Terre des hommes Moldova: Ofițer de proiecteTerre des hommes caută un/o Ofițer de proiecte, proactiv/ă și orientat/ă spre rezultate, care să se alăture echipei din Moldova și să sprijine implementarea proiectelor Terre des hommes în Moldova.

Data începerii contractului:

cât de curând posibil

Detalii contract:  

Contract de un an, cu posibilitate de extindere; poziție locală; normă întreagă (40 de ore pe săptămână)

Locație

Chișinău, Republica Moldova

DESPRE ORGANIZAȚIE:
Terre des hommes este cea mai importantă organizație elvețiană de ajutorare a copiilor. Fondată în 1960, organizația participă anual la eforturile internaționale de a îmbunătăți calitatea vieții a milioane de copii vulnerabili din întreaga lume. Prin intermediul proiectelor sale, Terre des hommes ajută în fiecare an peste patru milioane de copii și membri ai familiilor lor în mai mult de patruzeci de țări.
Terre des hommes (Tdh) activează în Republica Moldova începând cu anul 2004. Înregistrată în calitate de Fundație locală, Tdh Moldova întrunește o echipă de 15 profesioniști din domeniul protecției copilului, traineri, manageri de proiecte, specialiști în comunicare, monitorizare și evaluare, drept, finanțe și administrare.
Programele organizației sunt orientate spre asigurarea ca toți copiii din țară să beneficieze de un sistem care le poate garanta protecția, dezvoltarea și implicarea în procesele sociale, educaționale, culturale și de sănătate care îi afectează.
Astfel, Tdh Moldova lucrează pentru a reduce vulnerabilitatea copiilor afectați de migrație și a îmbunătăți protecția lor; pentru a ameliora accesul copiilor la drepturile lor în sistemul justiției juvenile, promovând o abordare restaurativă; pentru a fortifica capacitatea instituțiilor și profesioniștilor din domeniul protecției copilului, precum și a copiilor, familiilor și comunitățile.
În vederea realizării acestor obiective, Terre des hommes Moldova realizează activități de instruire a profesioniștilor care lucrează cu copii și tinerii; activități de împuternicire și de a asigurare a participării copiilor și tinerilor;  activități menite să susțină inițiativele comunitare prin programe de mini-granturi, etc.

DESCRIEREA POSTULUI
Sub îndrumarea și supravegherea directă a Coordonatorului de Programe, Ofițerul de proiecte contribuie la implementarea, monitorizarea și evaluarea efectivă și eficientă a activităților Tdh Moldova la nivel local, asigurând managementul calității ciclului de proiect în toate etapele în strânsă colaborare cu echipa Tdh, donatorii, partenerii locali și părțile interesate.
În acest sens, Ofițerul de proiecte desfășoară acțiuni care sprijină elaborarea, planificarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea activităților/inițiativelor implementate la nivel local, aplicând principiile managementului bazat pe rezultate (RBM) și promovând o abordare participativă, sensibilă la drepturile omului/copilului și la gen.

PRINCIPALELE RESPONSABILITĂŢI ȘI ATRIBUȚII:
1) Coordonează și monitorizează inițiativele finanțate de Tdh la nivel local
Asigură, sub supravegherea Coordonatorului de Programe, că proiectele/acțiunile locale finanțate de către Tdh la nivel local, pe care le monitorizează, sunt implementate în conformitate cu procedurile interne aplicabile, contribuind la realizarea obiectivelor specifice și a rezultatelor programelor Tdh.
În acest scop, Ofițerul de proiecte:

 • Ajută la pregătirea și lansarea apelului de proiecte/inițiative
 • Realizează verificarea formală a propunerilor de proiecte depuse de organizațiile locale;
 • Urmărește procesul de evaluare, selecție și aprobare a acestora în conformitate cu procedurile Tdh Moldova; asigura condițiile de contractare a proiectelor aprobate pentru finanțare;
 • Răspunde de monitorizarea proiectelor finanțate la nivel local, inclusiv de finalizarea şi închiderea acestora;
 • Asigură calitatea implementării proiectelor finanțate la nivel local prin monitorizare și suport tehnic, inclusiv prin verificări la fata locului;
 • Evaluează riscurile pentru buna implementare a proiectele locale, propune măsuri specifice de reducere a riscurilor și urmărește implementarea acestora;
 • Oferă suport tehnic și mentorat beneficiarilor de la nivel comunitar, asigurând implementarea eficientă a proiectelor locale, în conformitate cu regulile și procedurile Tdh Moldova;
 • Contribuie la construirea și menținerea relațiilor de colaborare cu organizațiile comunitare relevante , cu autoritățile publice locale și alte părți cheie interesate;
 • Coordonează procesul de raportare la termen a inițiativelor finanțate la nivel local;
 • Asigura promovarea în cadrul inițiativelor de la nivel local, a unei abordări participative, sensibile la drepturile omului/copilului și la gen.

