидатів з цього оголошення про вакансію. Ми також можемо зберігати заявки та розглядати кандидатів, які претендують на цю посаду на інші аналогічні посади в ПРООН на тому ж рівні та з аналогічною посадовою інструкцією, досвідом та освітніми вимогами.

Попередження про шахрайство

Організація Об'єднаних Націй не стягує жодної заявки на обробку, навчання, співбесіду, тестування або іншу плату у зв'язку з процесом подання заявки або набору персоналу. Якщо ви отримаєте клопотання про сплату гонорару, будь ласка, не зважайте на це. Крім того, зверніть увагу, що емблеми, логотипи, назви та адреси легко копіюються та відтворюються. Тому вам рекомендується проявляти особливу обережність при поданні особистої інформації в Інтернеті.

 

Data de încheiere a postului vacant: 6 February 2023

Pentru a aplica, vă rugăm să adresați link-ul: https://bit.ly/3YeVWyp

 

Bg

Traducere Automata

ПРООН Молдова: Шофьор/административен чиновник (NPSA-3) - EU4Молдова: програма за фокусни региони (финансиран от ЕС)

UNDP Moldova: Driver/Administrative Clerk (NPSA-3) - EU4Moldova: focal regions Programme (EU - funded)

Описание на длъжността

Фон

ПРООН се ангажира да постигне разнообразие на работната сила по отношение на пол, националност и култура. Лицата от малцинствени групи, коренни групи и хора с увреждания също се насърчават да кандидатстват. Всички кандидатури ще бъдат третирани с най-строга увереност.

ПРООН не толерира сексуална експлоатация и злоупотреба, всякакъв вид тормоз, включително сексуален тормоз и дискриминация. Следователно всички избрани кандидати ще бъдат подложени на строги референтни и цялостни проверки.

Организационен контекст

Програмата EU4Moldova: focal regions се основава на Решението за изпълнение на Европейската комисия относно годишната програма за действие за 2018 г. в полза на Република Молдова и се финансира от Европейския съюз и се изпълнява от Програмата на ООН за развитие.

Общата цел на петгодишната програма е да се засили икономическото, териториалното и социалното сближаване в Република Молдова чрез интелигентен, зелен, приобщаващ, устойчив и интегриран местен социално-икономически растеж, както и чрез подобряване на жизнения стандарт на гражданите в фокусните региони Cahul и Ungheni.

За тази цел настоящата програма ще разгледа и разделението между градските и селските райони, както и регионалните различия, ще стимулира икономическия растеж и създаването на работни места, ще обнови и модернизира някои социални и технически инфраструктури в избрани райони (по-малки градове и села), като същевременно ще вземе предвид изменението на климата и аспекта на равенството между половете в дейностите по програмата.

Специфични цели:
1. Да се засили прозрачността, отчетността на местните публични органи и гражданското участие в процесите на местно управление във фокусните региони,
2. Да се подобри достъпът на гражданите до качествени обществени услуги и комунални услуги във фокусните региони,
3. Да се създадат възможности за заетост на мъжете и жените във фокусните региони и да се подобри привлекателността на фокусните региони за инвеститори и предприемачи,
4. Да насърчава интелигентната специализация на икономиката на фокусните региони чрез развитие на клъстерния подход и подхода на веригата на стойността в ключови икономически сектори.

Целите на програмата ще бъдат постигнати чрез мерки, насочени към: i) изграждане на капацитет в подкрепа на изпълнението и мониторинга на местните планове за икономическо развитие; ii) ангажиране на гражданското общество в местното планиране, процесите на управление и предоставянето на основни социални услуги; iii) предоставяне на инвестиционно финансиране в подкрепа на създаването и/или развитието на социална и техническа инфраструктура, която, съчетана с резултатите от интервенциите по i) и ii) по-горе, ще има незабавно, видимо и осезаемо въздействие върху създаването на заетост, жизнения стандарт на населението във фокусните региони.

Обхват на работа

От заварения оператор се очаква да спазва изцяло проспективните правила, финансовите, обществените поръчки и административните правила, разпоредби, политики и стратегии, както и прилагането на ефективните системи за вътрешен контрол.

