Expert pentru evaluarea externă a proiectuluiArticol adaugat de: Nicolae Ciocan

Keystone Moldova realizează proiectul „Vocea Societății Civile pentru Incluziune” în cadrul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer în Republica Moldova, implementat de Asociația pentru Politică Externă (APE), Asociația pentru Democrație Participativă (ADEPT), Centrul Analitic Independent Expert-Grup, Asociația Obștească Centrul European Pro-Europa.

În cadrul acestui proiect, A.O. Keystone Moldova anunță concurs de selectare a unui expert/ unei experte pentru evaluarea impactului Proiectului „Vocea Societății Civile pentru Incluziune”.

 

Cerințele față de candidați și detaliile despre concurs sunt oferite în Termenii de Referință (link).

Procedura de aplicare:

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită:

  • CV-ul cu specificarea domeniului/domeniilor de expertiză;
  • Oferta financiară;
  • Lista lucrărilor de cercetare/articolelor publicate (inclusiv link-urile unde pot fi accesate).

Pe documente se va indica data transmiterii și vor fi semnate de către aplicant. 

Dosarele vor fi expediate la adresa de e-mail: khsima@khs.org  (cu mențiunea „Expert evaluare proiect”).

 

Termen-limită de prezentare a dosarelor: 24 august 2021, or.17.00.

telegram