hackathon

Anunț pentru angajarea unui expert independent care să presteze servicii de monitorizare a 30 de proiecte care se vor realiza în 10 localități (Glodeni, Drochia, Leova, Ștefan Vodă, Copceac, Costești, Gura Bîcului, Mereni, Chetrosu și Dubăsarii Vechi)

I.P. „Centrul Național de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale ”CONTACT” (CNAION CONTACT), organizație nonguvernamentală, apolitică și necomercială, implementează proiectul “Sporirea transparenței administrației publice locale în Republica Moldova prin implementarea politicilor participative” cu suportul financiar al Fondului pentru Democrație al Națiunilor Unite (UNDEF). Proiectul își propune creșterea nivelului de transparență în activitatea autorităților publice  locale prin elaborarea, promovarea și adoptarea  în mod participativ a politicilor publice locale,  elaborarea și implementarea  unor planuri locale de aprofundare a transparenței și de asigurare a accesului cetățenilor la informațiile de interes public.

Obiectivul principal al proiectului constă în sporirea transparenței APL prin elaborarea şi implementarea planurilor locale de aprofundare a transparenței și de asigurare  a accesului cetățenilor la informațiile de interes public în 10 localități din Republica Moldova.

Obiectivul principal al sarcinii este monitorizarea a 30 de proiecte care vor fi realizate în cele 10 localități beneficiare în perioada noiembrie 2018-decembrie 2019.

Caietul de sarcini include:

  1. Efectuarea a 2 vizite în fiecare localitate pentru monitorizarea procesului de implementare a miniproiectelor în cadrul proiectului ”Sporirea transparenței administrației publice locale în Republica Moldova prin implementarea politicilor participative”. Programul vizitelor va fi stabilit în comun acord cu echipa de proiect a Centrului CONTACT;
  1. Elaborarea și prezentarea rapoartelor de progres după fiecare vizită privind mersul realizării proiectelor în comunități.

Durata contractului: 12 luni (20 de zile în teritoriu, cîte 2 zile în fiecare localitate).

Livrabile: 2 rapoarte de progres referitoare la mersul realizării proiectelor în fiecare comunitate.

Locația: serviciile vor fi prestate în teritoriul: 10 localități din republică

Notă* Transportul va fi asigurat și oferit de organizația contractată.

Cerințe față de candidați:

  • Experiență în evaluarea și monitorizarea proiectelor;
  • Abilități de comunicare, analiză, sistematizare și lucrul cu oamenii;
  • Cunoștințe și abilități în domeniul facilitării și mobilizării comunitare;
  • Cunoștințe în domeniul politicilor de dezvoltare locală și administrație publică;

Persoanele interesate sunt invitate să depună personal sau prin e-mail dosarul la concurs care va conține:

  1. CV-ul candidatului;
  2. Oferta tehnică succinta (viziunea executării sarcinilor şi metodologiei de activitate), modul de planificare a activităților în dependență de numărul de proiecte (30) și localități (10) .
  3. Oferta financiară;
  4. Centrul CONTACT intenționează să contracteze un expert sau mai mulți experți, conform zonelor selectate (Nord, Centrul, Sud) care să realizeze sarcina în întregime.

Termenul limită de prezentare a ofertei: 04 noiembrie 2018, orele 24.00.

Numai candidați preselectați vor fi invitați la interviul.

Telefon de contact: 22233948, 22233947 email: info@contact.md sau lilia.porumb2017@gmail.com

Persoana de contact: Liliana Porumb, coordonator de proiect.
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.