Obiectivele postului : 
Asigurarea asistenței multilaterale specifice activității de secretariat Conducerii BNM, conform responsabilităților și funcțiilor postului.

Cerințe minime obligatorii: 
- Studii superioare în domeniul științelor economice, umanistice sau sociale, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; 
- Experienţă de minim 1 (unu) an în domeniul de secretariat, economic, social sau asistență managerială. 
- Cunoştinţe ale normelor uzuale de protocol și ceremonial. 
- Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de avansat şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Office. 
- Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze la nivel mediu spre avansat. 
- Competențe: orientare către rezultate, credibilitate și confidențialitate, capacitate de a soluționa probleme eficient și prompt, perseverență și tendință de dezvoltare continuă. (M3); 
- Alte abilități și atitudini: capacitatea de a comunica verbal și în scris, adaptabilitate la situații și indicații noi, punctualitate, responsabilitate, politețe, simț estetic; discreție, capacitate de analiză și sinteză, conduită morală și profesională desăvârșită, flexibilitate. 

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj: 
- Experienţă de muncă în funcție de secretară în instituții publice.

Principalele atribuții funcţionale: 
- Menținerea agendei de lucru a Conducerii; 
- Asigurarea, transmiterea comunicărilor telefonice; 
- înregistrarea, selectarea, repartizarea și remiterea corespondenței ; 
asigurarea bunei organizări a contactelor între persoana asistată și persoanele din afara și interiorul instituției; 
- Întocmirea și transmiterea diverselor scrisori oficiale/email la indicația conducerii. 

Termenul limita pentru depunerea CV-urilor este: 23 decembrie 2018.

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie: 
- Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548-XII din 21 iulie 1995.Organizații vizate: Banca Nationala a Moldovei (BNM) |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.