Cerere de Ofertă (RFQ): RFQ-2021-040 Prestarea serviciilor de amenajare cu beton a teritoriului adiacent Mediacor

Unul dintre obiectivele Proiectului de Competitivitate din Moldova este sporirea competitivității economice în Republica Moldova prin dezvoltarea competențelor în domeniul IT și al industriilor creative, dezvoltarea forței de muncă și a antreprenorialului. Pornind de la acest obiectiv, Proiectul își propune crearea unui Centru de Producție Media Digitală (în continuare „Centru”) în cadrul Universității de Stat din Moldova.

Centrul va promova colaborarea între serviciile creative și media, prin intermediul unui parteneriat cu programele media din Moldova finanțate de USAID și Ambasada SUA. Centrul de producție media va servi drept bază pentru media digitală și industria de divertisment din Republica Moldova și va acționa ca bază pentru lansarea potențialului de export digital al țării. Acesta va găzdui un pavilion de producție video și audio de ultimă generație, echipamente pre- și post-producție performante, precum și spațiu accesibil pentru socializare/networking, co-working și învățare pentru a crea o comunitate și va stimula colaborarea între companiile din domeniul media digitală, universități și comunitatea de producție media din Moldova.

Centrul va fi dezvoltat pe teritoriul campusului Universității de Stat din Moldova de pe strada Alexei Mateevici 60, în incinta Blocului Nr. 4 al Universității de Stat.

Pentru ca acest spațiu să poată găzdui Centrul Digital de Producție Media, sunt necesare lucrări de amenajare a teritoriului adiacent Centrului, în special a curții și a căilor de acces.

Scopul acestei RFQ este de a solicita ofertele pentru executarea acestor lucrări.

Ofertanții sunt responsabili să se asigure de recepționarea ofertelor lor de către Chemonics în conformitate cu instrucțiunile, termenii și condițiile descrise în prezenta RFQ. Nerespectarea instrucțiunilor descrise în prezenta RFQ poate atrage după sine descalificarea ofertei.

Termenul limită pentru prezentarea Ofertelor și Protocolul: Ofertele vor fi recepționate nu mai târziu de 12.00 ora locală Chișinău, la 28 iulie 2021, prin intermediul poștei electronice. Ofertele vor fi expediate la adresa procurement@chemonics.md.

Pentru orice răspuns la prezenta RFQ, vă rugăm să faceți referință la numărul RFQ. Ofertele recepționate după ora și data indicate vor fi considerate ca întârziate și vor fi analizate doar la discreția Chemonics.

Întrebări: Întrebările referitoare la cerințele tehnice sau administrative indicate în prezenta RFQ pot fi depuse nu mai târziu de 26 iulie 2021  la  ora 12.00  prin intermediul poștei electronice  la următoarea adresă: procurement@chemonics.md. Întrebările vor fi adresate în scris; apelurile telefonice nu vor fi acceptate. Întrebările și solicitările de clarificare, precum și răspunsurile la acestea, considerate de Chemonics că ar putea fi de interes pentru alți ofertanți, vor fi expediate tuturor destinatarilor prezentei RFQ.

Pentru detalii accesați link-ul:   https://drive.google.com/drive/folders/1pcy_3s5yfBDRLh22_TvOrhSSd_Y8VhvA?usp=sharing