Solidarity Fund PL în Moldova angajează Consultant pentru elaborarea unui Manual operațional cadru pentru Unitățile de Implementare a Proiectelor

Solidarity Fund PL în Moldova angajează Consultant pentru elaborarea unui Manual operațional cadru pentru Unitățile de Implementare a Proiectelor constituite conform prevederilor HG nr. 916/202 cu privire la aprobarea Programului național de dezvoltare a orașelor poli de creștere în RM pentru anii 2021-2027

Termenul limită de aplicare:      27 octombrie 2021 

Poziția:                                            Consultant

Organizație:                                   Solidarity Fund PL în Moldova 

Tipul contractului:                    Contract de prestări servicii 

Durata contractului:                  noiembrie 2021

Limbi de lucru:                          Română și Rusă

Implicare:                                 aprox. 10 zile lucrătoare

 1. Context:

Solidarity Fund PL în Moldova oferă suport instituțiilor și actorilor implicați în domeniul dezvoltării urbane din anul 2017. Conform relațiilor de colaborare stabilite cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) pentru anii 2021 – 2022, Solidarity Fund PL în Moldova va acorda suportul necesar atât Ministerului cât și agențiilor de dezvoltare regională pentru implementarea prevederilor HG nr. 916/202 cu privire la aprobarea Programului național de dezvoltare a orașelor poli de creștere în RM pentru anii 2021-2027, în special pentru consolidarea capacităților agențiilor de dezvoltare regională și orașelor poli de creștere (6) în implementarea acțiunilor planificate.

O activitate separată a Programului național este orientată spre crearea și consolidarea capacităților Unităților de Implementare a Proiectelor (UIP) în cadrul celor șase orașe poli de creștere: Edineț, Soroca, Ungheni, Orhei, Cahul și Comrat.

Atribuțiile Unităților de Implementare a Proiectelor sunt, în principal:

 1. implicarea și oferirea suportului necesar în elaborarea/actualizarea documentației strategice și urbanistice;
 2. elaborarea Programului operațional de implementare a proiectelor la nivelul municipalității;
 3. înaintarea propunerilor de proiecte în baza documentației de planificare și urbanism;
 4. asigurarea managementului și monitorizarea operațională a implementării proiectelor;
 5. implementarea proiectelor de dezvoltare urbană;
 6. elaborarea și prezentarea spre examinare autorităților locale, dar și agențiilor de dezvoltare regională rapoarte de progres privind implementarea proiectelor;
 7. cooperarea cu partenerii de dezvoltare și contribuirea la atragerea de mijloace financiare pentru implementarea Programului național la nivel municipal.

În scopul asigurării funcționalității UIP și în vederea asigurării suportului tehnic necesar MADRM, Solidarity Fund PL în Moldova va contracta un consultant pentru elaborarea proiectului unui Manual operațional (document cadru) care va identifica structura, atribuțiile și modul de organizare și funcționare a UIP.

Pentru mai multe detalii privitor la suportul acordat partenerilor naționali, regionali și locali în implementarea politicilor naționale de dezvoltare urbană accesați pagina web a Solidarity Fund PL în Moldova: https://solidarityfund.md/dezvoltare-urbana/.

