hackathon

AO ”AVE Copiii” anunță concurs pentru funcția de Asistent Social

Ajută-ne să distribuim acest articol:

AO Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei ”AVE Copiii” angajează ASISTENT SOCIAL pentru PROIECTUL „Asistență socială și medicală a refugiaților și solicitanților de azil în Moldova”.

POZIȚIE: full – time

Se subordonează Coordonatorului de Proiect.

OBIECTIVELE POSTULUI:

 • Planificarea strategică și operațională a activităților relative postului și implementarea eficientă a acestora, inclusiv monitorizarea și raportarea.
 • Implementarea şi respectarea obligaţiilor contractuale, relative postului, care decurg din acordurile de parteneriat şi alte tipuri de contracte cu donatorii și furnizorii;
 • Administrarea activităţilor Proiectului, relative postului, în conformitate cu procedurile interne aplicabile ale Asociaţiei şi cu condiţiile finanţatorului;
 • Dezvoltarea relaţiilor armonioase şi eficiente de lucru cu beneficiarii, partenerii, alte persoane interesate, în interiorul şi în afara Proiectului;
 • Asigurarea corespunderii strategiilor şi activităţilor relative postului cu Planul Strategic al Asociaţiei şi alte documente relevante domeniului.

SARCINILE DE BAZĂ:

 • Organizează pro-activ și conform Proiectului, toate procedurile de Management de caz a beneficiarilor cazați în TAC și în afara acestuia, asigurînd informarea obligatorie și implicarea Asistenților sociali comunitari;
 • Instituie și menține contacte permanente cu toate serviciile sociale la nivel local I și II, cu instituțiile educative (școli, grădinițe) și sociale (centre comunitare, servicii speciale, etc.) care deservesc beneficiarii Proiectului, precum și cu furnizori;
 • Organizează și monitorizează desfășurarea seminarelor, meselor rotunde, atelierelor de lucru dedicate profesioniștilor din domeniul educațional și social, care deservesc beneficiarii Proiectului;
 • Facilitează accesul beneficiarilor la sistemul național de asistență socială, educație, sănătate și angajare în cîmpul muncii etc.;
 • Monitorizează utilizarea corectă a asistenței financiare primite prin sistemul bazat pe intervenții financiare (inclusiv prin ajutor social sau îndemnizația de integrare, în cazul beneficiarilor de protecție internațională) și oferă suport beneficiarilor în gestionarea banilor conform necesităților acestora;
 • Organizează toate procedurile relative procurărilor de bunuri și servicii prevăzute în Proiect și în corespundere cu procedurile Asociației și regulile donatorilor;
 • Participă activ la planificarea, monitorizarea și evaluarea Proiectului, precum și planificarea și organizarea activităților relative postului;
 • Introduce datele cu caracter personal ale beneficiarilor în baza de date și duce evidența lor;
 • Arhivează documentele relative postului și elaborează rapoartele lunare despre activitate;
 • Stabilește relaţii de colaborare cu partenerii, clienţii și beneficiarii Proiectului;
 • Execută orice alte dispoziţii date de Coordonatorul de proiect și/ sau Directorului Executiv în realizarea strategiilor Asociaţiei;

DATA ÎNCEPERII ACTIVITĂȚII: IMEDIAT

STUDII ȘI ABILITĂȚI:

Obligatoriu: Studii superioare, de preferat în domeniul Asistenței Sociale;

Avantaje: Formare în drepturile omului, politici sociale naționale și internaționale etc.

Cunoștințe: Operare PC: Word, Excel, Acces, Power Point; abilități avansate de navigare pe Internet și Poștă electronică.

Limbi vorbite: Nivel avansat de comunicare scrisă și verbală în Română, Engleză și Rusă; cunoașterea unei alte limbi este un avantaj;

Competențe manageriale: Capacitate de analiză şi sinteză; previziune a evoluţiei evenimentelor; redactare a rapoartelor clare, coerente şi corecte; decizie și asumarea responsabilității; preocupare permanentă pentru ridicarea nivelului profesional individual și al echipei de Proiect;

Competențe sociale: Comunicare asertivă; lucru în echipă; soluţionare de conflicte; abilităţi de comunicare interpersonală; capacitate de a stabili relaţii, toleranţă, calm, perseverenţă; negociere; Calități personale: Orientare spre rezultat; leadership; angajament față de echipă; flexibilitate; rezistență la stres; spirit creativ şi inovativ.

EXPERIENȚĂ:

 • Minimum 2 ani de experienţă profesională în asistență socială;
 • Experiență de traduceri verbale și scrise în și din Română - Engleză - Rusă;
 • Experiență avansată în logistică (procurări, distribuții, menținerea bazelor de date pentru depozite, etc.)

INDICATORI DE EVALUARE A PERFORMANȚEI:

 • Coeficientul de absorbţie a bugetului 98%;
 • Respectarea termenelor planificate în proporţie de peste 95%;

 

CONDIŢII:

 • Programul de lucru 8 ore/ zi și suplimentar în cazurile de necesitate;
 • Condițiile materiale:
 • ambientale: nu lucrează în condiții ambientale deosebite;
 • deplasări: face deplasări frecvente, în afara Asociației, în țară, și, în funcție de necesitate, la delegare, în străinătate;
 • spațiu: are birou propriu;
 • condiții suplimentare: (fac parte din categoria de beneficii) acces la telefonul mobil de serviciu, PC, mașina de serviciu;
 • Condiții de formare profesională: participă la diverse traininguri, seminare, congrese de specialitate etc.;

CERINȚE DE APLICARE:

Data limită pentru depunerea dosarului: nă la identificarea candidatului solicitat.

CV completat în format Europass http://europass.cedefop.europa.eu și scrisoarea de motivare, în limba Engleză, vor fi depuse la adresa electronică office@avecopiii.md cu indicare la Tematica mesajului ”Concurs de post – ASISTENT SOCIAL TAC”.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să sunați la: 0 22 23 72 59, 069122106 persoana de contact – Rodica Țurcanu.

Doar persoanele dosarele cărora vor fi preselectate pentru interviu, vor fi contactate.
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.