Amici dei Bambini, Moldova angajează Specialist colectare date și raportareArticol adaugat de: Amici dei Bambini, Moldova

Amici dei Bambini, Moldova angajează Specialist colectare date și raportare (nivelul de risc al funcției în relație cu beneficiarul 8/13 sau 60%)

Proiect: Sprijin de bază și suport psiho-social pentru femeile și copiii ucraineni care fug din calea războiului din Ucraina 

Context: Asociația „Amici dei Bambini, Moldova”, cu sprijinul financiar al OXFAM implementează proiectul "Sprijin de bază și suport psiho-social pentru femeile și copiii ucraineni care fug de războiul din Ucraina". Proiectul își propune să contribuie la bunăstarea fizică, psiho-socială și emoțională a femeilor și copiilor care fug din calea războiului din Ucraina. Intervenția se desfășoară pe o perioadă de 11 luni, începând cu 01 mai 2022 până la 31 martie 2023.

Domeniul de aplicare al responsabilităților: Sub supravegherea generală a Coordonatorului de Proiect și a Specialistului în monitorizare & evaluare, Specialistul colectare date și raportare realizează studii și chestionare colectează și analizează date, completează rapoarte despre calitatea serviciilor și bunurilor oferite în cadrul intervențiilor de proiect. În acest sens, specialistul efectuează intervievarea persoanelor (prin telefon sau în persoană) sau asistă respondenții în timpul interviurilor și în completarea chestionarelor sau altor instrumente de evaluare.  

În același timp, analizează rezultatele obținute și oferă coordonatorului de proiect o imagine clară despre calitatea serviciilor și bunurilor oferite în cadrul intervențiilor de proiect și a gradului de satisfacție a beneficiarilor.  La fel, specialistul poate facilita consultarea copiilor, beneficiari ai proiectului.

Toate sarcinile descrise mai jos vor fi realizate în conformitate cu politica și procedurile de salvgardare ale Oxfam[1], respectând principalele standarde de salvgardare ale Oxfam. Adițional, Specialistul colectare date și raportare va adera la politica Asociației de Protecție a Copilului, de Prevenire a exploatării sexuale și abuzului (PSEA) și la principiile de protecție și management a informației[2].

Sarcini și Responsabilități:

 • Să contribuie la elaborarea instrumentelor de colectare a datelor relevante intervențiilor de proiecte;
 • Să contribuie la dezvoltarea instrumentelor și a metodelor de colectarea a datelor într-un format prietenos copiilor și potrivit pentru orice vârstă pentru a facilita participarea băieților și a fetelor;
 • Să efectueze colectarea datelor conform instrucțiunilor specialistului MEAL sau ale Coordonatorului de proiect prin realizarea vizitelor pe teren și/sau la telefon, prin efectuarea interviurilor/chestionarelor structurate și aprofundate cu beneficiari, actori cheie, discuții în grup și observații;
 • Să informeze beneficiarii/respondenții și să obțină consimțământul scris pentru prelucrarea datelor colectate, înregistrate cu acuratețe, documentate pe hârtie și instrumente audio de înregistrare;
 • Cu suportul Specialistului MEAL și Salvgardare și a Coordonatorului de proiect asigură informarea și obținerea consimțământului scris al părinților (îngrijitorilor) pentru participarea copiilor la procesul de colectare a datelor;
 • Cu suportul Specialistului MEAL și Salvgardare și a Coordonatorului de proiect asigură respectarea protocoalelor și a procedurilor de salvgardare/protecția copilului/PSEA pentru fiecare interacțiune cu beneficiarii, în scop de colectare a datelor și orice altă activitate de monitorizare și feedback, inclusiv aderarea la cele 9 cerințe de bază pentru o participare semnificativă a copilului.
 • Să asigure calitatea datelor și a altor informații colectate pe teren;
 • Să analizeze rezultatele obținute prin mecanismul de feedback și să împărtășească lunar, cu echipa de proiect, un rezumat/raport al nivelului de satisfacție al beneficiarilor pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite;
 • Să contribuie la elaborarea/completarea rapoartelor pentru donatori;
 • Să ofere răspuns beneficiarilor care au oferit feedback negativ sau pozitiv, în urma consultării cu specialistul MEAL și cu Coordonatorul de proiect;
 • Să sprijine specialistul MEAL în sesiunile de informare pentru beneficiari, cu privire la mecanismul de feedback și răspuns;
 • Să colaboreze cu membrii echipelor intervențiilor de proiect, pentru a asigura executarea la timp a activităților MEAL;
 • Să participe la sesiuni de informare/formare și la întâlniri de echipă conform cerințelor departamentului MEAL;
 • Să utilizeze eficient dispozitivele utilizate pentru colectarea datelor și să gestioneze cu grijă dispozitivele în teren;
 • Alte sarcini legate de MEAL care pot apărea pe parcurs.

