Termen extins: selectarea unui/unei consultant/ă (grup de consultanți sau companie) în vederea realizării unei analize a necesităților de consolidare a capacităților organizațiilor locale ale societății civile partenere din regiunile Cahul și UngheniTerre des hommes Moldova este în căutarea unui/unei consultant/ă (grup de consultanți sau companie) în vederea realizării unei analize a necesităților de consolidare a capacităților organizațiilor locale ale societății civile partenere din regiunile Cahul și Ungheni.

Denumire proiect:

„Toleranță zero față de violența în familie în regiunile Cahul și Ungheni”

Țara:      

Republica Moldova 

Tipul contractului:     

Consultant/ă individual/ă (sau companie)

 Durata misiunii:

Aproximativ 10 zile de lucru

DESPRE ORGANIZAȚIE

Desfășurându-și activitatea în Moldova din 2004, Terre des hommes (Tdh) se dedică asigurării respectării tuturor drepturilor fundamentale ale copiilor și contribuie la îmbunătățirea sistemului de protecție a copilului din Moldova. Prin intermediul proiectelor sale, Tdh Moldova urmărește prevenirea durabilă și intervenții în caz de violență, neglijare și exploatare a copiilor la nivel comunitar, raional și național. Activitățile Tdh Moldova acoperă, geografic, întreaga țară. În prezent, Tdh Moldova își axează activitatea pe trei componente complementare - sisteme de protecție a copilului, copiii afectați de migrație și acces la justiție - și își propune să dezvolte sinergii între acestea, precum și cu alte domenii tematice cheie ale Fundației Terre des hommes. Programele organizației sunt orientate spre asigurarea ca toți copiii din țară să beneficieze de un sistem care le poate garanta protecția, dezvoltarea și implicarea în procesele sociale, educaționale, culturale și de sănătate care îi afectează. Asigurarea promovării egalității de gen este o preocupare principală pentru Tdh Moldova.

DESPRE PROIECT

În perioada august 2021 - noiembrie 2022, Terre des hommes Moldova, implementează proiectul “Toleranță zero față de violența în familie în regiunile Cahul și Ungheni”, cu suportul financiar oferit în cadrul Proiectului EVA - Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu Unicef Moldova.

Scopul general al proiectului este de a susține organizațiile societății civile locale din regiunile Cahul și Ungheni în promovarea egalității de gen și abilitării femeilor.

Prin consolidarea capacităților organizațiilor societății civile locale, proiectul va contribui la o implicare  durabilă a actorilor locali interesați în promovarea culturii toleranței zero față de violență și în crearea unui climat în care atitudinile, convingerile și comportamentele abuzive să fie inacceptabile.

Grupul țintă al proiectului: cel puțin 8 organizații locale ale societății civile (OSC) din raioanele Cahul și Ungheni. 

SCOPUL SERVICIILOR DE CONSULTANȚĂ SOLICITATE

Terre des hommes Moldova caută să contacteze un/o consultant/ă (grup de consultanți sau companie) care să proiecteze, să planifice, să efectueze și să prezinte o analiză a necesităților de consolidare a capacităților în domeniul  promovării egalității de gen pentru cel puțin opt OSC-uri partenere din regiunile Cahul și Ungheni. Această analiza va sta, ulterior, la baza dezvoltării unui program amplu de consolidare a capacităților pentru aceste organizații.

METODOLOGIE

Evaluarea necesităților de  consolidare a capacităților ar trebui să fie participativă și consultativă. Din partea consultantului / consultanților (în continuare Contractant) se așteaptă să se ia în considerare integrarea dimensiunii de gen în întregul proces de elaborare a documentelor produse. Se așteaptă ca evaluarea să se construiască în jurul proceselor de autoevaluare, precum și pe o consultare amplă cu părțile interesate, pentru a contribui la colectarea și validarea informațiilor. Evaluarea se va concentra pe analiza cunoștințelor, atitudinilor și practicilor respondenților vis-a-vis de: egalitate de gen, violență de gen, stereotipuri și prejudecăți, norme sociale care mențin violența în bază de gen cât și capacitatea acestora de a dezvolta și implementa inițiative comunitare inovative pentru a soluționa aceste probleme.  Ca rezultat al evaluării vor fi identificate necesitățile de instruire și va fi elaborat programul de instruire. 

SARCINI, LIVRABILE ȘI INTERVAL DE TIMP:

În scopul realizării evaluării, Contractantul se va deplasa în comunități pentru a se întâlni cu cel puțin opt OSC-uri partenere din regiunile Cahul și Ungheni. În cazul în care nu va fi posibilă deplasare din cauza restricțiilor legate de pandemia de Covid, vor fi realizate întruniri online cu OSC-urile locale selectate.

