Coordonator financiar (Caritas Cehia)I. Informație despre poziție

Denumirea poziției: Coordonator financiar

Durata contractului: 12 luni (cu posibilitate de extindere)

Tipul poziției: 1,0 (cu normă întreagă)

Locul de muncă: Chișinău

Data începerii: cât mai curând

II. Context organizațional

Caritas Cehia (CCR) este o organizație non-profit cu sediul la Praga care implementează proiecte de ajutor umanitar și cooperare pentru dezvoltare în 15 țări din întreaga lume (Europa, Asia, Orientul Mijlociu și Africa).

Lucrăm în Moldova din 2004. De-a lungul anilor, am implementat maim ult de 30 de proiecte de cooperare pentru dezvoltare în domeniul îngrijirilor la domiciliu și cel social, dezvoltarea afacerilor mici, capacitarea societății civile, agricultură și incluziune. În 2017, am fost înregistrați în Moldova prin partenerul nostru exclusiv - AO Pro-Development - și am început să implementăm proiecte direct prin intermediul unei echipe locale.

În prezent, implementăm:

proiecte de cooperare pentru dezvoltare care vizează îmbunătățirea sectorului de îngrijire la domiciliu din Moldova, înființarea de centre medico-sociale în raioanele Vulcănești, Ocnița și Grigoriopol, crearea unui sistem funcțional de management al deșeurilor în Criuleni și susținerea procesului de dezinstituționalizare a adulților cu dizabilități și

proiecte de ajutor umanitar care susțin refugiații din Ucraina aflați în Moldova.

Obiectivele noastre strategice sunt concentrate pe următoarele sectoare de intervenție prioritare: capacitarea societății civile, dezvoltarea socială incluzivă, suport în asistența medicală primară, inovare și managementul apei/deșeurilor.

Mai multe informații despre activitatea Caritas Cehia în Moldova pot fi găsite pe:

III. Responsabilități

Coordonatorul financiar supraveghează operațiunile financiare în cadrul proiectelor misiunii Caritas Cehia în Moldova (denumire legală: AO Pro-Development) și gestionează în cooperare directorul de țară bugetul operațional al țării și toate operațiunile aferente acestuia în conformitate cu manualul financiar CCR, regulile interne și legislația Republicii Moldova. În îndeplinirea atribuțiilor sale, coordonatorul financiar își va coordona activitatea cu coordonatorii financiari ai sediului central (HQ) pentru Moldova (cu sediul la Praga) și va coopera cu echipa financiară locală sub supravegherea directorului de țară. Astfel, coordonatorul financiar va avea următoarele atribuții:

Management financiar

 • Realizează managementul financiar al proiectelor curente și a cheltuielilor misiunii
 • Sub supravegherea directorului de țară, monitorizează și ajustează bugetul operațional al programului de țară (CPOB) pe baza cheltuielilor curente și viitoare, precum și a proiectelor nou implementate
 • În cooperare cu contabilul, coordonează și monitorizează fluxul de numerar în cadrul misiunii și se asigură că misiunea are un sold de numerar pozitiv
 • Elaborează previziuni bugetare pentru fiecare proiect în parte, le coordonează cu managerii de proiect și directorul de țară și asigură intrarea lor în vigoare (prin plăți anticipate și acorduri de cooperare cu sediul central)
 • În cooperare cu managerii de proiect și contabilul, elaborează modificări bugetare pe baza instrucțiunilor donatorilor
 • În cooperare cu coordonatorii financiari ai sediului central, se asigură că instrucțiunile financiare ale donatorilor sunt respectate de echipa de proiect
 • Cooperează cu grupul de scriere a propunerilor de proiect în elaborarea bugetelor de proiect și asistarea grupului pe filiera instrucțiunilor financiare ale donatorilor respectivi
 • Monitorizează cheltuielile bugetare ale proiectelor (inclusiv cheltuielile din liniile bugetare ale partenerilor) folosind tabelul de monitorizare financiară furnizat de coordonatorul financiar al sediului central și, în cooperare cu managerii de proiect, propune remedii în cazul depășirii sau subutilizării anumitor linii bugetare sau în general a budgetului de proiect
 • Elaborează rapoarte financiare lunare

