Concurs prin cererea ofertei de preț privind achiziționarea lucrărilor de inspecție puț de apă (sondă), cu stabilirea stării constructive și capacității actuale (debit - calitate apă) pentru alimentarea cu apă potabilă a s. Satul Nou, r. Cimișlia. Stabili

 

Primăria Satul Nou, raionul Cimișlia de comun cu Echipa de Inițiativă Comunitară, anunță despre organizarea concursului prin cererea ofertei de preţ privind achiziționarea lucrărilor de inspecție a două puțuri de apă de către o companie specializată și licențiată în tipul dat de lucrări specifice.

Condițiile de concurs:

  1. Lucrările împreună cu materialele necesare solicitate, documentele obligatorii de participare la concurs, conform cerințelor din documentele anexate la acest anunț.
  2. Sursa de finanțare este Proiectului “Mă Implic – Proiect de implicare civică în guvernarea locală” *, împreună cu contribuția locală a APL Satul Nou.
  3. Organizatorul concursului Autoritatea Publică Locală Satul Nou.
  4. Locul depunerii ofertei de preț către APL Satul Nou, anticamera primarului.
  5. Data limită de depunere a ofertei de preț 12.07.2022, ora 11:00.
  6. Oferta se prezintă în limba română, cu specificarea clară a condițiilor înaintate.
  7. Ofertele pot fi prezentate în plic sigilat nu mai târziu de termenul limită de depunere a ofertelor.
  8. Data concursului 12.07.2022, ora 11:00, s. Satul Nou, r. Cimișlia, sala de ședințe.

Obținerea informației suplimentare:

APL Satul Nou, email: primariasatulnou2019@gmail.com

tel. 024154236, 024154238

Eugenia Sirghi, primar - 078917605

(autoritatea contractantă este și beneficiara lucrării).

* Proiectului “Mă Implic – Proiect de implicare civică în guvernarea locală”, implementat de Fundația SKAT, este finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare cu scopul de asigurare a accesului echitabil la prestarea serviciilor publice de calitate pentru populația rurală a Republicii Moldova, ca rezultat al Memorandumului de înțelegere între Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Cancelaria de Stat a Republicii Moldova privind prima fază a Proiectului “Mă Implic”, încheiat la data de 04.03.2020.

Articol adaugat de: Primăria Satul Nou