Evaluarea va include aplicarea unui instrument de autoevaluare, precum și realizare unor chestionare/interviuri/focus grupuri cu membrii echipelor organizațiilor selectate.

La final, va fi elaborat un raport despre necesitățile de  consolidare a capacităților, care va conține următoarele secţiuni: 1. Rezumat 2. Introducere 3. Metodologia 4. Principalele constatări 6. Evaluarea necesităților 7. Concluzii 8. Recomandări, inclusiv recomandări privind structura programului de consolidare a capacităților care va fi ulterior elaborat în cadrul proiectului. Raportul de evaluare trebuie scris în limba română, cu un conținut  concis și cu o logică clară. Volumul de bază al raportului nu trebuie să depășească 30 de pagini, plus anexele.

Pentru a revizui și a conveni asupra rezultatelor finale, va fi organizat, la nivel local, un atelier de validare cu părțile interesate. Contractantul  va oferi suport în elaborarea agendei atelierului și va participa pentru prezentarea rezultatelor evaluării precum și a recomandărilor.

Nr.

Activitatea

Produse elaborate

Durata indicativă

1.

Aprobarea metodologiei de evaluare a necesităților de instruire și a planului de lucru

Metodologie aprobată

2 zile

2.

Colectarea datelor

 

3 zile

3.

Analiza datelor și prezentare acestora în cadrul unui atelier online de validare

Schița (varianta draft) a raportului de evaluare

3 zile

4.

Definitivarea produsului ținând cont de rezultatele atelierului de validare

Produs final aprobat

1 zi

5.

Prezentarea raportului

Comunicarea raportului

1 zi

OFERTA FINANCIARĂ

Contractantul va elabora oferta financiară în funcție de metodologia propusă și produsul final. Oferta comercială va include onorariul pentru produsul final, precum cheltuielile de comunicare și transport. Plata onorariului se va realiza după prezentarea variantei finale a raportului de evaluare. Oferta financiară va fi prezentată în Lei (MDL) și va include suma totală solicitată.

CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI:

Candidații trebuie să întrunească următoarele condiții:

 • Master sau echivalent în domeniul drepturilor omului, egalității de gen, drept, științe sociale, administrație publică, etc. sau alte științe legate de dezvoltarea organizațiilor non-profit;
 • bună înțelegere a politicilor/practicilor existente de capacitare a OSC-urilor, în special în domeniul egalității de gen;
 • Experiență demonstrată în desfășurarea cercetărilor calitative, evaluarea necesităților de capacitare;
 • Cel puțin 5 ani de experiență profesională de lucru în domeniul dezvoltării materialelor de instruire și oferirii de instruiri pentru OSC-urile din Moldova sau alte domenii conexe;
 • Abilități analitice excelente, capacitatea de a sintetiza și de a prezenta cu claritate informația.
 • Abilități excelente de scriere, capacitatea de a scrie într-un mod structurat, inteligibil și concis, fără a pierde din esența mesajului;
 • Abilitatea de a lucra în condiții de timp limitat;
 • bună cunoaștere a limbii române; cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj.

MODALITATEA DE APLICARE ȘI SELECTARE:

Persoanele interesate sunt invitate să transmită un dosar, care să conțină:

 • CV-ul actualizat;
 • Scrisoare de motivare care va conține și o schemă a metodologiei de lucru;
 • Trimiteri la cercetări/lucrări anterioare similare de analiza a OSC-urilor din Moldova;
 • Oferta financiară, care va include doar costul final pentru produs.

Procesul de selecție se va concentra pe următoarele criterii:

 • Înțelegerea subiectului și obiectului evaluării;
 • Abordarea metodologică;
 • Calificări, experiențe și competențe;

MODALITATEA DE PREZENTARE A DOSARULUI:

Dosarele vor fi expediate la adresa: mda.office@tdh.ch, cu mențiunea „Consultant evaluare necesitați de instruire OSC-uri locale” nu mai târziu de 4 noiembrie 2021. 

Pentru mai multe detalii - Veronica Pelivan, veronica.pelivan@tdh.ch sau la nr. de tel. (+373) 69923408. 

Vă rugăm să rețineți că doar candidații selectați vor fi contactați. Dosarele recepționate după termenul limită nu vor fi luate în considerare.

Consultanții urmează să accepte și să respecte Codul de conduită și Standardele de protecție a copilului ale Tdh, precum și regulamentele și procedurile administrative și logistice ale Tdh.

 

Articol adaugat de: Veronica Pelivan