hackathon

Concurs de selectare a unei companii / grup de experți pentru elaborarea curricula și a materialelor didactice aferente privind introducerea standardelor de calitate din domeniul agroalimentar în oferta educațională a ÎPT

Soya logo

 

 

 

 

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA

anunță

Concurs de selectare a unei companii / grup de experți pentru elaborarea curricula și a materialelor didactice aferente privind introducerea standardelor de calitate din domeniul agroalimentar în oferta educațională a ÎPT

Proiectul:  Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (2017/389-857)

Partea I: Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia

Finanţator: Uniunea Europeană                 

Contractor: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA

Perioada de derulare a proiectului:  Aprilie 2018 –  februarie 2021

Perioada de prestare a serviciilor:   Martie  –  decembrie 2019

Achiziţie:  4 experți (1 lider + 3 experți) pentru prestări servicii de elaborare a curricula și a materialelor didactice aferente (pentru nivelul 3 și 4 ISCED)

Proiectul Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile  valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia, implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi a capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar, astfel încât oferta educaţională să asigure nevoile pieţei muncii şi să răspundă standardelor de calitate necesare plasării pe piață a produselor agricole și alimentare (ex., Codex Alimentarius, ISO 22000, HACCP, Global Gap etc.).

Obiectiv: Elaborarea curricula și a materialelor didactice aferente privind standardele de calitate în sectorul agroalimentar, inclusiv agricultura și produsele ecologice.

Responsabilităţi de bază:

 • analiza curricula actuale din perspectiva introducerii standardelor de calitate în domeniu;
 • prezentarea recomandărilor privind necesitatea elaborării / actualizării curricula din perspectiva introducerii standardelor de calitate în oferta educațională;
 • coordonarea procesului de elaborare a curricula;
 • prezentarea conceptului curricula /modulelor și al materialelor didactice aferente;
 • prezentarea versiunii finale a documentelor elaborate;
 • monitorizarea procesului de pilotare a curricula;
 • elaborarea raportului privind monitorizarea procesului de pilotare;
 • revizuirea curricula elaborate în baza rezultatelor pilotării;
 • prezentarea versiunii finale a curricula, a modulelor și a materialelor didactice aferente.

Calificări:  Studii superioare în educație,  în domeniul agroalimentar, în managementul calității sau/și în alte domenii relevante.

Experiența necesară:

 • Competențe relevante domeniului standardelor de calitate în sectorul agroalimentar;
 • Experiență de cel puțin 3 ani în elaborarea curricula și / sau abilități de a elabora suporturi de curs;
 • Competențe de cercetare;
 • Experiență în sectorul ÎPT;
 • Abilități de lucru în echipă; abilități excelente de comunicare şi relaționare interpersonală, flexibilitate; abilități de lucru cu adulții;
 • Abilități excelente de operare pe calculator, de utilizare a tehnologiilor de instruire moderne;
 • Grad înalt de responsabilitate, tact şi diplomație în interacțiunea cu instituțiile beneficiare ale proiectului.

Dosarul pentru concurs va conține:

 1. Curriculum vitae, cu evidențierea experienței relevante responsabilităților, însoțit de documente care să certifice experiența și calificarea necesare, inclusiv contactele a 2 persoane de referință / angajatori anteriori;
 2. Viziunea companiei / grupului de experți privind sarcinile de realizat, o scurtă descriere a competențelor și a rolului în echipa de elaborare a curricula și a materialelor didactice (max. 1-2 pagini);
 3. Propunere financiară – numărul estimativ de zile necesare elaborării curricula și a materialelor didactice și rata de consultanță / zi.

Termenul limită de depunere a dosarului – 28 februarie 2019.

Termeni de referinţă: Descrierea sarcinilor şi a cerinţelor faţă de companie / grup de experți  poate fi solicitată pe adresa email: lnahaba@prodidactica.md.

Potenţialii candidaţi vor expedia dosarele pe adresele de email lnahaba@prodidactica.md  (Lilia Nahaba) și prodidactica@prodidactica.md, cu specificarea „Curricula standarde de calitate agroalimentare”.

Pentru mai multe detalii, contactaţi-ne pe adresele de email indicate mai sus, până pe data de 23 februarie 2019.
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.