Achiziții

 • Asistă echipa de proiect în procesele de achiziții cu privire la regulile de achiziție ale misiunii
 • Participă la tendere de achiziții

Interacțiunea cu organizațiile partenere

 • Cooperează cu managerii financiari/coordonatorii a organizațiilor partenere în gestionarea financiară a granturilor/subvențiilor primite de aceștia de la sediul central sau de la misiune (preponderent rol de supraveghere și suport)
 • Aprobarea rapoartelor financiare lunare

IV. Cerințe

Cerințe MINIME

 

 • Studii superioare în finanțe sau experiență echivalentă în domeniu

Cunoștințe/Experiență

 • Minim 2 ani de experiență in coordonarea financiară/managementul proiectelor
 • Experiență în gestionarea bugetelor pentru proiecte internaționale (cooperare pentru dezvoltare)

Aptitudini

 • Abilități analitice și de conceptualizare, precum și abilitate de a gândi strategic
 • Abilități organizatorice, cu mare atenție la detalii și abilitate dezvoltată de a prioritiza sarcini multiple pentru a respecta termenii limită
 • Abilități de comunicare – capabil(ă) să comunice și să raporteze aspecte tehnice, atât oral cât și în scris.
 • Responsabilitate față de munca depusă.
 • Comunicare onestă, deschisă și consecventă. Diseminarea informației în mod transparent și relevant și se asigură că opiniile membrilor echipei sunt liber exprimate.
 • Încurajează puncte de vedere pozitive.
 • Abilități de calcul și cunoștințe despre procesele de bugetare și estimare a costurilor.
 • Abilități interpersonale și capacitatea de a lucra cu oameni din diferite medii culturale și sociale.

Limbi

 • Fluență în limba română (scris și vorbit) este esențială.

Cunoștințe IT

 • Cunoașterea utilizării Microsoft Office și a altor programe conexe.
 • Cunoașterea excelentă a Excel-ului.

Cerințe DEZIRABILE (care vor fi considerate un avantaj în procesul de selecție)

Cunoștințe/Experiență

 • Experiență în gestionarea bugetelor pentru donatori precum Uniunea Europeană sau USAID
 • Experiență în contabilitate și audit

Limbi

 • Fluență în limba engleză (scris și vorbit);

DISPOZIȚIE/ABORDARE

 • Disponibil(ă) sa lucreze la birou 8 ore/zi.
 • Capacitatea de a lucra cu program flexibil atunci când este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor.
 • Sensibil(ă) din punct de vedere politic și cultural, cu calități tact și diplomație
 • Abilitatea de a lucra din proprie inițiativă, precum și ca parte a unei echipe.
 • Conștientizarea caracterului urgent al muncii depuse și o etică de muncă bine dezvoltată

V. Ce oferim

 • Program de lucru flexibil
 • Vacanță plătită, pachet social și medical conform legislației naționale
 • Organizație internațională stabilă, cu experiență îndelungată în domeniul cooperării pentru dezvoltare și ajutorului umanitar

VI. Procesul de aplicare

Candidații calificați vor trimite aplicațiile la adresa de e-mal: ccrm_hr@caritas.cz

Aplicația trebuie să includă o scurtă scrisoare de intenție, de cel mult 1 pagină, și un Curriculum Vitae de maximum 4 pagini.

Vă rugăm să scrieți „Coordonator financiar” în linia Subiect. Atașamentele trebuie denumite după cum urmează:

Numele_prenume_coordonator financiar_CV

Numele_prenume_ coordonator financiar _Scrisoare de intenție

Termenul limită de depunere a aplicațiilor este 25 septembrie 2022. Doar candidații selectați vor fi contactați.

Aplicațiile sunt revizuite în mod continuu și un candidat potrivit poate fi angajat înainte de termenul limită. Caritas Cehia își rezervă dreptul de a anula procesul de selecție în orice moment.