Fundația Soros Moldova: Concurs pentru selectarea unei persoane juridice în vederea desfășurării evaluării finale a proiectului

Distribuie prietenilor:


Solicitare de ofertă nr.: 2020.DPS.UE.06

Data publicării anunțului: 03 decembrie 2020, ora 15:00

Termenul limită de prezentare a dosarului: 23 decembrie 2020; ora 15:00

Procedura de achiziție: Licitație deschisă

Modalitatea de contractare:Contract de prestări servicii

Context

Fundația Soros Moldova anunță concurs pentru selectarea unei persoane juridice în vederea evaluării finale a Proiectului „Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat dintre societatea civilă și guvern” (Proiect) finanțat de Uniunea Europeană, implementat și co-finanțat de către Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Keystone Moldova, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei, Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova.

Scopul Proiectului este abilitarea organizațiilor societății civile (OSC) pentru dezvoltarea și implementarea soluțiilor inovatoare, sustenabile și adaptate la necesitățile și prioritățile locale identificate, care vizează promovarea incluziunii sociale a copiilor din grupuri vulnerabile și a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale, în parteneriat cu autoritățile publice.

În cadrul Proiectului au fost implementate activități axate pe: capacitarea a 60 de OSC în dezvoltarea și implementarea de servicii sociale inovatoare, bazate pe nevoile individuale ale persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale și ale copiilor din grupuri vulnerabile; instruirea a 60 OSC în domeniul responsabilității sociale, în monitorizarea și evaluarea serviciilor și bunurilor publice sociale; oferirea sprijinului financiar prin programul de granturi pentru 30 de proiecte implementate de OSC focalizate pe dezvoltarea serviciilor sociale comunitare inovatoare la nivel local; stabilirea parteneriatelor între OSC și APL pentru a asigura sustenabilitatea serviciilor comunitare dezvoltate/extinse cu suportul Proiectului.

Departamentul Sănătate Publică al Fundației Soros Moldova va contracta servicii de consultanță în scopul realizării evaluării finale a Proiectului. La concurs pot participa persoane juridice rezidente în Republica Moldova.

La elaborarea metodologiei de evaluare, ofertantul va ține cont de raportul studiului de tip baseline efectuat la începutul Proiectului, pentru a putea identifica clar schimbările parvenite în rezultatul intervențiilor Proiectului. Studiul de baseline este disponibil aici: http://soros.md/publication/2019-04-09

Scopul evaluării îl constituie analiza și aprecierea independentă și neutră a relevanței, eficienței, eficacității și impactului produs de către activitățile implementate cu suportul Proiectului. Raportul de evaluare va informa partenerii de implementare, donatorii, organizațiile beneficiare de granturi și reprezentanții autorităților publice cu privire la rezultatele Proiectului implementat dar și pentru evidențierea și documentarea tuturor modificărilor aduse de intervențiile Proiectului pe perioada implementării lui și posibilitatea replicării acestora.

Depunerea dosarului

Dosarul va fi întocmit strict în conformitate cu Termenii de referință și instrucțiunile pentru ofertanți.

Detalii privind modalitatea de prezentare a ofertelor pot fi găsite în Instrucțiunile pentru ofertanți.

Dosarul va include atât oferta tehnică, precum şi cea financiară.

Ofertele vor fi expediate la următoarea adresă electronică procurement@soros.md.

Documente de suport

Date de contact

Informații suplimentare pot fi obținute de la Daniela Leahu, directoare de proiect, e-mail: dleahu@soros.md

Modalitatea de adresare a întrebărilor

Întrebările de clarificare pot fi transmise în formă scrisă pe adresa de email dleahu@soros.md până la data de 17 decembrie, orele 17:00.

Răspunsurile la toate întrebările adresate vor fi publicate pe pagina Fundației Soros Moldova. 


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet