Concurs de selectare a unui/unei consultant/ă (grup de consultanți sau companie) care să realizeze materiale video și foto din cadrul inițiativelor locale implementate în raioanele Cahul și UngheniTerre des hommes Moldova anunță concurs pentru selectarea unui/unei consultant/ă (grup de consultanți sau companie) care să realizeze materiale video și foto din cadrul inițiativelor locale implementate cu suportul proiectului în raioanele Cahul și Ungheni.

Denumire proiect:

„Toleranță zero față de violența în familie în regiunile Cahul și Ungheni”

 Tipul contractului:     

Prestare servicii

 Perioada prestării serviciilor:

august-octombrie 2022

 Candidați eligibili: 

companii, studiouri și ateliere media (persoane fizice și juridice), care dispun de expertiză, echipament și infrastructură necesară pentru producerea materialelor video.

DESPRE ORGANIZAȚIE

Desfășurându-și activitatea în Moldova din 2004, Terre des hommes (Tdh) se dedică asigurării respectării tuturor drepturilor fundamentale ale copiilor și contribuie la îmbunătățirea sistemului de protecție a copilului din Moldova. Prin intermediul proiectelor sale, Tdh Moldova urmărește prevenirea durabilă și intervenții în caz de violență, neglijare și exploatare a copiilor la nivel comunitar, raional și național. Activitățile Tdh Moldova acoperă, geografic, întreaga țară. În prezent, Tdh Moldova își axează activitatea pe trei componente complementare - sisteme de protecție a copilului, copiii afectați de migrație și acces la justiție - și își propune să dezvolte sinergii între acestea, precum și cu alte domenii tematice cheie ale Fundației Terre des hommes. Programele organizației sunt orientate spre asigurarea ca toți copiii din țară să beneficieze de un sistem care le poate garanta protecția, dezvoltarea și implicarea în procesele sociale, educaționale, culturale și de sănătate care îi afectează. Asigurarea promovării egalității de gen este o preocupare principală pentru Tdh Moldova.

DESPRE PROIECT

În perioada august 2021 - noiembrie 2022, Terre des hommes Moldova, implementează proiectul “Toleranță zero față de violența în familie în regiunile Cahul și Ungheni”, cu suportul financiar oferit în cadrul Proiectului EVA - Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu Unicef Moldova.

Scopul general al proiectului este de a susține organizațiile societății civile locale din regiunile Cahul și Ungheni în promovarea egalității de gen și abilitării femeilor.

Prin consolidarea capacităților organizațiilor societății civile locale, proiectul va contribui la o implicare  durabilă a actorilor locali interesați în promovarea culturii toleranței zero față de violență și în crearea unui climat în care atitudinile, convingerile și comportamentele abuzive să fie inacceptabile.

Grupul țintă al proiectului: cel puțin 8 organizații locale ale societății civile (OSC) din raioanele Cahul și Ungheni. 

SCOPUL SERVICIILOR DE CONSULTANȚĂ SOLICITATE

Terre des hommes Moldova caută să contacteze un/o consultant/ă (grup de consultanți sau companie) care să realizeze materiale video și foto din cadrul inițiativelor locale implementate cu suportul proiectului în raioanele Cahul și Ungheni.                                                                

Toate acțiunile vor respecta cerințele de comunicare și vizibilitate pentru acțiunile externe ale UE, precum și instrucțiunile de branding și standardele de identitate ale UN Women și Tdh pe tot parcursul procesului de implementare.

SARCINI, LIVRABILE ȘI INTERVAL DE TIMP:

În scopul realizării evaluării, Contractantul se va deplasa în comunități pentru a se întâlni cu cel puțin opt OSC-uri partenere din regiunile Cahul și Ungheni.

Nr.

Activitatea

Produse elaborate

Durata indicativă

1.

Elaborarea și aprobarea conceptului materialului video

Concept aprobat

August –

Septembrie 2022

2.

Producerea materialului video complex despre cele 8 inițiative susținute în cadrul proiectului

 Material video elaborat și aprobat

Septembrie - Octombrie 2022

3.

Realizare a cel puțin 24 fotografii care reprezintă cele 8 inițiative din raionul Ungheni şi Cahul și aprobarea acestora

24 fotografii realizate și aprobate

Septembrie - Octombrie 2022

4.

Integrarea fotografiilor în 9 banere expo printate (format A1).

9 banere realizate și aprobate

Octombrie 2022

Toate livrabilele vor fi coordonate cu responsabilul de comunicare din cadrul Tdh Moldova și aprobate de către UN Women. Livrabilele furnizate  trebuie sa fie calitative, inovative și creative.

Recepționarea serviciilor: Se va întocmi și semna act de predare-primire a serviciilor.

Condiții pentru participare la concurs:

  • Companii media și/sau persoane fizice care dispun de expertiză, echipament și infrastructură necesară pentru producerea materialelor video;
  • Minim 3 ani de experiență în producție video;
  • Echipament de filmare și iluminare propriu;
  • Inovație, creativitate, originalitate;
  • Respectarea termenului-limită de livrare a produselor finale.

Pentru a aplica:

Aplicanții calificați sunt rugați să trimită:

  • Date despre companie (denumirea, adresa poștală, datele bancare, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă);
  • CV-ul persoanei fizice sau al organizației/companiei ofertantului.
  • Oferta financiară în MDL, cu TVA 0 pentru persoanele juridice, și cu indicarea sumei brute pentru persoane fizice.

Dosarul urmează să fie transmis la adresa de email: veronica.pelivan@tdh.ch   

Data limită: 10 august 2022, ora 23:59

Vă rugăm să includeți la subiectul e-mailului „Aplicare: producere lecții video/foto”.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 069923408 sau la adresa de e-mail: veronica.pelivan@tdh.ch   

Tdh nu este în măsură să răspundă în mod individual fiecărui solicitant. Vor fi contactați doar candidații care au trecut preselecția.

 

 

 

Articol adaugat de: Veronica Pelivan