Locul: Chișinău, Republica Moldova

Tipul contractului: prestări servicii

Durata preconizată a consultanței: 3 luni

Context                                                                                                      

În baza Strategiei pentru protecția copilului pe anii 2014-2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia (acțiunile 2.2.10 și 2.2.11), A.O „Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii” (CNPAC) în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) sunt în proces de dezvoltare a unui Serviciu regional de asistență integrată a copiilor victime/ martori ai infracțiunilor, de tip Barnahus (în continuare - Serviciu).

Acest Serviciu are drept scop facilitarea colectării probelor veridice, pertinente și concludente în cadrul procesului penal fără a revictimiza copiii victime/ martori ai infracțiunilor, în mod special ai infracțiunilor cu caracter sexual, privind traficul de copii sau violența în familie, categorii de copii care sunt audiați în condiții speciale, conform art. 1101 din Codul de procedură penală.

În cadrul Serviciului, copiii și familiile acestora vor beneficia de asistență specializată juridică, psihologică, medicală și socială - în cazul copiilor în situații de risc. Funcționarea Serviciului este bazată pe colaborarea multidisciplinară și interdepartamentală dintre specialiștii care lucrează cu copilul (judecători, procurori, ofițeri de urmărire penală, medici, medici legiști, psihologi, asistenți sociali, e.t.c).

În vederea asigurării organizării și funcționării primului Serviciu de tip Barnahus în Republica Moldova, care va deservi zona de nord a țării, cu sediul în mun. Bălți, în baza Regulamentului cadru și a Standardelor de calitate, ne propunem să elaborăm Regulamentul intern al Serviciului de asistență integrată a copiilor victime/ martori ai infracțiunilor din mun. Bălți.

Obiectivul consultanței

Obiectivul general al consultanței este elaborarea Regulamentului intern al Serviciului de asistență integrată a copiilor victime/ martori ai infracțiunilor din mun. Bălți (în continuare - Regulament intern al Serviciului). Acest Regulament trebuie să corespundă: rigorilor cerute de legislație pentru serviciile sociale, tehnicii legislative, Regulamentului cadru și Standardelor de calitate pentru acest tip de Serviciu, Standardelor internaționale pentru serviciile de tip Barnahus.

Responsabilitățile consultantului

Consultantul va avea următoarele responsabilități:

 • Elaborează proiectul Regulamentului intern al Serviciului și anexele relevante;
 • Consultă proiectul Regulamentului intern al Serviciului cu toate părțile interesate (autoritățile publice centrale și locale, organele de drept, serviciile medicale, e.t.c);
 • Conlucrează cu echipa CNPAC și MSMPS la toate etapele de elaborare a proiectului Regulamentului intern al Serviciului;
 • Ajustează proiectul Regulamentului intern al Serviciului și anexele acestuia, la recomandările parvenite urmare a consultărilor publice;
 • Definitivează proiectul Regulamentului intern al Serviciului și anexele la acesta, inclusiv în baza versiunii aprobate a Regulamentului cadru și a Standardelor de calitate pentru acest tip de Serviciu;
 • Participă la activitățile în cadrul cărora este discutat Regulamentul intern al Serviciului și contribuie la promovarea acestuia;
 • Oferă suport CNPAC în procesul de aprobare al Regulamentului intern al Serviciului.

Termenul de realizare și produsele livrate

Consultanță va cuprinde trei luni, în perioada februarie - aprilie 2019. Consultantul va livra următoarele produse:

 • Regulamentul intern al Serviciului, care va include, dar nu se va limita la:
 • procedura de angajare a personalului și Fișele de post;
 • evaluarea performanței personalului, instruirea și supervizarea profesională;
 • păstrarea confidențialității informației;
 • depunerea și examinarea plângerilor;
 • Structura organizatorică și statele de personal. 

Profilul consultantului

Consultantul trebuie să corespundă următoarelor cerințe:

 • studii superioare în domeniul juridic sau administrație publică;
 • experiență relevantă în domeniul protecției copilului;
 • experiență în elaborarea proiectelor de acte normative (minim 2 consultanțe similare);
 • cunoașterea sistemului de servicii pentru copii; cunoașterea modelului Barnahus va constitui un avantaj.
 • cunoașterea limbii române; cunoașterea limbii engleze va fi un avantaj.

Dosarul de aplicare trebuie să includă

 • CV-ul candidatului care reflectă experiența relevantă;
 • Oferta tehnică care va include o viziune generală asupra realizării consultanței;
 • Oferta financiară (nr. de zile, taxa de zi și prețul total);
 • Date de contact a 2 persoane / organizații de referință.

Criterii de evaluare a dosarelor de aplicare

 • Nivelul de expertiză a aplicantului;
 • Experienţa anterioară relevantă;
 • Calitatea şi relevanţa ofertei tehnice;
 • Oferta financiară relevantă ofertei tehnice.
 • Aspectul general al ofertei.

Termenul-limită pentru aplicare este 4 februarie 2019;

Cererea trebuie să fie trimisă la următoarea adresă:

Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 61/2

e-mail: office@cnpac.org.md  cu mențiunea "Consultant pentru elaborarea Regulamentului intern al Serviciului Barnahus".

Persoana de contact: Veronica Goinic, 022748378

Pentru mai multe informații despre CNPAC, vă rugăm să accesați www.cnpac.org.md

Doar persoanele preselectate vor fi invitate la interviu.

Cererile incomplete nu vor fi examinate.

 
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.