hackathon

Termen extins: AOPD selectează OSC membru al Platformei preocupate de promovarea drepturilor Persoanelor cu Dizabilități în evaluarea și monitorizarea Planului de acțiuni pentru anul 2018 a Strategiei Naționale pentru ocuparea forței de muncă 2017 – 2021

CONTEXT: Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități (AOPD) implementează în perioada ianuarie – decembrie 2019 proiectul „ Parteneriate locale și implicare națională pentru incluziune persoanelor cu dizabilități”. În cadrul acestui proiect, AOPD asigură secretariatul Platformei preocupate de promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, care actualmente este formată din 49 de OSC-uri membre.  Proiectul este implementat cu suportul Fundației Est-Europene în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

Scopul proiectului este sporirea incluziunii persoanelor cu dizabilități prin îmbunătățirea mecanismelor de implementarea și monitorizare a politicilor de incluziune.

În vederea realizării Obiectivului 2, Acțiuni de advocacy pentru influențarea documentelor de politici emergente din perspectiva incluziunii sociale  și depășirea  inechităților sociale cu care se confruntă persoanele cu dizabilități, AOPD selectează  o organizație - membru ai Platformei care vor fi responsabile de monitorizarea la nivel național a Planului de acțiuni pentru anul 2018 a Strategiei Naționale pentru ocuparea forței de muncă 2017 – 2021 (SONFM), ( inclusiv studiu de caz la nivel local).

Nr.

Activitatea

Perioada

1.

Participarea la atelierele privind evaluarea și monitorizarea documentelor de politici și la sesiunile de follow up.

Ianuarie, Martie, Iunie, Octombrie 2019,

2.

Colectarea de date primare relevante evaluării și monitorizării;

Martie- mai 2019,

3.

Elaborarea rapoartelor de monitorizare a documentelor de politici;

Mai- iulie 2019

4.

Dezvoltarea acțiunilor de advocacy în vederea realizării recomandărilor din raportul de monitorizare.

August-noiembrie 2019

Pe parcursul acestei activități, membrii Platformei vor fi susținuți de către un expert în domeniu, care va facilita efortul de elaborare a rapoartelor de monitorizare (va oferi suport metodologic, suport în colectarea datelor primare,) dar nu va realiza studiile de monitorizare.

Criterii de eligibilitate:

(1)   Angajament ferm al organizațiilor de a realiza rapoarte de monitorizare a implementării politicilor publice (SNOFM);

(2)   Desemnarea în cadrul organizației a unei persoane responsabile de această activitate;

(3)   membru al Platformei preocupate de promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități.

 DOSARUL DE APLICARE VA CONȚINE:

1.CV-ul organizației și CV-ul persoanei responsabile;

  1. Formularul de aplicare pentru aplicarea politicilor publice.

Organizațiile care doresc să participe vor expedia dosarele la adresa de e-mail aopdmoldova@gmail.com, cu mențiunea ”CPS2_Monitorizare a politicilor publice”, până la data de 22 martie  2019. Persoană de contact: Galina Climov, 079222505

Vor fi contactați doar candidații care vor corespunde cerințelor de calificare.
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.