Comunitatea WatchDog.MD solicită oferte de prețuri pentru serviciile de expert în elaborarea a 6 scenarii/texte de autorComunitatea WatchDog.MD este în căutarea a 3 experți independenți ce urmează să contribuie la realizarea a 18 materiale video autentice în limba română și rusă la tema justiției și combaterii corupției. Materialele video urmează să fie complexe și să sistematizeze rezultatele diferitor investigații jurnalistice.
Fiecare expert angajat urmează să producă câte 6 scenarii/texte pentru materialele video la tema menționată mai sus.

În acest context, Comunitatea WatchDog.MD solicită oferte de prețuri pentru serviciile de expert în elaborarea a 6 scenarii/texte de autor. Serviciile de expert urmează a fi livrate în cadrul proiectului „Inițiativa pentru integritate în justiție”, implementat cu suportul Fundației Soros Moldova. Fiecare expert va include în ofertă prețul serviciilor în dolari SUA pentru 6 scenarii/texte de autor.

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare în unul din următoarele domenii: justiție, jurnalism, relații internaționale precum și în alte domenii relevante.
 • Abilități de colectare, sistematizare și analiză a informațiilor;
 • Experiență în elaborarea analizelor scrise/ investigațiilor jurnalistice;
 • Experiență în elaborarea investigațiilor la tema justiției și combaterii corupției va constitui un avantaj;
 • Cunoașterea procesului de elaborare a materialelor video;
 • Cunoașterea limbilor română şi rusă este obligatorie;
 • Experiența de lucru în cadrul organizațiilor neguvernamentale şi/sau organizațiilor donatoare naționale/internaționale va constitui un avantaj.

Atribuțiile și responsabilitățile expertului:

 • Participarea la ședințele de planificare cu echipa proiectului pentru a înțelege și stabili cerințele de colectare a informațiilor;
 • Colectarea, sistematizarea și analiza informațiilor din surse publice și non-publice ce vor sta la baza materialelor video în română și rusă la tema justiției și combaterii corupției;
 • Scrierea textelor pentru scenariile video în română și rusă la tema justiției și combaterii corupției;
 • Indicarea sugestiilor de imagini din surse deschise pentru producerea materialelor video;
 • Comunicarea și colaborarea cu directorul și managerul proiectului pentru a asigura autenticitatea materialelor elaborate;

Prin materialele realizate, experții vor contribui la atingerea următorului rezultat: O mai bună înțelegere de către cetățeni a legăturilor corupționiste din sistemul de justiție.

Tipul contractului: Prestări servicii.

Pentru participare la concurs, experții vor expedia prin email următoarele documente:

 • Scrisoare de motivare;
 • CV-ul actualizat cu indicarea experienței relevante (max. 2-3 pagini);
 • Oferta de preț (va conține în mod obligaotriu informația despre prețul, descrierea serviciului, denumirea/numele ofertantului, adresa, telefonul, data sau perioada valabilității ofertei, semnătura ofertantului).

Dosarul va fi expediat la adresa de email contact@watchdog.md, cu indicarea în linia de subiect ”Ofertă de preț: Expert pentru elaborarea scenariilor/textelor de autor”.

Termen limită de aplicare: 15 mai 2022.

Pentru orice informații adiționale ne puteți contacta la tel. 068809917, persoana de contact – Budurin Cătălina.

Articol adaugat de: Valeriu Pasa