Termen extins: Concurs pentru contractarea unui grup de experți/te (prestatori de servicii persoane fizice sau persoane JURIDICE) pentru dezvoltarea metodologiei de calcul a costului serviciilor sociale 

Solicitare de ofertă nr.:

2021.IVC.S_UE.01

Data publicării anunțului:

29.12.2021

Termenul limită de prezentare a dosarului:

17.01.2022

Contractor:

AO “Institutum Virtutes Civilis”

Procedura de achiziție

Licitație deschisă

Grupul țintă al invitației de participare:

Persoane juridice rezidente în Republica Moldova sau grup de experți/te (indivizibil) - persoane fizice, reprezentat de un/o lider/ă al grupului

Modalitatea de contractare

Contract prestări servicii

CONTEXT

AO “Institutum Virtutes Civilis” (IVC) anunță concurs pentru selectarea unui grup de experți/te(prestatori de servicii persoane fizice sau juridice) pentru prestarea serviciilor de dezvoltare a metodologiei de calcul a costului serviciilor sociale (un/o expert/ă în domeniul  finanțelor publice, doi experți/te în domeniul serviciilor sociale). Concursul este desfășurat în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune” finanțat de Uniunea Europeana, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis.

Scopul general al proiectului este consolidarea capacităților organizațiilor societății civile (OSC) din domeniul serviciilor sociale pentru a deveni organizații de referință în dialogul privind politicile sociale și în procesul de consolidare a unei comunități incluzive pentru grupurile vulnerabile.

Proiectul își propune să susțină eforturile autorităților publice centrale (APC) și autorităților publice locale (APL) în perfecționarea cadrului normativ care reglementează contractarea serviciilor sociale, inclusiv metodologia de calculare a costurilor pentru prestarea serviciului social per beneficiar. Scopul grupului de experți ce urmează a fi contractat este de a oferi asistență atât APC, cât și OSC active în domeniul serviciilor sociale prin dezvoltarea unei metodologii de calcul a costurilor serviciilor sociale prestate grupurilor vulnerabile ale populației. Rolul metodologiei constă în determinarea standardelor minime de cost pentru diferite tipuri de servicii sociale pentru a preveni marginalizarea și excluderea socială a grupurilor vulnerabile. Metodologia va oferi instrucțiuni clare referitoare la formarea prețurilor pentru diferite tipuri de servicii sociale acreditate incluse în Nomenclatorul Serviciilor Sociale.

Grupului de experți selectat va fi în comunicare constantă cu echipa de Proiect și cu Grupul de Lucru Consultativ(GLC) în vederea consultării și validării metodologiei de calcul a costurilor. GLC va fi creat de autoritatea centrală și el va include reprezentanții/ele Cancelariei de Stat, Ministerului Finanțelor (MF), OSC active în domeniul social, Direcțiilor raionale asistență socială și Direcțiilor financiare din diferite raioane și alți actori relevanți.

Activitățile de consultanță vor include: activități de elaborare a metodologiei de calcul a costurilor pentru diferite tipuri de servicii sociale acreditate, activități de testare a metodologiei în servicii implementate de 10 OSC, care au obținut finanțare de la Proiect, organizarea ședințelor cu GCL pentru consultarea proiectului metodologiei de calcul a costurilor, organizarea consultării publice a proiectului metodologiei de calcul a costurilor și ajustarea documentului conform recomandărilor recepționate.

DEPUNEREA DOSARULUI

Dosarul va fi întocmit strict în conformitate cu Termenii de referință și instrucțiunile pentru ofertanți. Detalii privind modalitatea de prezentare a ofertelor pot fi găsite în Instrucţiunile pentru ofertanţi. Dosarul va include atât oferta tehnică, precum şi cea financiară.

Ofertele vor fi expediate la următoarea adresă electronică servicii.sociale.ivc@gmail.com

DOCUMENTE DE SUPORT

-        Termeni de referință

-        Instrucțiunea pentru ofertanți

-       Formularul pentru oferta tehnică

-        Formularul pentru oferta financiară

DATE DE CONTACT

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la  servicii.sociale.ivc@gmail.com și să vizualizați anunțul pe pagina web a Institutum Virtutes Civilis.

 

Modalitatea de adresare a întrebărilor:

Întrebările de clarificare pot fi transmise în formă scrisă pe adresa de e-mail servicii.sociale.ivc@gmail.com . Termenul limită pentru transmiterea întrebărilor este 13.01.2022, ora 17:00. Pentru a asigura șanse egale pentru toți ofertanții, AO “Institutum Virtutes Civilis” va răspunde la toate întrebările până la 15.01.2022, ora 17:00.