Anunțuri

Distribuie prietenilor:


logo

 1. Autoritatea contractantă: Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale ”CONTACT-Cahul” IP (CRAION CONTACT-Cahul IP) 
 2. Obiectul achiziției: servicii cu utilizarea echipamentului LED SCREEN prestate în mun. Cahul
 3. Data publicării anunțului: 16.09.2020
 4. Sursa alocației: Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale ”CONTACT-Cahul” IP (CRAION CONTACT-Cahul IP) implementează proiectul ”Suport în Abilitarea cetățenilor din Regiunea de Dezvoltare Sud” ca parte a proiectului național „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” finanțat de Uniunea Europeană și implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Obiectivul proiectului este abilitarea cetățenilor din Regiunea de Dezvoltare Sud, prin formarea și consolidarea capacităților societății civile pentru o participare mai activă în procesele decizionale, contribuind la responsabilizarea autorităților publice și diminuarea corupției. Echipamentul va fi utilizat în organizarea unui eveniment ofocial de înmânare a certificaturilor de granturi la 15 Organizații ale Societății Civile din Regiunea de Dezvoltare Sud.
 5. Termenul de prestare a serviciilor: 8 octombrie 2020, orele 13.00-15.00 (termenul nu include orele de montare/demontare a echipamentului, care vor fi responsabilitatea companiei selectate).
 6. Criterii de evaluare:  cel mai bun raport calitate-cost.
 7. Detalii și specificații tehnice la obiectul achiziției: CRAION CONTACT-Cahul IP invită agenții economici interesați să presteze servicii cu utilizarea echipamentului LED SCREEN, după cum urmează: a) ecran led suprafața de circa 10 m2, inclusiv cablare, montare, demontare;  b) servicii de deservire a echipamentului; c) echipament sunet (boxe, microfoane...), inclusiv deservire; d) alte cheltuieli aferente (de exemplu, transport pentru deplasarea echipamentului în mun.  Cahul ...).
 8. Dosarul de participare: Pentru a participa la concursul ofertelor de prețuri agenții economici trebuie să depună dosarele de participare care vor conține următoarele documente:

 Ofertă de preț confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului, cu indicarea caracteristicelor care corespund celor solicitate: cantitatea, prețul unitar și suma totală per ofertă cu cota 0 TVA.  Oferta se propune în valută națională. 

 Copia certificatului /deciziei de înregistrare a întreprinderii/extras din registrul de stat al persoanelor juridice, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

 Informații generale despre participant, confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

 Declarație privind experiența similară de până la 5 ani, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

 1. Informații suplimentare:  Agenții economici interesați pot obține informații suplimentare la nr. de telefon 299848482, 061082534, 061082535 email: contact_cahul@yahoo.com

Persoană responsabilă: Silvia Strelciuc, director executiv.

 1. Depunerea ofertelor: ofertele se depun electronic la adresa de email: contact_cahul@yahoo.com și strelciucs@yahoo.com cu mențiunea ”Dosar de participare concurs servicii LED SCREEN”.
 2. Termenul de depunere a ofertelor:  23 septembrie 2020, ora 16.00. Termenul de valabilitate al ofertelor – nu mai puțin de 10 zile. Oferta și documentele de calificare solicitate să fie întocmire clar, fără corectări cu număr și data de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile.
 3. Persoane responsabile: Director executiv CRAION CONTACT-Cahul IP- Silvia Strelciuc, Coordonatoare proiect – Lupan Cristina.  

 

сщтефсе


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet