Centrul CONTACT angajează expert/expertă sau grup de experți în elaborarea de metodologie și livrare de training în domeniul de analiză și promovare a politicilor și advocacy

  Fundație cover site

Context:

La data de 1 februarie 2021 a fost dat startul proiectului: Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă a țării implementat de Fundația Est Europeană în parteneriat cu Centrul CONTACT și Asociația Businessului European, cu susținerea financiară a Uniunii Europene.

Scopul proiectului este de a contribui la dezvoltarea economică în Moldova prin implicarea activă a societății civile și a altor actori social-economici, în stimularea potențialului antreprenorial social. Proiectul își propune să sprijine și să dezvolte potențialul tinerilor antreprenori sociali, să promoveze incluziunea socială și implementarea politicilor naționale și locale în domeniul antreprenoriatului social. Printre acțiunile proiectului se enumeră și crearea, dezvoltarea și capacitarea a trei platforme de OSC în următoarele domenii: (1) facilitarea angajării în câmpul muncii și dezvoltării mediului de afaceri, (2) comerțului și (3) antreprenoriatului social.

În vederea realizării de succes a proiectului, Centrul CONTACT anunță concurs de angajează expert/expertă sau grup de experți în elaborarea de metodologie și livrare de training în domeniul de analiză și promovare a politicilor și advocacy, pentru 3 platforme de OSC-urile din Republica Moldova, inclusiv regiunea transnistreană și UTA Găgăuzia.

Expertul/experta sau grupul de experți vor îndeplini următoarele sarcini:

 • Elaborarea unei metodologii în domeniul analiza/promovarea politicilor și advocacy pentru OSC-urile din Republica Moldova, inclusiv regiunea transnistreană și UTA Găgăuzia.

Notă* Metodologia se va baza pe rezultatele și recomandările din cadrul raportului de evaluare al capacității de advocacy pentru cele  3 platforme.

Documentul va include noțiuni generale, etapele procesului de advocacy, exemple concrete și studii de caz relevante, inclusiv cu trimiteri către documente de poziții/note analitice specifice în domeniul de politici, cu specificări  pentru reprezentanții celor 3 platforme. Acest document va fi oferit experților sau companiei cîștigătoare.

 • Elaborarea unui concept de instruire și al agendei de training, conform metodologiei în domeniul analiza/promovarea politicilor și advocacy;
 • Elaborarea design-ului de training și al agendei de instruire pentru 4 zile (minim 6 ore/zi cu prezență fizică). În caz de schimbare a situației COVID-19, agenda urmează a fi adaptată la regim online;
 • Propunerea/elaborarea de instrumente și metode de bază pentru formarea și dezvoltarea competențelor în domeniul advocacy, analize și monitorizării de politici;
 • Elaborarea chestionarelor de evaluare inițială și finală a cunoștințelor participanților;
 • Livrarea a unui curs cu durata de 4 zile pentru 20 de reprezentanți selectați ai OSC-urilor din toată țara, inclusiv regiunea transnistreană și Găgăuzia. (Cursul de instruire va fi livrat în limba: română, materialele vor fi traduse în rusă de către organizatori)
 • Elaborarea unui raport de activitate în baza activităților desfășurate.

Cerințe față de tematicile incluse în metodologie și agenda instruirii:

Conceptul de instruire elaborat va include dar nu se va rezuma la subiectele:

 1. Noțiuni generale de advocacy;
 2. Etapele procesului de advocacy al unei probleme: identificarea și analiza situației/datelor - sursa, identificarea grupului țintă, selectare și utilizare a datelor în procesul de analiză a politicilor și elaborarea recomandărilor;
 3. Abordări, instrumente și actori care influențează politica publică;
 4. Analiza datelor, identificarea, selectarea și utilizarea datelor în procesul de analiză a politicilor și de elaborare a recomandărilor;
 5. Monitorizarea aprobării și punerii în aplicare/monitorizarea implementării politicilor publice;
 6. Platformele de promovare a inițiativelor legislative;
 7. Etapele procesului de analiză în implementarea politicilor/modificărilor legislative propuse;
 8. Prezentarea celor mai bune practici în domeniu și referințe a cadrului legal (UE/Republica Moldova).

*În procesul de elaborare se va ține cont de faptul ca tehnicile de lucru propuse să fie ușor adaptabile atât pentru mediul offline cât și online.

Livrabile și termeni:

Nr.

Livrabil

Cantitatea

Termen de livrare

1.       

Metodologia în domeniul advocacy, analiza și promovarea politicilor (inclusiv studii de caz)

1 draft Metodologie prezentat

Varianta finală a metodologiei

 

25 septembrie 2021

2.       

Agenda de instruire și suportul de curs al participantului

1 agendă finală a instruirii

1 suportul de curs al participantului

10 octombrie 2021

3.       

Livrarea instruirii 4 zile

Raport de activitate

1 raport de progres în baza chestionarelor de evaluare inițială și finală

1 raport de activitate

Orientativ 20-23 octombrie

30 octombrie 2021

Cerințe față de trainer sau grupul de traineri:

 • Studii universitare licență și/sau master în domeniul de referință;
 • Cel puțin 3 ani de experiență în calitate de expert/trainer în domeniul advocacy și analiză de politici;
 • Abilități de scriere și editare a textului în limba română;
 • Abilități de facilitare a activităților comunitare, comunicare eficientă și relaționare, lucru în echipă, cunoștințe şi abilități de utilizare a calculatorului (Excel, Word, Power Point);
 • Să cunoască mediul online, instrumentele de promovare specifice pentru subiecte sociale și diferite grupuri;
 • Atitudini/comportament: responsabilitate, punctualitate, flexibilitate și diplomație.

Procedura de aplicare și de selectare:

Persoanele interesate sunt încurajate să depună personal sau prin e-mail dosarul, care să conțină:

 1. Prezentarea cuprinsului metodologiei și un concept succint de instruire propus;
 2. Oferta financiară în euro Net per zi, pentru prestarea serviciilor în calitate de:
 • Elaborare a metodologiei în domeniul advocacy, analizei și promovării politicilor;
 • Livrare de training pentru 4 zile de lucru;
 1. CV-ul/urile, care să includă experiența în realizarea sarcinilor similare, link-uri utile.

Dosarul va fi expediat la email-ul: info.ong.contact@gmail.com cu mențiune la subiect: Expert/expertă advocacy.

Termenul limită de prezentare a dosarului este 15 septembrie 2021.

Pentru informații suplimentare: Liliana Porumb, Coordonatoare de proiect.

Tel: 22233947, 068386664, Email: lporumb@contact.md

Notă: În procesul de selecție, Centrul CONTACT nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților/candidatelor. Centrul CONTACT oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă