Concurs de selectare a unui grup de formatori/mentori în domeniul mass-mediaLogo UE si SAMRS Rom

Un grup de organizații partenere, internaționale și locale caută formatori/mentori cu experiență pentru a oferi servicii de consolidare a capacităților și mentorat instituțiilor de presă și start-up-urilor media din Moldova, în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană.

Proiectul este implementat de organizațiile partenere: Thomson Media gGmbH, CU SENS, People in Need Slovakia (Departamentul Asistență umanitară și Dezvoltare & Media), People in Need Czech Republic (Departamentul Drepturile Omului), și Asociația Slovacă de Politică Externă, în frunte cu Agenția Slovacă pentru Cooperare Internațională în Dezvoltare.    

Detaliile angajamentului sunt prezentate mai jos. Consultantul este obligat să presteze serviciile și nu se acceptă nicio înlocuire.

Despre Proiect

Acest proiect își propune să susțină un mediu mai favorabil pentru mass-media locală independentă din Republica Moldova, pentru a-i consolida capacitățile, independența, autogestiunea și profesionalismul, astfel încât să producă conținut jurnalistic local de înaltă calitate, bazat pe fapte, echilibrat și fiabil.

Programul este deschis participanților de la instituțiile de presă locale care oferă informații  veridice publicului lor și care acționează independent de orice influență politică sau religioasă. Redacțiile pot avea sediul oficial în Chișinău, dar trebuie să aibă ca obiectiv principal reflectarea problemelor regionale. În afară de instituțiile mass-media consacrate, proiectul va susține start-up-urile media locale, recent lansate și care au o activitate de cel puțin 6 luni.

Prin acest proiect sperăm să contribuim la reziliența și dezvoltarea presei locale independente, precum și a start-up-urilor media din Moldova, astfel încât acestea să poată continua să ofere comunităților lor informații relevante, veridice și de înaltă calitate.

Despre Programul de Mentorat

Programul de consolidare a capacităților se va baza pe o evaluare detaliată a situației particulare a fiecărei instituții de presă sau start-up media selectat.

Concluzia generală este că îmbinarea activităților de mentorat și a celor de consolidare a capacităților contribuie cel mai bine la reziliența operațională și financiară a mijloacelor de informare în masă. Astfel, programul de mentorat este strâns legat de programul de consolidare a capacităților pentru instituțiile media.

Activitatea de mentorat se va concentra, dar nu exclusiv, pe următoarele domenii:

 • Crearea de conținut și dezvoltarea de formate media care să ofere informații relevante și fiabile, folosind o varietate de formate noi;
 • Dezvoltarea unui plan de afaceri, de sustenabilitate financiară și diversificare a veniturilor.

Mijloacele de informare în masă, selectate pentru a participa în cadrul acestui proiect, vor beneficia de oportunitatea de a accesa granturi care vor sprijini inițierea și implementarea soluțiilor propuse de formatori/mentori.

Mentoratul presupune un sprijin continuu pentru mass-media în demersul lor de consolidare a rezilienței lor financiare. Mentoratul înseamnă, de asemenea, să se lucreze la consolidarea capacităților individuale ale beneficiarilor pentru a crea schimbările necesare pentru implementarea cu succes a cunoștințelor și competențelor. Mentorii abordează nevoile specifice ale redacțiilor, furnizând reprezentanților mass-media cunoștințe și competențe specifice lor, sprijin în timpul implementării în practică a cunoștințelor și competențelor dobândite, precum și feedback, cât și recomandări menite să identifice punctele slabe și să amplifice punctele forte. Va fi o abordare individuală, fie în persoană, fie online. Mentorii ar trebui să se străduie să asigure crearea unui climat de încredere și să urmărească traiectoria de schimbare a entității vizate. Mentorii vor primi toate informațiile necesare pentru a personaliza sprijinul orientat către fiecare reprezentant mass-media cu care va lucra.

PRINCIPALELE SARCINI ȘI RESPONSABILITĂȚI

Principalele sarcini pentru mentori sunt:

 • Pregătirea: Să participe la întâlnirea online cu echipa de implementare a proiectului pentru informarea privind programul de formare și mentorat.
 • Comunicarea: Să comunice regulat cu coordonatorul de proiect din cadrul organizațiilor partenere, după caz; Comunicarea cu membrii echipei de proiect din organizațiile de implementare, dacă este necesar, în timpul procesului de mentorat al beneficiarilor media.
 • Training/Mentorat Direct: Să organizeze și să țină sesiuni de formare/mentorat cu instituțiile de presă și start-up-urile media selectate într-un format potrivit acestora, pentru a sprijini implementarea activităților lor și pentru ajustarea abordării în funcție de necesități.
 • Monitorizarea Progresului: Să urmărească progresele înregistrate de instituțiile de presă și start-up-urile media selectate și să furnizeze informații privind progresele înregistrate prin completarea rapoartelor scurte, așa cum este indicat în produsele livrabile.
 • Raportarea: Să raporteze periodic coordonatorului de proiect, (să expedieze fișele de pontaj lunare și concluziile finale despre procesul de mentorat, cu indicarea recomandărilor pentru acțiunile viitoare.
 • Scrierea articolelor: Publicarea unor studii de caz pe anumite site-uri, blog-uri, social media, doar dacă este necesar și după consultarea coordonatorului de proiect).

Produse livrabile
 

 • Raport de monitorizare de bază, inclusiv calendarul activităților de mentorat, conform modelului, cu informații adiționale despre instituțiile de presă și start-up-urile media beneficiare.
 • Raport intermediar de mentorat cu reflecții privind progresele înregistrate de instituțiile de presă și start-up-urile media selectate, în baza modelului.
 • Raport final de mentorat cu concluzii despre procesul de mentorat, mediatizare și recomandări, conform modelului.
 • Contribuțiile la pagina web / social media / studiu de caz, dacă este necesar

Programul de formare/mentorat va fi implementat în perioada 1 ianuarie 2023 - 31 decembrie 2023. Cererile vor fi acceptate în limbile engleză, română și rusă. Vă rugăm să rețineți că, prin depunerea dosarului, sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către People in Need Cehia. O copie a CV-ului dvs. va fi păstrată în arhivă pe durata perioadei de selecție a acestui proiect. În conformitate cu art. 7 GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.

 Criterii de Eligibilitate ale formatorului/mentorului

 • să activeze în Republica Moldova;
 • să aibă cel puțin 2 ani de experiență în domeniul de expertiză respectiv;
 • să poată comunica în limba română și/sau rusă;

Procedura de selecție

În baza interesului manifestat de fiecare formator/mentor, grupul de organizații partenere va evalua candidaturile ținând cont de necesitățile participanților la proiect. În funcție de concluziile privind necesitățile participanților, vor fi selectați formatorii/mentorii cei mai potriviți. În continuare, selecția formatorilor/mentorilor va fi discutată și convenită în cadrul grupului de organizații partenere, dar și cu participanții la proiect.

DEPUNEREA DOSARULUI

Dacă vă doriți să participați în cadrul acestui program de mentorat în calitate de formator/mentor, vă rugăm să trimiteți CV-ul și o scrisoare de intenție la următoarea adresă de e-mail: corina.boaghi@peopleinneed.net