Резюме на задълженията:
• Предоставяне на надеждни и сигурни шофьорски услуги.
• Правилно използване на превозното средство
• Ежедневна поддръжка на възложеното превозно средство
• Административна/чиновническа поддръжка

Управление и поддръжка на автомобила:
• Осигуряване на правилна ежедневна поддръжка на възложеното превозно средство чрез навременни дребни ремонти, договорености за други свързани ремонти, навременна смяна на маслото, проверка на гуми, спирачки, автомивки и др.;
• Осигурява икономия на разходи чрез правилно използване на автомобила чрез точна поддръжка на ежедневните дневници на превозните средства, изготвяне на месечно обобщение на разхода на гориво и доклад до програмния мениджър;
• Осигуряване на надеждни и безопасни услуги за шофиране чрез:
а) управление на превозни средства по Програмата за транспорт на персонала и посетителите на ПРООН и Програмата;
б) доставка/получаване на поща, документи, товари, торбичка и други артикули;
в) посрещане на официалния персонал и посетителите на летището, включително визови и митнически формалности, когато това се изисква;
• Осигуряване на безопасно и навременно шофиране за полеви екскурзии в или извън страната;
• Осигурява наличност на всички необходими документи/консумативи, включително застраховка на автомобила, дневници на автомобила, офис указател, карта на града/страната, комплект за първа помощ, необходими резервни части в зададеното превозно средство;
• Гарантиране, че всички съответни правила и разпоредби на ПРООН са изпълнени, ако участвате в произшествие.

Чиновнически задължения:
• Осигуряване на подкрепа на програмния асистент при изпълнение на задължения, свързани с регистъра, като фотокопиране и архивиране на кореспонденция / програмни файлове;
• Разпространяване на програмната кореспонденция/материали, писма и програмни документи;
• Осигуряване на логистична подкрепа на програмния асистент за организиране и подготовка на семинари, срещи и събития, организиране на пътувания и настаняване за персонала / консултантите по програмата;
• Съдейства на програмния асистент при получаване на оферти за ремонт/обслужване на превозни средства;
• Да отговаря за сигурността на офиса;
Поддържане на досиета и записи, свързани с програмата;
• Извършване на малки ремонтни дейности в програмния офис;
• Други задължения, както са възложени.

Институционална уредба

Пряк надзорник: Финансов координатор

Под ръководството и прекия надзор на финансовия координатор и програмния мениджър и под общия надзор на съответния персонал на програмата за ПРООН за CO, завареният оператор подпомага ефективното и ефикасно управление на проекта чрез редица действия, включително управление на управлението и административната подкрепа. Служителят прилага и насърчава ориентиран към клиента подход, съобразен с правилата и разпоредбите на ПРООН.

КомпетенцииЯдро
Постигане на резултати: НИВО 1: Планира и следи собствената работа, обръща внимание на детайлите, осигурява качествена работа в срок

Мислете иновативно: НИВО 1: Отворено за творчески идеи / известни рискове, е прагматично решаване на проблеми, прави подобрения

Научете непрекъснато: НИВО 1: Отворен и любопитен, споделя знания, учи се от грешките, иска обратна връзка

Адаптиране с гъвкавост: НИВО 1: Адаптира се към промените, конструктивно се справя с неяснотата / несигурността, е гъвкав

Действайте с решителност: НИВО 1: Показва стремеж и мотивация, способен да достави спокойно в лицето на несгодите, уверен

Ангажиране и партньор: НИВО 1: Демонстрира състрадание / разбиране към другите, формира положителни взаимоотношения

Активиране на многообразието и включването: НИВО 1: Оценяване / зачитане на различията, осъзнаване на несъзнателните пристрастия, противопоставяне на дискриминацията