Suportul Oxfam

Coordonatorul OXFAM pe partea de Monitorizare și Evaluare va oferi sprijin la nivel de consiliere și orientare tehnică privind Monitorizarea și Evaluarea, în special în acțiunile legate de:

 • Monitorizare și Evaluare
 • Dezvoltarea și gestionarea unui plan de Monitorizare și Evaluare
 • Elaborarea instrumentelor de monitorizare
 • Elaborarea și gestionarea sondajelor
 • Elaborarea și instituirea unui mecanism de feedback și de raportare
 • Facilitarea și gestionarea activităților de instruire, revizuiri intermediare, evaluare finală.

Livrabile așteptate

 1. Instrumentul de urmărire a activităților/indicatorilor actualizat lunar
 2. Rezumatul lunar al feedback-ului primit și al acțiunilor întreprinse
 3. Contribuții la rapoartele donatorilor

Durata și Termenii

Poziția de specialist în date și raportare este oferit pentru o perioadă de 4 luni cu posibilitatea de extindere ( decembrie 2022 – martie 2023). 

Program de muncă:  full time (5 zile în săptămână câte 8 ore/zi)

Locul de desfășurare a activității: Chișinău, cu deplasări frecvente pe teren

Formare, abilități și calități personale:

 • Studii superioare în domeniul sociologiei, asistenței sociale și alte domenii conexe;
 • Experiență de muncă în domeniu – minim 2 ani, inclusiv experiență și abilități de cercetare: planificarea unei cercetări, elaborarea instrumentelor de colectare a datelor, coordonarea unei cercetări și realizarea efectivă a colectării datelor;
 • Experiență de muncă în ONG-uri;
 • Posibilitatea și capacitatea de a se deplasa în diferite raioane ale Moldovei;
 • Cunoașterea limbilor română, engleză și rusă;
 • Abilități analitice (analiza, prelucrarea și prezentarea datelor), gândire reflexivă și capacitate de a înțelege poveștile din spatele datelor;
 • Abilități de comunicare asertivă și eficientă;
 • Abilități de interacțiune cu beneficiarii și cu membrii echipei de lucru;
 • Abilitate de lucru în echipă și independent;
 • Flexibilitate, capacitate de adaptare la situații neprevăzute și orientare spre realizarea obiectivelor;
 • Cunoștințe de utilizare a tabletei și smart phone-ului;
 • Abilități de operare cu pachetul Microsoft Office (Word, Excel, Power Point etc.);
 • Disponibilitate imediată pentru a se implica cel 5 zile pe săptămână câte 8 ore, în perioada decembrie 2022 – martie 2023;
 • Deținerea permisului de conducere categoria B constituie un avantaj.

Oferim:

 • Salariu atractiv și motivant;
 • Instruire în domeniul MEAL și Safeguarding;
 • Atmosferă de lucru prietenoasă.

Persoanele interesate vor expedia CV-ul actualizat și scrisoarea de motivare la adresa electronică: moldova.aibi@gmail.com, cu mențiunea “Specialist în monitorizare&evaluare și politici de protecție”, până la 10.12.2022.

Persoană de contact: Tatiana Lungu (cell. 069291115)

Doar persoanele preselectate vor fi invitate la interviu

[1] https://www.oxfam.org/en/what-we-do/about/safeguarding

[2] http://pim.guide/wp-content/uploads/2018/04/PIM-Principles_one-pager_2018-1-1.pdf

telegram