Achiziționarea Pubelelor (Coșuri de gunoi)ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Pubelelor(Coșuri de gunoi)- 120 litri

COD CPV 34928480-6

Cererea ofertelor de preţuri


*Nota: Procedura dată este desfășurată în cadrul implementării proiectului de implicare civică în guvernarea locală “MĂ IMPLIC”, implementat de către Fundația Centrul Moldo-Elvețian pentru Cooperare SKAT, cu suportul financiar al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), care reprezintă Consiliului Federal al Confederației Elvețiene, în baza Anexei nr. 3 la Acordurile de grant nr. 01 din 24 februarie 2022; nr. 04 și 05 din 23 martie 2022; nr. 08 și 09 din 30 martie 2022 și nr. 23 din 31 mai 2022 „GHID DE ACHIZIȚII”.

Conform prevederilor punctului 2.6. al Ghidului prenotat „Bunurile produse în Republica Belarus și în Federația Rusănu sunt eligibile în cadrul achizițiilor realizate de către APL în contextul implementării proiectului de implicare civică în guvernarea locală “MĂ IMPLIC” în vederea achiziționării bunurilor și serviciilor prevăzute în Anexa 2 a Acordului de Grant”.

* Oferta prezentată va conține valoarea totală fără TVA.

La prezentarea ofertei, obligatoriu prezentarea mostrei de tomberon.

Pentru mai multe detalii accesați linkul: https://drive.google.com/drive/folders/1M2xou8M8i0XZNHMjqbzsOuXvIfgJyQp_?usp=sharing

 

 

Articol adaugat de: Anatolie Gnatiuc

telegram