Междуфункционални и технически компетенции
Определение на името на тематичната област
Управление на бизнеса Удовлетвореност на клиентите / Управление на клиентите Способност да се реагира своевременно и по подходящ начин с чувство за неотложност, да се предоставят последователни решения и да се предоставят навременни и качествени резултати и / или решения за изпълнение и разбиране на реалните нужди на клиентите
Осигуряване на принос към разработването на стратегия за обслужване на клиенти
Потърсете начини за добавяне на стойност извън непосредствените искания на клиентите
Възможност за участие в предстоящите нужди и притеснения на клиента
Администрация и операции Регистър и управление на кореспонденцията Възможност за събиране, регистриране, поддържане и доставяне на поща и торбичка на ПРООН; Възможност за управление на архиви
Администрация и експлоатация Управление на превозни средства Познаване на политиката и процедурите за управление на автопарка
Управление на административни и оперативни събития (включително отстъпления, обучения и срещи) Способност за управление на събития, включително идентификация на място, настаняване, логистика, кетъринг, транспорт и парични плащания и др.
Администрация и операции Управление на документи и записи Цялостно управление на документи (твърди или електронни); Правила за регистрация и съхранение, включително съхраняване и архивиране
Услуги за сигурност Управление на безопасността (включително въздух, път, пожар) Познаване на въздушните, пътните, програмите / системите за пожарна безопасност и способност за оценка и определяне на мерки за смекчаване на последиците

Минимална квалификация на успешния NPSA

Мин. Изисквания за образование

•Средно образование.
• Валидна шофьорска книжка.

Мин. години подходящ трудов стаж

• Най-малко три (3) години професионален шофьорски стаж при шофиране на къси и дълги пътища с рекорди за безопасно шофиране
• Желае се опит в административната работа, за предпочитане в международна организация
• Опит в използването на компютри и офис софтуерни пакети (MS Word, Excel и др.) и предварително познаване на електронни таблици и пакети от бази данни, опит в работата с уеб-базирани системи за управление.

Необходими умения

• Демонстрира отлични познания за правилата и разпоредбите за шофиране и умения за ремонт на малки превозни средства.
• Демонстрира отлично познаване на протокола.
• Демонстрира отлични познания по въпросите на сигурността.
• Демонстрира ангажираност към мисията, визията и ценностите на ПРООН.
• Показва културна, полова, религия, раса, националност и възрастова чувствителност и адаптивност.
Желаните умения в допълнение към компетенциите, обхванати в раздел Компетенции • Отличните междуличностни умения са съществена част от работата. Способност за ефективна комуникация и ефективност.
• Фокусира се върху резултата за клиента.
• Последователно подхожда работа с енергия и положително, конструктивно отношение.
• Остава спокоен, контролиран и добродушен дори под напрежение.
• Реагира положително на критична обратна връзка и различни гледни точки.

Задължителни езици

• Владеене на устен и писмен румънски и руски език.
• Необходими са работни познания по английски език.
• Владеенето на един или повече малцинствени езици, подходящи за Молдова, включително ромски, гагаузийски, български, украински и жестомимичен език, е предимство.

От заявителите се изискват следните документи:

а) Лична автобиография или P11, посочваща всички заемани минали позиции и основните им основни функции, тяхната продължителност (месец / година), квалификациите, както и данните за контакт (имейл и телефонен номер) на кандидата и най-малко три (3) най-новите професионални референции на предишни надзорни органи. Препратките могат да включват и връстници.
б) Мотивационно писмо (максимална дължина: 1 страница), в което се посочва защо кандидатът счита себе си за подходящ за позицията.
в) Мениджърите могат да поискат (ad hoc) всякакви други материали, свързани с предварителната оценка на уместността на техния опит, като доклади, презентации, публикации, кампании или други материали.

Отричане

Информация за кандидатите за списъците на ПРООН

Забележка: ПРООН си запазва правото да избере един или повече кандидати от това обявление за свободна длъжност. Можем също така да запазим кандидатурите и да разгледаме кандидатите, кандидатстващи за тази длъжност за други подобни позиции с ПРООН на същото ниво и със сходна длъжностна характеристика, опит и образователни изисквания.

