Termen extins: Concurs de selectare a 3 specialiști: avocat, psiholog, specialist în domeniul violenței sau asistenței socialeArticol adaugat de: HelpAge Moldova

Concurs de selectare a 3 specialiști: avocat, psiholog, specialist în domeniul violenței sau asistenței sociale

 CONTEXT

HelpAge International în Moldova anunță concurs de selectare a trei experți:  avocat, psiholog, specialist în domeniul violenței sau asistenței sociale în vederea prestării serviciilor de informare şi consiliere  a persoanelor în etate victime ale violenței domestice.

În perioada 2020-2023 HelpAge International implementează proiectul ” Servicii mai incluzive de asistență și protecție a vârstnicilor din Moldova aflați la risc sau afectați de violență” finanțat de Republica Federală Germania (BMZ). Proiectul are ca scop să contribuie la integrarea necesităților vârstnicilor în servicii, sisteme și politici pentru a asigura protecția împotriva violenței la vârstă înaintată.

Unul din obiectivele proiectului își propune să consolideze serviciile de asistență psihosocială și legală pentru persoanele în vârstă afectate sau amenințate de violență.

În acest context HelpAge International  își propune să contacteze trei specialiști: psiholog, avocat și specialist in domeniul violenței sau asistenței sociale în vederea creării unei echipe mobile care vor acorda servicii de informare, consiliere și vor sprijini persoanele în etate prin orientarea acestora către serviciile existente, masuri de protecție etc.

Detalii pentru condițiile concursului sunt oferite în Termenii de referință

Criterii de eligibilitate:

  • Aplicanții vor avea studii superioare în cel puțin unul din domeniile: social, juridic, psihologie;
  • Experiență în domeniul de consiliere psihologică pentru diferite categorii de vârstă;
  • Experiența în domeniul prestării serviciilor juridice victimelor violenței în familie, experiența de reprezentare în instanță prezintă un avantaj;
  • Experiența în domeniul prevenirii violenței în familie;
  • Cunoașterea drepturilor omului și în special a drepturilor specifice persoanelor în etate;
  • Cunoașterea cadrului legal privind prevenirea și combaterea violenței în familie și a amendamentelor recente introduse în anul curent.

Documente și informație de aplicare

  1. Scrisoare de motivație;
  2. CV-ul cu descrierea experienței profesionale relevante domeniului asistenței sociale, juridic, psihologiei și cu menționare a 3 persoane de referință cu datele de contact.
  3. Oferta de preț (indicați vă rog suma în lei, cu specificare net/brut sau total - per serviciu sau per zi).

Persoanele interesate pot depune setul de documente până la 10 septembrie 2021 la adresa de email: officehelpage@gmail.com cu titlul ”Aplicare echipă mobilă de experți” în format electronic sau pe suport de hîrtie prin poștă la adresa: mun. Chișinău, MD-2005, Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 431, AO HelpAge International.

HelpAge își rezervă dreptul de a refuza candidații care nu aplică setul complet de documente sau care aplică după termenul limită indicat, fără a fi notificați. Informații suplimentare la nr. de tel: +373 22 225098 sau 079259027 (Cristina Puțuntica) 

telegram