People in Need Moldova angajează asistent de teren pentru distribuirea produselor alimentareDescriere:

Titlul postului

Asistent de teren pentru distribuire produse alimentare în Chișinău

Tipul de angajare

Personal contractat

Locul de desfășurare a activității

Chișinău, cu deplasări frecvente în teren

 

Despre organizație:

People in Need (PIN) este o organizație nonguvernamentală cehă care oferă ajutor și asistență pentru dezvoltare în timp, luptă pentru apărarea drepturilor omului și a libertății democratice. Este una dintre cele mai mari organizații de asistență și dezvoltare din Europa post-comunistă și a administrat proiecte în 37 de țări în ultimii 20 de ani. Mai multe informații despre activitatea PIN puteți accesa la: www.peopleinneed.net

Începând cu 2009, PIN a adăugat programe de dezvoltare la activitatea sa în Republica Moldova, construind o viziune și practici care mențin oamenii și comunitățile în centrul activității noastre. De-a lungul prezenței sale în țară, PIN a contribuit la dezvoltarea următoarelor sectoare: trai și mediu durabil; incluziune și protecție socială; buna guvernare și răspuns la situații de urgență.

Rezumatul sarcinilor

Rolul principal al asistenților de teren pentru distribuire produse alimentare (ATDPA) este de a implementa componenta de asistență alimentară de urgență în cadrul proiectului finanțat de Programul Alimentar Mondial, în conformitate cu propunerea de proiect și bugetul aprobat. Sarcinile care urmează a fi îndeplinite includ: identificarea/eligibilitatea beneficiarilor; monitorizarea și coordonarea distribuției de alimente în centrele colective de refugiați, selectate din municipiul Chișinău; coordonarea distribuției de produse în natură.

Se preconizează ca ATDPA să informeze în mod regulat managerul de proiect cu privire la progresul și schimbarea condițiilor din centrele colective, astfel încât să se poată face ajustările corespunzătoare pentru a asigura respectarea continuă a obiectivelor proiectului. ATDPA colaborează îndeaproape cu departamentele PIN (Monitorizare și evaluare/Finanțe/Logistică/Resurse umane) și cu alte echipe relevante. ATDPA raportează managerului de proiect, aflat la oficiul din Chișinău, și lucrează îndeaproape cu alți colegi PIN relevanți.

Atribuții și responsabilități:

 • Planifică, monitorizează și coordonează implementarea livrării de prânzuri calde în centrele colective de refugiați, situate în municipiul Chișinău;
 • Colectează și arhivează zilnic listele de distribuire a alimentelor;
 • Pregătește și prezintă rapoarte săptămânale managerului de proiect;
 • Asigură gestionarea deșeurilor alimentare în centrele colective de refugiați selectate;
 • Coordonează activitățile de monitorizare și evaluare în centrele colective de refugiați selectate;
 • Distribuie materiale informative beneficiarilor din centrele colective de refugiați selectate;
 • Este disponibil pentru deplasări zilnice regulate în municipiul Chișinău;
 • Colectează informații de la centrele colective de refugiați locale și de la părțile interesate, după cum este necesar;
 • Îndeplinește alte sarcini, după cum îi sunt atribuite de către managerul de proiect.

Cunoștințe/experiență, calificări/competențe și abilități necesare:

 • Experiență anterioară în activitatea comunitară/ONG reprezintă un avantaj, dar nu este o cerință obligatorie;
 • Permis de conducere și disponibilitatea unei mașini proprii;
 • Abordabil, bun ascultător, stabilește și menține relații eficiente cu colegii, membrii echipei și partenerii externi, inclusiv la nivel comunitar;
 • Abilitate de a crea un mediu de echipă și de a se coordona cu alte departamente;
 • Abilitate de a gestiona timpul, de a stabili prioritățile sarcinilor și de a răspunde rapid la solicitări;
 • Este necesară cunoașterea excelentă a limbii ruse și o bună cunoaștere a limbii române. Abilități bune de exprimare verbală și scrisă în limba engleză constituie un avantaj;
 • Personalitate fiabilă și autonomă.

Perioada de desfășurare a misiunii

Începutul preconizat este cât mai devreme posibil și pentru o durată de cel puțin 2 luni.

Instrucțiuni de aplicare:

Candidații interesați trebuie să prezinte următoarele:

 • CV complet (în limba română/rusă/engleză).

CV-ul trebuie expediat la adresa de e-mail concurs.moldova@peopleinneed.net.

Termenul limită pentru depunerea documentelor: 21 martie 2022, până la finele zilei de lucru. Potențialii candidați vor fi invitați la interviuri pe măsură ce vor fi recepționate aplicațiile. Procesul de examinare a aplicațiilor ar putea fi oprit mai devreme dacă un candidat potrivit va fi identificat înainte de termenul limită pentru depunerea aplicațiilor.

Doar candidații preselectați vor fi contactați pentru interviu. Nu sunt permise apeluri telefonice.

Prin expedierea CV-ului și a altor documente la link-ul sus-menționat candidatul consimte implicit la recepționarea și prelucrarea datelor personale conținute în CV și în celelalte documente exclusiv în scopul analizării calificării candidatului pentru postul vacant, precum și la păstrarea unor asemenea date în dosarele PIN pentru un termen rezonabil în conformitate cu Politica PIN de Protecție a Datelor Personale. Candidatul își poate revoca consimțământul în orice moment prin expedierea unei notificări. Vă rugăm să nu includeți categorii speciale de date personale, a căror prelucrare ar necesita, în conformitate cu legislația în vigoare consimțământul scris al subiectului acestora.

Logo PIN pentru Civic md