Предупреждение за измама

Организацията на обединените нации не начислява никакви такси за кандидатстване, обработка, обучение, интервюиране, тестване или други такси във връзка с процеса на кандидатстване или набиране на персонал. Ако получите покана за плащане на такса, моля, не я спазвайте. Освен това, моля, имайте предвид, че емблемите, логата, имената и адресите лесно се копират и възпроизвеждат. Ето защо се препоръчва да се обърне специално внимание при подаване на лична информация в интернет.

 

Data de încheiere a postului vacant: 6 February 2023

Pentru a aplica, vă rugăm să adresați link-ul: https://bit.ly/3YeVWyp

 

Ru

Traducere Automata

ПРООН Молдова: Водитель/Административный клерк (NPSA-3) - EU4Moldova: Программа по основным регионам (ЕС - финансируется)

UNDP Moldova: Driver/Administrative Clerk (NPSA-3) - EU4Moldova: focal regions Programme (EU - funded)

Должностная инструкция

Фон

ПРООН привержена достижению кадрового разнообразия с точки зрения пола, национальности и культуры. Лицам из групп меньшинств, групп коренного населения и инвалидов также рекомендуется подавать заявления. Все заявки будут рассматриваться со строжайшей конфиденциальностью.

ПРООН не терпит сексуальной эксплуатации и надругательств, любых видов домогательств, включая сексуальные домогательства, и дискриминации. Поэтому все отобранные кандидаты будут проходить строгую справочную и справочную проверку.

Организационный контекст

Программа EU4Moldova: основные регионы основана на Решении Европейской комиссии по реализации Годовой программы действий 2018 года в пользу Республики Молдова и финансируется Европейским Союзом и реализуется Программой развития Организации Объединенных Наций.

Общей целью пятилетней программы является укрепление экономической, территориальной и социальной сплоченности в Республике Молдова посредством разумного, зеленого, инклюзивного, устойчивого и интегрированного местного социально-экономического роста, а также путем повышения уровня жизни граждан в центральных регионах Кагул и Унгены.

С этой целью в рамках этой Программы будут также рассмотрены проблемы разрыва между городскими и сельскими районами, а также региональные диспропорции, стимулирование экономического роста и создания рабочих мест, реконструкция и модернизация некоторой социальной и технической инфраструктуры в отдельных районах (небольшие города и деревни) с учетом изменения климата и гендерной перспективы в деятельности Программы.

Конкретные цели:
1. Усилить прозрачность, подотчетность местных органов государственной власти и участие граждан в процессах местного самоуправления в целевых регионах,
2. Улучшить доступ граждан к качественным государственным услугам и коммунальным услугам в целевых регионах,
3. Создание возможностей трудоустройства для мужчин и женщин в основных регионах и повышение привлекательности координационных регионов для инвесторов и предпринимателей,
4. Способствовать умной специализации экономики опорных регионов путем развития кластерного подхода и цепочек создания стоимости в ключевых секторах экономики.

Цели программы будут достигаться за счет мер, направленных на: i) наращивание потенциала в поддержку осуществления и мониторинга местных планов экономического развития; ii) участие гражданского общества в процессах местного планирования, управления и предоставления основных социальных услуг; iii) предоставление инвестиционного финансирования в поддержку создания и/или развития социальной и технической инфраструктуры, которая в сочетании с результатами мероприятий i) и ii) выше окажет непосредственное, видимое и ощутимое воздействие на создание рабочих мест, уровень жизни населения в основных регионах.

Объем работ

Ожидается, что сотрудник на этой должности будет полностью соблюдать программные, финансовые, закупочные и административные правила, положения, политику и стратегии ПРООН, а также внедрять эффективные системы внутреннего контроля.