 1. Scopul poziției este de a elabora proiectul unui Manual operațional al UIP (document cadru) care va include structura, atribuțiile, modul de organizare și funcționare al UIP.
 1. Sarcini și responsabilități:
  • Examinarea prevederilor HG nr. 916/202 cu privire la aprobarea Programului național de dezvoltare a orașelor poli de creștere în RM pentru anii 2021-2027;
  • Examinarea prevederilor documentului „Recomandări pentru autoritățile publice locale privind organizarea cadrului instituțional și de planificare la nivel local pentru inițierea implementării Programului național de dezvoltare a orașelor poli de creștere 2021-2027”;
  • Elaborarea proiectului Manualului operațional al UIP (document cadru) care va include compartimentele necesare descrierii modului de organizare și funcționare a UIP;
  • Coordonarea și consultarea proiectului Manualului operațional cu Solidarity Fund PL în Moldova, MADRM, agențiile de dezvoltare regională și ajustarea versiunii finale a documentului în baza propunerilor parvenite;
  • Desfășurarea sesiunilor de instruiri pentru MADRM, ADR și orașele poli de creștere în vederea prezentării documentului;
  • Comunicarea regulată și raportarea către Solidarity Fund PL în Moldova privind progresul realizării sarcinilor.
 2. Livrabilele consultantului:
 • 1 concept al Manualului Operațional al UIP (structura) coordonat cu MADRM;
 • 1 proiect al Manualului Operațional al UIP elaborat, coordonat cu Solidarity Fund PL în Moldova, MADRM, ADR și orașele poli de creștere;
 • Cel puțin 1 sesiune de instruire desfășurată (conform circumstanțelor se va stabili formatul, fie online sau pe viu).
 1. Competențe și calificări necesare:
  • Studii superioare (științe sociale / administrare publică / managementul proiectelor / drept / alte domenii conexe);
  • Experiență dovedită de elaborare a unor acte de reglementare a activității anumitor entități / documente relevante celui solicitat în termenii de referință;
 • Experiența de lucru cu instituții/organizații în domeniul dezvoltării regionale/urbane la nivel național, regional sau local va constitui un avantaj;
 • Cunoștințe despre politicile naționale din domeniul dezvoltării regionale/urbane;
 • Abilități excelente de interacțiune și comunicare;
 • Abilități de analiză, scriere, raportare; 
 • Abilități de a lucra independent și în echipă;
 • Buna cunoaștere (vorbire și scriere) a limbilor română, rusă și engleză;
 • Cunoștințe avansate și experiență de lucru cu MS Office (Word, Excel, PPT etc.);
 • Spirit de inițiativă, orientare spre soluții, responsabilitate și tendință de dezvoltare.
 1. Dosarul de aplicare va conține: CV-ul actualizat; O scrisoare de intenție (max. 2 pag.) în care aplicantul va răspunde la următoarele întrebări: Cum experiența dvs. profesională corespunde sarcinilor poziției? De ce ați dori să contractați aceste servicii? Care este viziunea dvs. cu privire la statutul, structura și atribuțiile personalului UIP orașelor poli de creștere?; Oferta financiară.
 1. Procedura de aplicare:

Persoanele interesate vor transmite dosarul de aplicare (CV, scrisoarea de intenție și oferta financiară) în format electronic, la adresa de e-mail  hr@solidarityfund.md  cu mențiunea subiectului mesajului: Consultant pentru elaborarea unui Manual Operațional (document cadru)

Termenul limită de depunere a dosarelor: 27octombrie 2021, ora locală 10:00. 

Persoana de contact — Anastasia Ștefanița, Coordonatoare de Program, Unitatea de Dezvoltare Urbană, email: anastasia.stefanita@solidarityfund.md   

 1. Procedura de selecție și evaluare:

Dosarele depuse vor fi evaluate în cadrul unui proces de evaluare în două etape:

Etapa 1: Evaluarea formală

La această etapă, va fi realizată verificarea cerințelor formale. Aceasta include examinarea corespunderii dosarului cu Termenii de Referință, precum și verificarea tuturor componentelor dosarului (CV, scrisoarea de intenție, oferta financiară). Evaluarea formală este realizată de un reprezentant al Unității Dezvoltare Urbană.

Etapa 2: Evaluarea de conținut a dosarului

O echipă de minimum 3 evaluatori va efectua evaluarea componentelor dosarului în raport cu criteriile incluse în formularul de evaluare.

Criteriile pentru procesul de selecție sunt următoarele:

 • Experiență relevantă, inclusiv calificările și abilitățile profesionale minime enumerate la punctul 5 (cel mai mare scor posibil - 50);
 • Abordare metodologică aplicabilă (cel mai mare scor posibil - 20);
 • Preț rezonabil (cel mai mare scor posibil - 30).

Evaluarea conform criteriului „preț” se va baza pe următoarea formulă:

P = Pmin / Pof x 30 de puncte, unde:

Pmin - cel mai mic preț propus

Pof - preț prezentat în oferta examinată

P - numărul de puncte acordate ofertei examinate conform criteriului de preț, rotunjit la numărul complet.

Fiecare membru al echipei de evaluare va efectua evaluarea în mod individual. După evaluare, se va calcula scorul mediu obținut de fiecare candidat. Primii 3 candidați, cu cel mai mare scor, vor fi invitați la un interviu final.

* Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal. 

** În caz de necesitate, la solicitare, Solidarity Fund PL în Moldova va transmite actele necesar de a fi examinate, incluse la compartimentul Sarcini și responsabilități.

Articol adaugat de: Mădălina Ţurcanu