2) Oferă suport în monitorizarea și evaluarea proiectelor Tdh Moldova
Sprijină Ofițerul M&E în monitorizarea și evaluarea proiectelor Tdh Moldova, și anume:

 • Participă la elaborarea instrumentelor necesare de monitorizare și evaluare;
 • Sprijină în mod activ colectarea datelor (calitative și cantitative) pentru a se asigura că aceasta este efectuată în timp util și în conformitate cu Planul și Ghidurile de M&E ale Tdh;
 • Oferă suport în pregătirea și actualizarea sistematică a Fișelor de monitorizarea a proiectelor (PFU) și a bazei de date conform standardelor Tdh;
 • Contribuie la evaluările intermediare și finale și la toate celelalte activități legate de M&E, cum ar fi dezvoltarea termenilor de referință, sprijinirea evaluatorilor externi,etc.;
 • Oferă sprijin în elaborarea rapoartelor intermediare, finale sau a altor rapoarte solicitate de Coordonatorul de programe, HQ, donatori, etc.;
 • Oferă sprijin în dezvoltarea de noi propuneri de finanțare.

CONDITII DE PARTICIPARE:
Pentru ocuparea postului de Ofițer de proiect, candidații trebuie să fie eligibili din punct de vedere legal pentru a lucra în Republica Moldova și să îndeplinească următoarele condiții:

 • Studii superioare complete, cu diplomă de absolvire/licență în domeniile relevante poziției (social, administrație publică, management, drepturile omului, etc.);
 • Experiență de cel puțin 2 ani în managementul proiectelor, în special a proiectelor cu componentă socială (ex. prevenirea și combaterea violenței; asigurarea egalității de gen; accesul la educație pentru copii și tineri; incluziunea grupurilor dezavantajate; împuternicirea tinerilor, etc.);
 • Experiență în asistență tehnică în domeniul accesării finanțărilor nerambursabile sau similare acestora, cum ar fi: asistență tehnică în evaluarea proiectelor/cererilor de finanțare; asistență tehnică în elaborarea ghidului solicitantului; asistență tehnică privind elaborarea cererilor de finanțare și altele asemenea;
 • Experiență profesională specifică de cel puțin 2 ani în monitorizarea și evaluarea proiectelor;
 • Formări în management de proiect, M&E și alte domenii relevante acestui post, certificate;
 • Cunoașterea excelentă a limbii romane, scris și vorbit;
 • Cunoștințe bune de utilizare a calculatorului (MS Office, Excel, etc.);
 • Cunoștințe de bază de comunicare în limba engleză (cel puțin: nivel B1, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine);
 • Disponibilitate pentru deplasare în țară.

Abilități necesare:

 • Abilități de planificare și organizare a activităților, capacitate de rezolvare eficientă a problemelor, promptitudine și eficiență în executarea sarcinilor;
 • Foarte bune abilități de analiză și sinteză a informației, inclusiv abilitatea de a evalua rapid un volum mare de informație diversă, capacitate de a discerne elementele importante;
 • Aptitudini adecvate de comunicare (oral și scris în limba română și engleză) și de relaționare cu diverși interlocutori;
 • Abilitatea de a lucra cu termeni restrânși, de a lucra sub presiune și de a produce rezultate de calitate;
 • Abilitatea de a se orienta spre soluții, capacitatea de a inova și de a lucra cu supraveghere limitată;
 • Abilitatea de a urma procedurile interne ale Terre des hommes.

Condiții de depunere a dosarului:
Persoanele care îndeplinesc condițiile specificate sunt invitate să trimită:

 • CV-ul actualizat;
 • Scrisoare de motivație de maximum o pagină, în care se va descrie experiența relevantă, precum și motivația persoanei de a ocupa postul în cauză;
 • Documente/link-uri ce confirmă experiența în domeniul solicitat.

Actele care constituie dosarul de concurs pot fi trimise la adresa de e-mail: mda.office@tdh.ch , pana la data 16 noiembrie 2021, cu mențiunea „Ofițer de proiecte Tdh”.
Informații suplimentare pot fi obținute la persoana de contact: Veronica Pelivan, e-mail: veronica.pelivan@tdh.ch.
Doar persoanele care au trimis documentele solicitate și, potrivit datelor din CV, îndeplinesc condițiile specificate, vor fi invitate să participe la concursul pentru ocuparea postului.

Organizarea concursului:
Concursul va consta în proba scrisă și interviu. Subiectele probei scrise vizează evaluarea cunoștințelor profesionale. Candidații promovați după proba scrisă vor fi invitați la interviu cu comisia de concurs.

*** Tdh oferă oportunități egale pentru toate persoanele calificate indiferent de religie, vârstă, statut marital, stare de sănătate sau gen. ***

Politica de protecție a copiilor: 
Procedura de recrutare a Terre des hommes se bazează pe angajamentul nostru ferm cu privire la protecția față de toate formele de violență împotriva copilului în cadrul proiectelor şi activităților noastre, precum și în afara organizației. Terre des hommes are o politică de protecție a copilului; iar candidatul selectat va semna o declarație prin care se va angaja să respecte această politică. Totodată, candidatul/a selectat/ă se va angaja să respecte toate politicile interne ale Terre des hommes.

Articol adaugat de: Veronica Pelivan