Краткое изложение обязанностей:
• Предоставление надежных и безопасных услуг вождения.
• Правильное использование транспортного средства
• Ежедневное техническое обслуживание назначенного транспортного средства
• Административная/канцелярская поддержка

Вождение и обслуживание автомобиля:
• Обеспечить надлежащее ежедневное техническое обслуживание назначенного транспортного средства путем своевременного мелкого ремонта, организации других сопутствующих ремонтов, своевременной замены масла, проверки шин, тормозов, мойки автомобилей и т.д.;
• обеспечивает экономию средств за счет надлежащего использования автотранспортного средства за счет точного ведения ежедневных журналов транспортных средств, подготовки ежемесячной сводки расхода топлива и представления отчета руководителю программы;
• Предоставление надежных и безопасных услуг вождения посредством:
a) управление транспортными средствами Программы для перевозки сотрудников и посетителей ПРООН и Программы;
б) доставка/сбор почты, документов, груза, дипломатической почты и других предметов;
c) встреча официального персонала и посетителей в аэропорту, включая оформление визовых и таможенных формальностей, когда это необходимо;
• обеспечить безопасное и своевременное вождение для поездок на места в страну или за ее пределы;
• Обеспечивает наличие всех необходимых документов/расходных материалов, включая страхование транспортного средства, журналы транспортных средств, офисный справочник, карту города/страны, аптечку, необходимые запасные части в назначенном транспортном средстве;
• обеспечить соблюдение всех соответствующих правил и положений ПРООН в случае аварии.

Канцелярские обязанности:
• оказывать поддержку помощнику по программам в выполнении связанных с реестром обязанностей, таких, как фотокопирование и архивирование корреспонденции/программных файлов;
• распространение программной корреспонденции/материалов, почтовых писем и программных документов;
• оказывать материально-техническую поддержку помощнику по программам в организации и подготовке семинаров, совещаний и мероприятий, организации поездок и проживания сотрудников/консультантов по программам;
• оказание помощи помощнику по программам в получении котировок на ремонт/обслуживание транспортных средств;
• Нести ответственность за безопасность офиса;
ведение досье и записей, имеющих отношение к программе;
• Проведение незначительных ремонтных работ в программном офисе;
• Другие обязанности по назначению.

Институциональное устройство

Непосредственный руководитель: Финансовый координатор

Под руководством и непосредственным руководством Координатора по финансовым вопросам и Руководителя программы и под общим руководством соответствующих сотрудников Программы СО ПРООН сотрудник на этой должности оказывает помощь в эффективном и действенном управлении проектом посредством целого ряда мер, включая управление руководством и административной поддержкой. Сотрудник применяет и продвигает ориентированный на клиента подход, соответствующий правилам и положениям ПРООН.

КомпетенцииОсновное
Достижение результатов: УРОВЕНЬ 1: Планирует и контролирует собственную работу, уделяет внимание деталям, выполняет качественную работу в срок

Мыслить инновационно: УРОВЕНЬ 1: Открыт для творческих идей / известных рисков, прагматичен в решении проблем, делает улучшения

Учитесь непрерывно: УРОВЕНЬ 1: Открытый и любознательный, делится знаниями, учится на ошибках, просит обратную связь

Адаптация с гибкостью: УРОВЕНЬ 1: Адаптируется к изменениям, конструктивно справляется с двусмысленностью / неопределенностью, является гибким

Действуйте решительно: УРОВЕНЬ 1: Показывает драйв и мотивацию, способен спокойно действовать перед лицом невзгод, уверен в себе

Вовлеченность и партнер: УРОВЕНЬ 1: Демонстрирует сострадание/понимание по отношению к другим, формирует позитивные отношения

Обеспечение разнообразия и инклюзивности: УРОВЕНЬ 1: Ценить/уважать различия, осознавать бессознательную предвзятость, противостоять дискриминации

Кросс-функциональные и технические компетенции
Определение названия тематической области
Управление бизнесом Удовлетворенность клиентов / Управление клиентами Способность своевременно и надлежащим образом реагировать с чувством срочности, предоставлять последовательные решения и предоставлять своевременные и качественные результаты и / или решения для удовлетворения и понимания реальных потребностей клиентов
Предоставление входных данных для разработки стратегии обслуживания клиентов
Ищите способы повысить ценность за пределами непосредственных запросов клиентов
Возможность участвовать в предстоящих потребностях и проблемах клиента
Административно-оперативный реестр и управление корреспонденцией Способность собирать, регистрировать, обслуживать и доставлять почту и почту ПРООН; возможность управления архивами
Администрирование и эксплуатация Управление транспортными средствами Знание политики и процедур в области управления автопарком
Администрирование и управление операциями Управление событиями (включая ретриты, тренинги и встречи) Способность управлять событиями, включая идентификацию места проведения, размещение, логистику, питание, транспорт и денежные выплаты и т. Д.
Администрирование и операции Управление документами и документами Общее управление документами (жестким или электронным); Политика реестра и хранения, включая хранение и архивирование
Услуги безопасности Управление безопасностью (включая воздух, дорогу, пожар) Знание программ/систем воздушной, дорожной, пожарной безопасности и способность оценивать и определять меры по смягчению последствий

