Uniunea micilor producători de vinuri „DIONYSOS” angajează AdministratorAsociația Obștească „Uniunea micilor producători de vinuri „DIONYSOS”” angajează Administrator

Asociaţia Obştească „Uniunea micilor producători de vinuri „DIONYSOS”, în continuare – «Asociaţia», este o organizație necomercială constituită de persoane juridice, care activează ca mici producători de vinuri din moldova, și are scopul a promova dezvoltarea micilor producători de vinuri din Moldova și interesele lor, prin activități de lobby&advocacy în vederea îmbunătăţirii mediului de afaceri, cadrului legislativ şi perspectivele generale ale sectorului; programe de promovare și marketing în comun pe plan local și pe piețele de export; programe de instruire, dezvoltarea abilităților profesionale și management în domeniul vitivinicol; prin elaborarea și implementarea programelor de asistență tehnică ale donatorilor și partenerilor e dezvoltare, colaborarea cu autoritățile centrale de specialitate, instituții publice, alte asociații profesionale și entități interesate.

Asociația anunță concurs pentru poziția de Administrator, contract pe durată determinată de 4 ani, cu normă întreagă, care va fi numit în funcție de Consiliul Asociației.

Candidații vor dispune de experiență în activități manageriale, orientate spre o competitivitate sporită, poziționare strategică și legături extinse de piață pentru membrii Asociației. Conform statutului Asociației, Administratorul dispune de următoarele atribuții:

 • Gestionează activitatea Asociaţiei;
 • Încheie în numele și pentru Asociație acte juridice unilaterale și/sau multilaterale.
 • Reprezintă Asociaţia în raport cu autoritățile publice și terții;
 • Execută hotărârile organelor de conducere și de control ale Asociaţiei;
 • Întocmește raportul anual și trimestrial cu privire la activitatea Asociaţiei
 • Asigură publicarea raportului anual cu privire la activitatea Asociaţiei
 • Gestionează participarea generică sub brandul Asociaţiei la expoziții și evenimente comerciale.
 • Coordonează activitățile Asociaţiei de dezvoltare a capacităților interne de coordonare a programelor și activităților de marketing.
 • Coordonează implementarea campaniilor de comunicare și promovare.
 • Identifică, selectează și supraveghează consultanții locali și internaționali contractați pe termen scurt, furnizori de servicii comerciale și / sau beneficiari care vor contribui la activitatea Asociaţiei.
 • Coordonează și pregătește termeni de referință, solicită oferte și cotații, organizează achiziții și desfășoară negocieri pentru servicii și mărfuri necesare Asociaţiei etc.
 • Îndeplinește alte sarcini atribuite de Președintele Consiliului Asociaţiei și / sau de Consiliul Asociației.

Calificări:

 • Studii complete de licență sau masterat în administrarea afacerilor, producerea vinurilor, managementul proiectelor, marketing, relații internaționale, comerț, studii juridice și administrare publică și alte domenii conexe care demonstrează legătura cu atribuțiile stabilite administratorului;
 • Cel puțin doi ani de experiență în domeniul de management al afacerilor sau proiectelor, dezvoltare internațională, marketing sau activități de coordonare a parteneriatelor cu administrația publică, proiecte internaționale, programe de dezvoltare sau poziții similare.

 

Abilități și competențe:

 • Abilități excelente scrise și orale în limba română și engleză. Cunoașterea altor limbi de străine va constitui un avantaj;
 • Competențe de gestionare a proiectelor – gestionarea contractelor de grant și asistență, a bugetelor de diferite dimensiuni, gestionarea sarcinilor conform termenilor limită, etc.;
 • Cunoașterea și experiență în utilizarea proficientă a computerului pentru editare documente, tabele, prezentări. Cunoașterea metodelor de bază în gestionarea mediilor sociale și a paginilor web va constitui un avantaj.
 • Înțelegerea și proiectare de activități ce țin de :

o Strategii de competitivitate a industriei,

o Traiectorii de competitivitate,

o Piețe și concurență,

o Dezvoltarea tacticilor de export.

 • Abilități analitice, spirit proactiv în soluționarea problemelor;
 • Abilitate de a lucra atât independent cât și în echipă;
 • Posibilitata de a efectua deplasări de serviciu în Moldova și în afara țării;
 • Abilități interpersonale excelente – interacțiunea cu membrii Asociației, cu partenerii locali, inclusiv Guvernul, universitățile, alte asociații și părți interesate.

Avantaje:

 • Dezvoltarea profesională în domeniul asociativ și oportunitatea de a colabora cu cei mai curajoși producători mici de vinuri din Moldova;
 • Colaborarea cu partenerii de dezvoltare strategici, oportunitatea de a învăța în practică gestionarea de proiecte și granturi;
 • Crearea unei imagini publice și interacțiunea cu profesioniștii din domeniul vitivinicol și turism;
 • Pachet salarial competitiv.

 

Cum se aplică

Candidații interesați trebuie să depună cererile până pe 30 august 2021 prin e-mail la office@winemoldova.com cu subiectul „Administrator Asociație” și să includă următoarele:

 • Scrisoarea de motivare a candidatului;
 • CV care reflectă experiența relevantă domeniului de consultanță și date de contact;
 • 3 contacte pentru referințe și recomandări cu date de contact.

 

Candidații preselectați vor fi invitați la un interviu. Consiliul Asociației va selecta candidații pentru interviu și candidatul final propus spre contractare.