Asociația Icar-Dedal angajează 2 consultanți naționali pentru realizarea activităților de educație parentală și de formare a cadrelor didactice în domeniul incluziunii sociale și educaționale a copiilorAsociația Icar-Dedal angajează 

2 consultanți naționali pentru realizarea activităților de educație parentală și de formare a cadrelor didactice în domeniul incluziunii sociale și educaționale a copiilor

A.O. „Icar-Dedal” din s. Palanca, r-nul Ștefan Vodă realizează proiectul „Șanse egale pentru toți și fiecare” în cadrul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer în Republica Moldova. 

În cadrul acestui proiect, A.O. „Icar-Dedal” planifică organizarea activităților de consolidare a capacităților cadrelor didactice din grădinița și gimnaziul din s. Palanca, r-nul Ștefan Vodă.  

În vederea realizării acestei sarcini, Icar-Dedal contractează: 

Funcția 1: Consultant(ă) național pentru realizarea seminarului de formare a cadrelor didactice şi specialiştilor din grădiniţă cu genericul „Incluziunea socială și educațională a copiilor în situație de risc de vârstă preșcolară”. 

Funcția 2: Consultant(ă) național pentru realizarea activităților de educație parentală și a unui seminar de formare a cadrelor didactice privind aplicarea metodologiilor de lucru cu copiii cu dizabilităţi. 

Cerințele față de serviciile de consultanță și condițiile de angajare sunt descrise în Termenii de referință anexați la sfârșitul acestui anunț.  

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită: CV-ul și oferta financiară (costul pentru o zi de consultanță cu toate taxele incluse).  

Dosarul se va expedia la adresele electronice:  

angela.creciun.88@mail.ru și palancaprimsv@gmail.com cu mențiunea „Consultant(ă) – Funcția 1/Funcția 2” 

Termen limită de prezentare a dosarului –  23 februarie 2021, inclusiv. 

Doar persoanele selectate vor fi contactate. 

 

                                                                                                                                

           

TERMENI DE REFERINŢĂ
(Funcția 1)  

Poziția: Consultant/ă național  

Angajator: Icar-Dedal 

Denumirea Proiectului: Șanse egale pentru toți și fiecare 

Finanțator: Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer în Republica Moldova  

Partener regional de implementare: Asociația pentru Democrație Participativă (ADEPT) 

  

INFORMAȚIE GENERALĂ  

          A.O. „Icar-Dedal” este o organizație neguvernamentală, necomercială, constituită în august 2007. Misiunea Asociației este dezvoltarea, informarea, consultarea și susținerea inițiativelor sociale, civile și economice din satul Palanca, r-nul Ștefan Vodă și satele vecine, prin intermediul programelor și activităților de încurajare, pentru a contribui la formarea unei societăți durabile în regiunea dată. 

 La 01 februarie 2021, A.O. „Icar-Dedal” a demarat implementarea Proiectului „Șanse egale pentru toți și fiecare” în cadrul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer în Republica Moldova. 

Obiectivul general al Proiectului implementat de A.O. „Icar-Dedal” rezidă în promovarea diversității socio-culturale și reducerea gradului de discriminare a copiilor în situaţie de risc din localitate.  

În cadrul acestui proiect, A.O. „Icar-Dedal” contractează un consultant/ă național pentru elaborarea și livrarea unui program de instruire pentru capacitarea cadrelor didactice și specialiștilor din gradiniță în domeniul Incluziunii sociale și educaționale a copiilor în situație de risc de vârstă preșcolară .  

SARCINILE INCLUSE ÎN SERVICIILE DE CONSULTANȚĂ: 

 1. Elaborarea agendei și materialelor pentru programul de instruire „Incluziunea socială și educațională a copiilor în situație de risc de vârstă preșcolară” 
 1. Livrarea a 3 zile de formare pentru cadrele didactice și specialiștii din grădiniță; 
 1. Elaborarea raportului de consultanță.  

VOLUMUL ESTIMATIV DE LUCRU 

Pentru activitățile planificate pentru perioada februarie-martie 2021 este estimat un volum de 4 zile de lucru. Activitățile vor fi implementate în comun cu coordonatorul proiectului. 

CALIFICĂRILE CONSULTANTULUI/CONSULTANTEI: 

 • Studii universitare în științe sociale și umaniste  sau alte domenii relevante; 
 • Cel puțin cinci ani de experienţă în domeniul pedagogiei; 
 • Cunoştinţe și experiență în domeniul educaţiei incluzive; 
 • Cunoașterea standardelor internaționale referitor la respectarea drepturilor copilului; 
 • Abilităţi de organizare şi desfăşurare a activităţilor de instruire / comunicare; 
 • Cunoaşterea calculatorului, căutarea online şi managementul datelor. 