Минимальная квалификация успешного NPSA

Минимальные требования к образованию

•Среднее образование.
• Действующее водительское удостоверение.

Минимум лет соответствующего опыта работы

• Не менее трех (3) лет профессионального опыта вождения на коротких и длинных дорогах с рекордами безопасного вождения
• Желателен опыт административной работы, желательно в международной организации
• Опыт использования компьютеров и пакетов офисного программного обеспечения (MS Word, Excel и т.д.) и углубление знаний о пакетах электронных таблиц и баз данных, опыт работы с веб-системами управления.

Необходимые навыки

• Демонстрирует отличное знание правил и норм вождения и навыки в мелком ремонте транспортных средств.
• Демонстрирует отличное знание протокола.
• Демонстрирует отличное знание вопросов безопасности.
• Демонстрирует приверженность миссии, видению и ценностям ПРООН.
• Проявляет культурную, гендерную, религиозную, расовую, национальную и возрастную чувствительность и адаптивность.
Желаемые навыки в дополнение к компетенциям, описанным в разделе «Компетенции» • Отличные навыки межличностного общения являются неотъемлемой частью работы. Способность эффективно общаться и быть эффективным.
• Ориентируется на результат для клиента.
• Последовательно подходит к работе с энергией и позитивным, конструктивным настроем.
• Остается спокойным, контролируемым и с хорошим юмором даже под давлением.
• Положительно реагирует на критические отзывы и различные точки зрения.

Требуемый(ие) язык(и)

• Свободное владение устным и письменным румынским и русским языками.
• Требуется рабочее знание английского языка.
• Знание одного или нескольких языков меньшинств, актуальных для Молдовы, включая цыганский, гагаузский, болгарский, украинский и язык жестов, является преимуществом.

От заявителей требуются следующие документы:

a) Личное резюме или P11, с указанием всех прошлых занимаемых должностей и их основных основных функций, их продолжительности (месяц / год), квалификации, а также контактных данных (адрес электронной почты и номер телефона) Кандидата и, по крайней мере, трех (3) самых последних профессиональных рекомендаций предыдущих руководителей. Ссылки могут также включать сверстников.
б) Сопроводительное письмо (максимальная длина: 1 страница) с указанием того, почему кандидат считает себя подходящим для данной должности.
c) Менеджеры могут запрашивать (ad hoc) любые другие материалы, имеющие отношение к предварительной оценке актуальности их опыта, такие как отчеты, презентации, публикации, кампании или другие материалы.

Отказ

Информация о кандидатах о реестрах ПРООН

Примечание: ПРООН оставляет за собой право выбрать одного или нескольких кандидатов из этого объявления о вакансии. Мы также можем сохранять заявки и рассматривать кандидатов, претендующих на эту должность на другие аналогичные должности в ПРООН на том же уровне и с аналогичным описанием должности, опытом и образовательными требованиями.

Предупреждение о мошенничестве

Организация Объединенных Наций не взимает никаких сборов за подачу заявлений, обработку, профессиональную подготовку, собеседование, тестирование или другие сборы в связи с процессом подачи заявления или найма. Если вы получите предложение об уплате пошлины, пожалуйста, проигнорируйте его. Кроме того, обратите внимание, что эмблемы, логотипы, названия и адреса легко копируются и воспроизводятся. Поэтому вам рекомендуется проявлять особую осторожность при предоставлении личной информации в Интернете.

 

Data de încheiere a postului вакантно: 6 февраля 2023

Pentru a aplica, vă rugăm să adresați link-ul: https://bit.ly/3YeVWyp