CARACTERISTICI PERSONALE: 

 • Abilități înalte de interacțiune și comunicare; 
 • Flexibilitate raportată la nevoile și specificul de activitate al organizației; 
 • Profesionalism și punctualitate în respectarea angajamentelor asumate. 

PROCEDURA DE APLICARE:  

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită: CV-ul și Oferta financiară (costul pentru o zi de consultanță cu toate taxele incluse). Dosarul se va expedia la adresele electronice: Dosarul se va expedia la adresele electronice:  
angela.creciun.88@mail.ru și palancaprimsv@gmail.com  cu mențiunea „Consultant(ă) – Funcția 1” 

 Termen limită de prezentare a dosarului –  23 februarie 2021.  

Această publicație a fost produsă cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a membrilor echipei proiectului „Șanse egale pentru toți și fiecare”, implementat de AO „Icar-Dedal” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

 sigla ue

  

 

 

 

 

 

 

 

                   Acest proiect este finanțat de 
                         Uniunea Europeană 

 

TERMENI DE REFERINŢĂ  
(Funcția 2)

Poziția: Consultant/ă național  

Angajator: Icar-Dedal 

Denumirea Proiectului: Șanse egale pentru toți și fiecare 

Finanțator: Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer în Republica Moldova  

Partener regional de implementare: Asociația pentru Democrație Participativă (ADEPT) 

  

INFORMAȚIE GENERALĂ  

        A.O. „Icar-Dedal” este o organizație neguvernamentală, necomercială, constituită în august 2007. Misiunea Asociației este dezvoltarea, informarea, consultarea și susținerea inițiativelor sociale, civile și economice din satul Palanca, r-nul Ștefan Vodă și satele vecine, prin intermediul programelor și activităților de încurajare, pentru a contribui la formarea unei societăți durabile în regiunea dată. 

La 01 februarie 2021, A.O. „Icar-Dedal” a demarat implementarea Proiectului „Șanse egale pentru toți și fiecare” în cadrul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer în Republica Moldova. 

Obiectivul general al Proiectului implementat de A.O. „Icar-Dedal” rezidă în promovarea diversității socio-culturale și reducerea gradului de discriminare a copiilor în situaţie de risc din localitate. În cadrul acestui proiect, A.O. „Icar-Dedal” contractează un consult/ă național pentru elaborarea și livrarea unui program de instruire pentru capacitarea cadrelor didactice din gimnaziu în domeniul Strategii de lucru cu părinţii și Metodologia de lucru cu copiii cu dizabilități (elaborarea și implementarea PEI, curriculumul modificat etc.). 

SARCINILE INCLUSE ÎN SERVICIILE DE CONSULTANȚĂ: 

 1. Elaborarea agendei și materialelor pentru programul de instruire Strategii de lucru cu părinţii și Metodologia de lucru cu copiii cu dizabilități; 
 1. Livrarea a 4 zile de formare pentru cadrele didactice din gimnaziu; 
 1. Elaborarea raportului de consultanță.  

VOLUMUL ESTIMATIV DE LUCRU 

Pentru activitățile planificate pentru perioada februarie-martie 2021 este estimat un volum de 5 zile de lucru. Activitățile vor fi implementate în comun cu coordonatorul proiectului. 

CALIFICĂRILE CONSULTANTULUI/CONSULTANTEI: 

 • Studii universitare în științe sociale și umaniste  sau alte domenii relevante; 
 • Cel puțin cinci ani de experienţă în domeniul pedagogiei; 
 • Cunoştinţe și experiență în domeniul educaţiei incluzive; 
 • Cunoașterea standardelor internaționale referitor la respectarea drepturilor copilului; 
 • Abilităţi de organizare şi desfăşurare a activităţilor de instruire / comunicare; 
 • Cunoaşterea calculatorului, căutarea online şi managementul datelor. 

CARACTERISTICI PERSONALE: 

 • Abilități înalte de interacțiune și comunicare; 
 • Flexibilitate raportată la nevoile și specificul de activitate al organizației; 
 • Profesionalism și punctualitate în respectarea angajamentelor asumate. 

PROCEDURA DE APLICARE:  

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită: CV-ul și Oferta financiară (costul pentru o zi de consultanță cu toate taxele incluse). Dosarul se va expedia la adresele electronice: angela.creciun.88@mail.ru și palancaprimsv@gmail.com  cu mențiunea „Consultant(ă) – Funcția 2” 

Termen limită de prezentare a dosarului –  23 februarie 2021. 

 Această publicație a fost produsă cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a membrilor echipei proiectului „Șanse egale pentru toți și fiecare”, implementat de AO „Icar-Dedal” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene. 

  sigla ue

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Acest proiect este finanțat de 
                           Uniunea Europeană